• وکیل امور شهرداری ها

   وکلای در امورشهرداری ها برای حل مشکلات شما در موسسه حقوقی عدل فردوسی

  مشکلات خود با شهرداری ها را با موسسه حقوقی عدل فردوسی در میان بگذارید تا بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آن ها را پیگیری کنیم. پیگیری و اخذ پروانه ساختمانی،اخذ پایان کار ، گواهی عدم خلاف و تغییر کاربری املاک تنها بخشی از دعاوی شهرداری ها هستند که شما می توانید با بهره گیری از موسسه حقوقی عدل فردوسی آن ها را پیگیری کنید.

  قبول وکالت در اغلب دعاوی شهرداری مانند :

  •  پیگیری تغییر کاربری املاک در تهران
  • پیگیری و اخذ پروانه ساختمان
  • پیگیری دعاوی شهرداری در تهران
  • ییگیری آراء کمیسیون ماده ۱۰۰
  •  ییگیری آراء کمیسیون ماده ۵
  • وکیل پایه یک برای پیگیری پایان کارشهرداری
  • وکیلپایه یک برای اعتراض به آراء کمیسیون مادهصد
  • وکیل پایه یک برای دعاوی ساماندهی و بند 20
  • وکیل پایه یک برای پیگیری و دریافت غرامت املاک واقع در طرح ها
  • پیگیری سایر امور مربوط به شهرداریها توسط وکیل پایه یک دادگستری
   

  تماس با موسسه حقوقی عدل فردوسی

   
وکیل شهرداری در تهران | موسسه حقوقی عدل فردوسی