• وکیل پایه یک دادگستری

  حل دعاوی هموطنان با استفاده از وکلای پایه یک دادگستری

  یکی از دیگر از خدمات موسسه حقوقی عدل فردوسی انجام امور وکالت از طرف خارجیان در مراجع داخلی مطابق با ضوابط ، قوانین موضوعه و موازین حقوقی بین الملل و انجام امور داوری اعم از داخل و بین المللی می باشد ، شما میتوانید با وکیل های پایه یک دادگستری در موسسه حقوقی عدل فردوسی مشکلات و دعاوی بین المللی خود را پیگیری کنید.

  قبول وکالت  دعاوی حقوقی و کیفری

  • وکیل پایه یک دادگستری
  • مشاوره برای دعاوی داخلی
  • وکیل پایه یک
  • انجام وکالت از طرف خارجیان
  • مشکل وکالت هموطنان
  • موسسه حقوقی در تهران
  • و…
   

  تماس با موسسه حقوقی عدل فردوسی

   
وکیل بین المللی برای خارج | موسسه حقوقی عدل فردوسی