Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

بررسى فقهى ابزارهاى مالى مشتقّه‏

مجيد رضايى(1)

چكيده:

كاركرد اوراق مشتقّه در بازار بورس و گسترش آن، سبب لزوم بررسى صحّت و سقم آن از ديد فقه اسلامى شده است. قراردادهاى آتى به معامله دين به دين و كالى به كالى و تفاوت آن با بيع كلّى به كلّى ارتباط دارد. قرارداد آتى، صورت‏هاى گوناگونى دارد و بر اساس پذيرش بطلان برخى از اشكال معامله دين به دين مى‏توان صحّت برخى صورت‏ها را اثبات كرد؛ ولى بايد بين بازار اوليه و ثانويه تفاوت قائل شد. حقّ اختيار معامله را نمى‏توان شبيه قولنامه يا بيمه يا بيع العربون دانست؛ ولى قابليت تصحيح شرعى را دارد.

مقدّمه‏

بازار بورس، امروزه در بر دارنده يكسرى معاملات گوناگون است كه در اقتصاد كشور، آثار فراوانى دارد. خريد و فروش انواع اوراق بهادار، باعث تجهيز پس اندازهاى كشور و نقدينگى بخش خصوصى به منظور تأمين مالى پروژه‏هاى سرمايه گذارى بلند مدّت مى‏شود. آثار مهمّ و تعيين كننده بازار بورس سبب گسترش آن در سطح جهان و تحقّق بازارهاى بزرگ بورس در مناطق اروپا و امريكا و خاور دور شده است. امروزه، بازارهاى بورس، نبض اقتصاد جهانى است؛ به گونه‏اى كه كم‏ترين نابسامانى در امور اقتصادى به سرعت، بازارهاى بورس را به تپش وا مى‏دارد و ميلياردها «دلار»، «يورو» يا «ين» را به ضرر يا به نفع افراد و مؤسّسه‏ها جابه‏جا مى‏كند. بازار بورس، نهاد جديدى است كه در دهه‏هاى اخير رشد بى سابقه‏اى داشته است و با برخوردارى از تجهيزات الكترونيكى و به كارگيرى سيستم‏هاى رايانه‏اى و اينترنتى، هزاران معامله را در اندك زمانى بين افرادى كه در نقاط گوناگون جهان به سر مى‏برند، انجام مى‏دهد. كشورهاى اسلامى نيز به تدريج در بازارهاى بورس جهان شركت كرده، سرمايه‏هاى خود را به خريد سهام، اوراق قرضه و غير آن اختصاص مى‏دهند. ورود ابزارهاى جديد براى انجام «مبادلات كالا در زمان آينده با نرخ معيّن» و اهمّيت نفت در قرن بيستم، اوراق مربوط به خريد و فروش نفت را جزو مهمّ‏ترين اوراق بهادار قرار داده است. بورس اوراق بهادار تهران با پشت سر گذاشتن حوادث انقلاب، كار دوباره خود را پس از جنگ آغاز كرده و به تدريج، با گسترش مبادله‏هاى سهام و اوراق مشاركت، عرصه عمل خود را در اقتصاد ايران گسترش داده است. لزوم تطابق معامله‏هاى بازار بورس با قواعد شرعى، انديشه‏وران مسلمان را واداشته تا درباره معامله‏هاى بورس بررسى‏هايى فقهى را انجام دهند. با توجّه به صحّت معاطات و لزوم آن طبق رأى متأخّران، بحث صحّت خريد و فروش سهام امروزه مسلّم است؛ امّا در بازارهاى بورس جهان، افزون بر سهام عادى و سهام ممتاز انواع اوراق قرضه دولتى و شركتى، اوراق اختيار خريد و فروش، قراردادهاى تحويل آتى خاصّ و يكسان در باره كالاهاى اساسى مثل نفت، طلا و غير آن مبادله مى‏شود. مقاله حاضر مى‏كوشد تا اوراق پيشين را تعريف كند؛ سپس مباحث فقهى مربوط به آن را مطرح و صحّت و سقم آن را روشن سازد.

انواع اوراق بهادار

در بازارهاى بورس، اوراق متنوّعى مورد مبادله قرار مى‏گيرد. براى بررسى آن‏ها تعريف مختصرى از هر يك ارائه مى‏كنيم.
1. اوراق سهام: بخش مهمّى از مبادله‏ها در بورس، به خريد و فروش اوراق سهام اختصاص دارد. بر اساس قواعد حقوقى و امكان تأسيس شركت‏هاى سهام عام، سهام اين گونه مؤسّسه‏ها كه نشان‏دهنده مالكيت بخشى از آن واحد است، در بورس خريد و فروش مى‏شود. در بازار بورس، كارگزاران متعدّدى به وكالت از سوى خريدار و فروشنده، كارشناسى اساسى را انجام داده، با دريافت حقّ الوكالة، معامله را براى خريدار و فروشنده برقرار مى‏كنند. صحّت معامله اوراق سهام بر صحّت وكالت در امر خريد و فروش، دارا بودن شرايط بيع صحيح و يا انطباق عقد عرفى صحيح جديد بر معامله‏هاى سهام متفرّع است. اوراق سهام، انواع متعدّدى مثل سهام عادى و ممتاز دارد. دارندگان اوراق سهام عادى، همگى حقوق و مزاياى يكسانى دارند و قيمت اين سهام نيز برابر است؛ ولى دارنده سهام ممتاز در مقايسه با سهام عادى، در دريافت سود، اولويت دارد. هنگام محاسبه و پرداخت سود به دارندگان اوراق سهام، ابتدا دارندگان سهام ممتاز حقوق خود را دريافت مى‏كنند؛ سپس باقيمانده سود بين ديگر افراد تقسيم مى‏شود.
شركت‏هاى سهامى پس از تسويه مالى و پرداخت حقوق طلبكاران، ابتدا حقوق سهام ممتاز را مى‏پردازند. حقوق سهام ممتاز، در صورت كسب سود، قابل پرداخت است. بخشى از سود كه نسبتى از قيمت سهام است، به آن‏ها پرداخت مى‏شود و اين سود ممكن است تمام آن را در بر گيرد و به صاحبان سهام عادى، سود تعلّق نگيرد. همچنين سهام ممتاز در استيفا و ارزش سهام خود از سرمايه‏هاى شركت اولويّت دارند (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 269 – 273).
2. اوراق قرضه: صاحب اين اوراق، مقدار ارزش آن را به صادر كننده قرض مى‏دهد و در مدّت معيّن، بهره‏اى به آن تعلّق مى‏گيرد. اوراق قرضه، انواعى دارد؛ مثل اوراق قرضه دولتى و شركت‏هاى خصوصى. اوراق شركت‏هاى خصوصى نيز انواع گوناگونى دارد؛ مثل اوراق عادى، اوراق قابل تبديل به برگه سهام، اوراق با ضمانت شخصى (همان، 290 – 300 و صبرى هارون، 1419: 234 – 239). حكم اوراق قرضه، حكم قرض ربوى است و از تفاوت‏هاى آشكار بازار بورس اسلامى با ديگر بازارها، نبود اوراق قرضه در آن است.
3. ابزارهاى مشتقّه (Derivatives Instroments): اين ابزارها انواع گوناگونى دارد. ارزش ابزارهاى مشتقّه به ارزش و دارايى‏هاى اساسى ديگر مثل اوراق بهادار، نرخ بهره، كالاهاى اساسى، و شاخص قيمت اوراق بهادار وابسته است.
أ. قراردادهاى آتى خاصّ )Forward Contracts(: در اين قرارداد، دو طرف متعهّد مى‏شوند كه در آينده معلوم، معامله‏اى را با قيمت معلوم انجام دهند. به علّت نگرانى خريدار و فروشنده از تغيير قيمت كالا در آينده و احتمال كاهش يا افزايش آن، دو طرف متعهّد انجام معامله با قيمت معيّن مى‏شوند تا ريسك خود را كاهش دهند؛ براى مثال، كشاورز با انعقاد قرارداد، مطمئن است كه در شش ماه آينده، بيست تن برنج به قيمت معيّن به خريدار مى‏فروشد؛ از اين رو نگرانى او درباره كاهش قيمت بر طرف مى‏شود و خريدار با اطمينان از خريد بيست تن برنج به مبلغ معيّن، نگرانى افزايش را نخواهد داشت.
به علّت هزينه‏بر بودن، يافتن طرف معامله پس از گذشت زمان و عدم امكان انتقال قرارداد به شخص ثالث در بازار ثانويه و امكان نكول طرف قرارداد، قراردادهاى ديگرى به نام قراردادهاى آتى يكسان ابداع شد (عصمت پاشا، 1382: 131).
ب. قرارداد آتى يكسان (Futures Contracts)، همان قرارداد آتى خاصّ استاندارد شده است؛ يعنى مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل و ديگر موارد در آن براى هر كالا به صورت استاندارد است تا امكان فروش آن در بازار ثانويه پديد آيد. براى رفع ريسك نكول معامله، كارگزار بورس از دو طرف وديعه مناسب أخذ مى‏كند (همان، 132).
ج. حقّ اختيار معامله (Option Contracts): وجود دو نقيصه در قراردادهاى آتى يكسان باعث شد تا حقّ اختيار معامله ايجاد شود. در قراردادهاى آتى يكسان، قيمت در قرارداد ثابت است و از ريسك تغييرات قيمت جلوگيرى مى‏كند؛ ولى دو طرف نمى‏توانند از تغييرات قيمت در بازار، منفعتى كسب كنند. نقيصه دوم، عدم امكان استفاده آن براى مديريت بدهى‏هاى اقتضايى و احتمالى است؛ براى مثال، شركتى در مناقصه بين المللى شركت كرده و پرداخت مبلغ قرارداد، به ارز خارجى است. يك ماه بعد، نتيجه مناقصه معلوم مى‏شود و پس از آن، براى تحويل كالا و گرفتن مبلغ به ارز خارجى، پنج ماه فرصت است؛ بنابراين، در كنار احتمال برنده شدن و رد شدن شركت در مناقصه، عدم اطمينانى از تغيير نرخ ارز نيز وجود دارد. براى رفع ريسك تغييرات نرخ ارز، قراردادهاى آتى يكسان كارايى ندارد؛ زيرا تعهّد ايجاد مى‏كند و شخص نمى‏تواند از تفاوت قيمت‏ها سودى به دست آورد. به منظور مديريت چنين ريسك‏هايى، حقّ اختيار معامله ابداع شد. اين حقّ دو نوع است: حقّ اختيار خريد )Call Option(و حقّ اختيار فروش )Put Option(. فروشنده حقّ اختيار خريد، اين حقّ را به خريدار مى‏فروشد تا بتواند دارايى معيّنى را در سررسيد معلوم يا پيش از آن، به قيمت معلومى بخرد. اين، حقّ است، نه تعهّد، و فروشنده به ازاى فروش اين حقّ، مبلغى را تحت عنوان حقّ شرط از خريدار دريافت مى‏دارد. در سر رسيد حقّ اختيار معامله، چنان چه به صرفه باشد، دارنده اختيار معامله، اين حقّ را اعمال مى‏كند، و در غير اين‏صورت منقضى مى‏شود. به علّت عدم ايجاد تعهّد، اين قراردادها بر قراردادهاى آتى يكسان رجحان دارد و حدّاكثر ضررى كه متوجّه خريدار مى‏شود، همان حقّ شرطى است كه هنگام اعمال نكردن حقّ به فروشنده مى‏پردازد. حقّ اختيار فروش نيز مشابه حقّ اختيار خريد است. امروزه اين نوع معامله، نقش مهمّى را در مديريت ريسك به عهده دارد. شركت كننده در مناقصه، به علّت احتمال برنده شدن در مناقصه و جهت جلوگيرى از ريسك تغيير قيمت ارز، حقّ اختيار فروش شش ماهه ارز خارجى به مبلغ قرارداد را مى‏خرد. اگر شركت در مناقصه برنده نشود، فقط حقّ شرط را ضرر مى‏كند و چنان چه برنده شود، اگر به نفع او بود مى‏تواند اين حقّ را اعمال كند؛ يعنى اگر قيمت ارز هنگام سررسيد بيش از قيمتى باشد كه در حقّ اختيار معامله معلوم شده، شركت، حقّ خود را اعمال نمى‏كند
(همان: 133 – 136 و عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 347).
نكته قابل توجّه اين كه ارزش همه انواع ابزارهاى مالى مشتقّه به ارزش دارايى‏هاى اساسى ديگر مانند اوراق بهادار، كالاهاى اساسى و نرخ بهره، و شاخص قيمت‏ها وابسته است.

ديدگاه‏هاى فقهى درباره ابزارهاى مشتقّه‏

با توجّه به صحّت معامله‏هاى اوراق سهام و برخوردارى آن از شرايط صحّت بيع و همچنين حرمت و ربوى بودن اوراق قرضه، عمده مباحث فقهى، به صحّت و عدم صحّت ابزارهاى مشتقه اختصاص مى‏يابد.
أ. از قراردادهاى آتى خاصّ و آتى يكسان، چون تفاوت جوهرى ندارند و فقط در امكان فروش در بازار ثانويه و ضمانت اجرا متفاوت هستند، يكجا بحث مى‏كنيم. عمده اشكال در اين نوع، شمول معامله كالى به كالى يا دَيْن به دَيْن بر آن است. طبق ديدگاه فقهى مسلّم، با توجّه به نهى در روايات، معامله كالى به كالى صحيح نيست. معامله كالى به كالى در مقابل معامله نقد، نسيه و سلف قرار دارد. در معامله نقد، ثمن و مثمن بدون مدّت هستند، و در نسيه، ثمن مدّت‏دار است و در سلف، مثمن مدّت‏دارد و در كالى به كالى، هر دو طرف مدّت‏دار هستند (النجفى، 1394 ق: ج 23، ص 98 والموسوى السبزوارى، 1407 ق: ج 17، ص 262).
در برخى تعابير، بيع كالى به كالى با بيع دين به دين يكسان و باطل دانسته شده است. درباره بطلان بيع دين به دين، روايت و اجماع وجود دارد و فقط در معناى آن اختلاف هست. آيا ثمن و مثمن هر دو بايد قبل از بيع دين باشد يا شامل دين به عقد هم مى‏شود. مورد اوّل مسلّم است (النجفى، 1394 ق: ج 24، ص 334 – 346 و 292 – 295)؛ بنابراين اگر دو طرف معامله با عقد، مؤجّل شوند، اين بيع كالى به كالى، و باطل است. گفته شده: قراردادهاى آتى، از اين نوع معامله هستند.
از آن‏جا كه بيع كالى به كالى، بين اهل سنّت نيز باطل است، قراردادهاى آتى بين آنان نيز ممنوع شده است (عبدالحميد رضوان، 1417 ق: 343 – 345)؛ البتّه افزون بر اشكال بيع كالى به كالى، دليل‏هاى ديگرى نيز براى بطلان آن ذكر كرده‏اند؛ مثل قصد غير شرعى، غرر و ضرر يك طرف (صبرى هارون، ص 274). فهيم خان و تقى عثمان نيز به انحراف معامله‏هاى آتى در بازارهاى بورس از فلسفه اصلى اشاره كرده، آن را وسيله‏اى براى كسب سود بورس بازان، نه رفع مشكل صاحبان اصلى مى‏دانند و از اين رو، آن را غير صحيح مى‏شمرند (عصمت پاشا، 1382: 139).
ب. حقّ اختيار معامله: درباره حقّ اختيار معامله، مقاله‏هاى اندكى نگاشته شده است؛ ولى مى‏توان بر حسب مباحث مطرح شده در كتاب‏هاى بيع، نظر كلّى مربوط به آن را درك كرد. با توجّه به حقّ بودن مثمن در معامله بر حقّ اختيار خريد و فروش، صحّت اين معامله مبتنى است بر اين‏كه آيا اين حقّ، قابليت خريد و فروش دارد يا خير؟ بنا بر پذيرش صدق بيع بر معامله حقّ و قابليت انتقال آن به غير، معامله بر حقّ اختيار معامله، صحيح و نافذ است (المؤمن القمى، 1415 ق: 243). احمد محيى الدين حسن، حقّ اختيار معامله را به دليل بطلان سررسيد بيش از سه روز تحت عنوان خيار شرط و به دليل سود اضافى خريدارانِ حقّ اختيار معامله، و ظلم بودن آن صحيح نمى‏داند (عصمت پاشا، 1382: 138). ابوسليمان، حقّ اختيار معامله را در صورتى صحيح مى‏داند كه تحت عنوان «بيع العربون» قرار گيرد؛ ولى اگر از دارايى اساسى پشتوانه آن خارج شود و فروشنده از فروش حقّ اختيار معامله، درآمدى كسب كند، صحيح نيست (عصمت پاشا، 1382: 138). بيع العربون در فقه اهل سنّت به معامله‏اى گفته مى‏شود كه در آن، مقدارى از ثمن به صورت پيش پرداخت خريد كالا مبادله مى‏شود و پس از انجام معامله، جزو ثمن محاسبه مى‏شود و اگر معامله انجام نگيرد، فروشنده، مبلغ پيش پرداخت را بر مى‏دارد و به مشترى بر نمى‏گردد. اهل سنّت به غير از حنابله، بيع عربون را صحيح نمى‏دانند. حنابله حديث نهى از بيع عربون را ضعيف دانسته، آن را جايز مى‏دانند (كمال محمد، 1418 ق: 133).
برخى، يگانه مانع حقّ اختيار معامله را غرر مى‏دانند و به علّت وجود اطّلاعات و استاندارد بودن قراردادهاى جديد در بازارهاى بورس، غرر را منتفى، و معامله را صحيح مى‏دانند (عصمت پاشا، 1382: ص 138).
نظر سوم در باره صحّت حقّ اختيار معامله، اين است كه اين نوع معامله، شباهت بسيارى به بيمه دارد و با توجّه به صحّت عقد بيمه مى‏توان گفت: حقّ اختيار معامله نيز صحيح است و تفاوت‏هاى اندكى كه ميان بيمه و آن است، ضررى به صحّت آن نمى‏زند. تشابه به اين دو نوع معامله در اين است كه بيمه گذار، با پرداخت مبلغى به صورت حقّ بيمه، ريسك ضرر احتمالى را به بيمه گر منقل مى‏كند و چنان‏چه ضررى متوجّه او شد، بيمه گر ضرر را رفع مى‏كند و اگر با ضرر مواجه نشد، گر چه با پرداخت حقّ بيمه، مبلغى به او ضرر وارد مى‏شود، در ازاى آن، از اطمينان درباره آينده بهره‏مند مى‏شود. در اختيار معامله، اگر در اثر تغيير قيمت، ضررى به شخص وارد شود، با داشتن حقّ اختيار معامله، ضرر را از بين مى‏برد و خريدار ضرر را به فروشنده منتقل مى‏كند و اگر قيمت بدون تغيير بماند يا به نفع او قيمت تغيير كند، مبلغى كه براى خريد حقّ پرداخته، يگانه ضرر وارد بر او است (فطانت و آقاپور، 1380: 175).
نظرّيه چهارم، يكى دانستن اختيار معامله و قولنامه است. قولنامه، نوشته‏اى عادى مبنى بر توافق انجام عقد در مورد معيّن است كه ضمانت اجرايى تخلّف از آن پرداخت مبلغى به صورت وجه التزام است؛ از اين رو با اختيار معامله (برگه‏اى رسمى حاكى از توافق بر ايجاد عقد در مورد معيّن) كه ضمانت اجراى آن، پرداخت حقّ شرط است، شباهت كامل دارد. يگانه تفاوت در اين است كه در قولنامه، دو طرف به انجام تعهّد خود ملزم هستند؛ ولى پيش بينى مى‏شود كه يكى از دو طرف عهد را نقض كند كه در اين صورت، وجه التزام به ديگرى داده مى‏شود؛ ولى در اختيار معامله، خريدار اختيار دارد به تعهّد عمل يا صرف نظر كند و حقّ شرط به طرف ديگر تعلّق گيرد؛ البتّه به علّت اختلاف در ماهيت قولنامه (وعده بيع، شرط ابتدايى، تعهّد آور بودن آن، نظريه مختلط) در بين حقوقدانان و تفاوت‏هاى اختيار معامله و قولنامه در امورى مثل دو طرفى بودن حقّ شرط در قولنامه و انجام بيع هنگام نوشتن قولنامه و وجود خيار شرط به بيع نمى‏توان اختيار معامله را به قولنامه شبيه دانست تا در پناه صحّت آن، حقّ اختيار معامله را تصحيح كرد (نظافت و آقاپور 1380: 176 – 196).
نظر احتمالى ديگر اين است كه اختيار معامله، نوعى بيع است و خريدار اختيار معامله، هنگام خريد، معامله را به صورت قطعى انجام مى‏دهد؛ ولى تا مدّتى، حقّ فسخ براى خود قرار مى‏دهد. مشكل اين نظر اين است كه اين مطلب بر فرض صحّت فقط در اختيار خريد جارى است كه خريدار مبلغ پولى را مى‏پردازد؛ ولى در باره اختيار فروش صحيح نيست؛ زيرا صاحب اختيار فروش، پول مى‏پردازد و چگونه امكان دارد بايع ثمن را بپردازد (فطانت و آقاپور، 1380: 195). افزون بر اين در اختيار معامله، بحث از شرط حقّ فسخ مطرح نيست.

بررسى صحّت و سقم ابزارهاى مشتقّه‏

پس از نقل نظريات و ديدگاه‏هاى گوناگون درباره ابزارهاى مشتقّه، در ادامه، صحّت و سقم آن را بررسى مى‏كنيم.

أ. انواع قراردادهاى آتى‏

صحّت و سقم اين نوع قراردادها بر بحث از معامله كالى به كالى و دين به دين مبتنى است. اين معامله‏ها را توضيح داده، شمول آن را بر قراردادهاى آتى بررسى مى‏كنيم.
در فقه، بر اساس يكى از انواع تقسيم‏ها، چهار نوع بيع وجود دارد: 1. بيع نقدى؛ 2. بيع نسيه؛ 3. بيع سلف؛ 4. بيع كالى به كالى. در بيع نقدى، ثمن و مثمن مورد معامله، مدّت‏دار نيستند. در بيع نسيه، ثمن مدّت‏دار است. در سلف، مثمن مدّت‏دار است، و در كالى به كالى، هر دو مدّت‏دار هستند.

در اين‏جا نكاتى قابل توجّه است:
اوّل. هر معامله دو مرحله دارد: مرحله ذات معامله و مرحله اداى ثمن و مثمن. اگر در مرحله ذات معامله، مدّت در يك طرف يا هر دو طرف مطرح شود، معامله نقدى نيست؛ ولى تأخير در مرحله ادا و تسليم ثمن يا مثمن يا هر دو، به نقدى بودن معامله ضررى نمى‏زند.
دوم. در بيع نقدى ممكن است دو طرف مشخّص باشند و ممكن است يك طرف يا هر دو به صورت كلّى باشند. اگر خصوصيات ثمن و مثمن، قابليت انطباق بر افراد متعدّد داشته باشد، طرف معامله كلّى است؛ ولى كلّى بودن آن با نقدى بودن منافات ندارد؛ زيرا مدّت در ذات معامله قرار نگرفته است. اگر طرف معامله كلّى باشد، به صورت دين حال (نقدى) در مى‏آيد. در نسيه، ثمن به دين مدّت‏دار تبديل مى‏شود و در سلف، مثمن، مدّت‏دار است. در كالى به كالى هر دو طرف دين مؤجّل مى‏شوند.
سوم. طبق روايات و اقوال فقيهان، بيع دين به دين صحيح نيست؛ امّا آن‏چه به‏طور مسلّم مشمول بيع دين به دين مى‏شود، موردى است كه ثمن و مثمن قبل از معامله به صورت دين باشند (چه هر دو دين حال باشند يا مؤجّل و يا يكى مؤجّل و ديگرى حال)، و اگر ثمن و مثمن هر دو به سبب معامله به صورت دين مدّت‏دار در آيند، مشهور فقيهان، آن را باطل مى‏دانند؛ ولى در صحّت معامله – اگر ثمن و مثمن به صورت دين حال باشند – مشكلى نيست (النجفى، 1394: ج 24، ص 347 و الموسوى السبزوارى، 1407 ق: ج 17، ص 262و ج 21، ص 19، ج 18، ص 30 و 31). به بيان ديگر، بيع دين به دين صورت‏هاى گوناگونى دارد و طبق برخى حالات، تعداد آن به 46 صورت مى‏رسد؛ زيرا مبيع و ثمن ممكن است به يكى از صورت‏هاى ذيل باشد: دين سابق مؤجّل فعلى، دين سابق مؤجّل و حالّ فعلى، دين سابق حالّ، دين مؤجّل لاحق و بر حسب اين‏كه مبيع به مديون يا غير آن فروخته شود، صورت‏هاى چهل و شش‏گانه تحقّق مى‏يابد (الموسوى السبزوارى، 1407 ق: ج 21، ص 19). برخى از مهمّ‏ترين صورت‏ها چنين است: 1. هر دو طرف معامله، دين مؤجّل فعلى باشند؛ 2. هر دو طرف، دين مؤجّل لا حق (بالعقد) باشند؛ 3. بيع دين حالّ به دين مؤجّل حال؛ 4. بيع دين مؤجّل حالّ به كلّى حالّ؛ 5. بيع دين مؤجّل حالّ، به دين مؤجّل حالّ. در صورت اوّل و دوم، نقل اجماع بر بطلان است. در مورد سوم در صحّت و بطلان آن، بين فقيهان اختلاف وجود دارد. مورد چهارم صحيح، و مورد پنجم هم اختلافى است (الحسينى العاملى، ج 5، ص 28 – 30 و الموسوى السبزوارى، 1407 ق: ج 17، ص 262؛ الموسوى الخوئى، 1419 ق: ج 2، ص 173؛ الصدر، 1400 ق: ج 2، ص 189).
يكى از عقودى كه به قراردادهاى آتى شباهت تام دارد، عقد التوريد يا عقد مركّب است. مضمون آن اين است كه بر واردات كالا يا مواد معيّنى در تاريخ معيّن در ازاى ثمن معيّن كه به صورت اقساط پرداخت مى‏شود، معامله انعقاد مى‏يابد؛ براى مثال هر ماه يك ميليون بشكه نفت در بندر به قيمت معّين تحويل دهد. اين معامله در واقع مركّب از چند معامله مؤجّل به مؤجّل است.
برخى از محقّقان در ردّ ادلّه بطلان معامله دين به دين يا كالى به كالى كوشيده و روايات را به علّت ضعف سند ردّ كرداند. آنان اجماع را مدركى دانسته، دليل بطلان را تام نمى‏شمرند و با توجّه به صحّت آن بين عُقلا، آن را مشمول ادّلّه عامّه دانسته، معامله را صحيح مى‏دانند (الجواهرى، ج 2، ص 98 – 101؛ الفياض، 1418 ق: ص 261 و 233 و 197).
چهارم. اگر معامله به صورت نقدى منعقد شود، دو طرف معامله مى‏توانند توافق كنند كه تسليم عوض و معوّض، پس از مدّتى واقع شود (الموسوى الخمينى، 1410 ق: 1421 ق، ج 1، ص 507). چنان‏چه عوض و معوّض، شخصى باشند، مال هر كس نزد ديگرى مى‏ماند و اگر كلّى باشد، دين بر عهده و ذمّه مى‏ماند. پرسش اين است كه در اين مورد، آيا معامله كلّى به كلّى با شرط تأخير تسليم، به معامله دين به دين تبديل مى‏شود يا نه. صاحب جواهر از شهيد اوّل نقل كرده كه اگر ثمن و مثمن، كلّى فى الذّمة باشد، معامله كالى به كالى مى‏شود (النجفى، 1394 ق: ج 23، ص 147)؛ امّا همان‏طور كه صاحب جواهر فرموده، اشكال در موردى مسلّم است كه دين يا قبل از معامله به صورت دين بوده يا با عقد، دين مى‏شود (النجفى، 1394 ق: ج 24، ص 295)؛ ولى اگر معامله به صورت كلّى باشد، معامله مصداق بيع دين به دين يا كالى به كالى نيست. حال چنان‏چه اشتراط تأخير تسليم در ضمن همان معامله اوّل باشد – از آن جا كه شرط عقد خارج از ذات عقد بوده گرچه وابسته به آن است – باعث مى‏شود دو طرف معامله به صورت دين بالعقد درآيد و معامله باطل باشد؛ ولى اگر اشتراط تأخير در تسليم در عقد، جداگانه يا به صورت مصالحه باشد، معامله اوّل از صورت واقع شده خارج نمى‏شود و همچنان به صورت بيع كلّى به كلّى باقى مى‏ماند.
پنجم. يكى از مهمّ‏ترين فوايد اوراق بهادار، امكان فروش در بازار ثانويه است. بازارى كه در آن، معامله اصلى بين دو طرف واقع مى‏شود، بازار اوّليه است و بازارى كه اوراق دست به دست مى‏شود و معامله جديد بر آن قرار مى‏گيرد، بازار ثانويه است. اگر معامله در بازار ثانويه تحقّق نيابد، روند جريان معامله‏ها و سيّال بودن جريان پولى با كندى مواجه مى‏شود. همان‏طور كه پيش‏تر بيان شد، به علّت امكان خريد و فروش در بازار ثانويه، قراردادهاى آتى خاصّ استاندارد شد؛ يعنى مقدار قرارداد، تاريخ سر رسيد، كيفيت و مكان تحويل بر هر كالا استاندارد شد تا امكان خريد و فروش آن در بازارهاى ثانويه فراهم آيد. با اين عمل، قابليت نقدينگى قراردادها افزايش يافت و استقبال براى خريد آن زياد شد.
بر اين اساس اگر قرارداد آتى در بازار اوليه به فروش برسد، ولى خريد و فروش آن در بازار ثانويه از بين برود، عملاً جايگاه خود را از دست مى‏دهد؛ بنابراين در باره صحّت معاملات قرارداد آتى افزون بر خريد و فروش اوّليه بايد در مورد بازار ثانويه، امكان سنجى فقهى صورت گيرد.

نتيجه‏گيرى در مورد قراردادهاى آتى‏

با توجّه به مطالب گذشته مى‏توان حالت‏هاى گوناگونى را در باره اين قراردادها مطرح كرد.
1. اگر قرارداد آتى، خريد و فروش نباشد؛ بلكه مقاوله و تعهّد به انجام معامله در زمان معيّن باشد به اين معنا كه هر دو متعهّد مى‏شوند در تاريخ معيّن، با نرخ معيّن، كالايى را مورد خريد و فروش قرار دهند، بيع هنگام ردّ و بدل شدن ثمن و مثمن رخ مى‏دهد و پيش از آن فقط تعهّد به انجام معامله است. در اين صورت اگر عمل به شرط ابتدايى لازم باشد، اين تعهّد الزام آور بوده، در زمان خاصّ مبادله بايد صورت گيرد و اگر شرط ابتدايى الزام را در پى نداشته باشد مى‏توان شرط را ضمن معامله ديگرى قرارداد تا الزام به معامله ايجاد شود؛ البتّه اين تعهّد در بازار اوّليه شكل مى‏گيرد و نوع مبادله ثانوى بر آن در بازار ثانوى، بر ارزش مالى داشتن اين تعّهد يا امتياز خريد مبتنى است. با استاندارد كردن قرارداد، شخص مى‏تواند حقّ خريد خود را در آينده به ديگرى منتقل كند.
خريدار در بازار ثانوى امكان خريد كالاى خاصّ را در زمان آينده به خود اختصاص مى‏دهد و حقّ خريدار اوّل را مى‏خرد و از نظر عُقلا، اين حقّ، قابليت معاوضه را دارد. در اين حالت، هنوز مبادله‏اى بين خريدار و فروشنده در بازار اوّليه رخ نمى‏دهد و فقط حقّ خريدى شكل مى‏گيرد؛ حقّ و امتيازى كه اين امكان مبادله در بازار ثانونى دارد؛ بنابراين در اين حالت، خريد و فروش قرارداد آتى از نظر فقهى صحيح است.
2. اگر قرارداد آتى، خريد و فروش باشد از آن‏جا كه دو طرف آن مدّت‏دار است و با عقد، دين تحقّق مى‏يابد، با توجّه به رأى بيش‏تر فقيهان مبنى بر الحاق اين نوع معامله به معامله دين به دين و بطلان آن، امكان استفاده از قرارداد آتى، چه در بازار اوّليه و چه در بازار ثانويه وجود ندارد.
3. اگر بر مبناى برخى نظريات، معاملات دين مؤجّل به عقد را صحيح بدانيم و معامله منهى دين به دين را به موردى كه دين، قبل از عقد تحقّق داشته مختص بدانيم مى‏توان معامله‏هاى قرارداد آتى را تصحيح كرد؛ امّا نكته اصلى اين است كه گرچه معامله‏هاى قرارداد آتى، در بازار اوّليه به صورت دين مؤجّل به عقد است، خريد و فروش آن در بازار ثانويه به صورت معامله دين به دين قبل از عقد مى‏شود و با توجّه به بطلان معامله دين به دين نزد اكثر قريب به اتّفاق فقيهان، راهى براى صحّت آن وجود ندارد؛ بنابراين، تلاش برخى از حقوقدانان براى تصحيح معامله كالى به كالى و تفاوت آن با معامله دين به دين جهت تصحيح معامله‏هاى قرارداد آتى، مشكل بازارهاى بورس را حل نمى‏كند؛ گرچه معامله‏هاى اوّليه بين دولت‏ها جهت خريد كالا را به شرط عدم فروش آن در بازار ثانويه حل مى‏كند (ر.ك: سلطانى نژاد، 1375: ص 149 – 151).
4. اگر بپذيريم كه در قرارداد آتى، دين مؤجّل به عقد مورد معامله قرار نمى‏گيرد، بلكه كلّى در مقابل كلّى معامله مى‏شود، ولى به صورت شرط، تسليم ثمن و مثمن در آينده تحقّق مى‏يابد، با فرض صحّت اين نوع معامله و عدم الحاق آن به بيع مؤجّل به عقد مى‏توان معامله قرارداد آتى را در بازار اوّليه انجام داد؛ ولى خريد و فروش آن در بازار ثانويه باعث تحقّق معامله دين به دين مى‏شود و از اين نظر باطل است. به طور كلّى مى‏توان گفت: راه براى صحّت معامله قرارداد آتى در بازار اوّليه وجود دارد و براى تصحيح آن در بازار ثانويه يا بايد معامله دين به دين را تصحيح كرد (الفياض، 1418 ق: ص 261 و 262) يا قرارداد آتى، عقد نباشد و فقط تعهّد به انجام عقد در زمان آينده باشد.

ب. اوراق اختيار معامله‏

گفته شد اوراق اختيار معامله‏اى كه خريدار را در مورد انجام معامله‏اى ذى‏حقّ مى‏كند. چند راه براى تصحيح آن بين متخصّصان مطرح شده است: 1. قابليت معامله بر حقّ خريد و فروش؛ 2. بيع العربون؛ 3. يكى دانستن قولنامه و حقّ اختيار معامله؛ 4. شباهت بيمه و حقّ اختيار معامله؛ 5. بيع بودن آن با حقّ فسخ مدّت دار. در باره شباهت قولنامه و حقّ اختيار معامله توضيح داده، و امكان صحّت آن از اين راه نفى شد. مشكلات راه پنجم را هم بيان كرديم. توضيح در باره صحّت و سقم سه راه ديگر در ادامه خواهد آمد.

1. بيع العربون‏

همان‏طور كه گفتيم، بيع العربون به معناى اين است كه مشترى، كالايى را مى‏خرد و مبلغ اندكى به او مى‏پردازد. اگر مشترى بيع را امضا كرد، مبلغ پرداختى جزئى از ثمن واقع مى‏شود و اگر امضا نكرد، مبلغ پرداختى به صورت هبه به فروشنده تعلق مى‏گيرد. در واقع، مشترى فقط خيار دارد. جمهور عالمان اهل سنّت آن را به ادلّه ذيل صحيح نمى‏دانند:
1. در روايات آمده است كه پيامبر از اين نوع معامله نهى كرده است؛
2. در اين معامله، غرر و خطر واكل مال به باطل وجود دارد؛
3. در اين معامله، دو شرط فاسد، يعنى شرط هبه و شرط ردّ بر فرض عدم رضايت وجود دارد؛
4. براى بايع، امرى بدون عوض شرط شده؛
5. اين معامله، مثل خيار مجهول است؛ زيرا در مدّت غيرمعلوم امكان برگشت معامله وجود دارد.
احمد بن حنبل بر اساس روايتى از پيامبر كه حضرت، معامله عربون را جايز دانسته و روايتى از نافع در باره معامله بين صفوان بن اميّه و عمر، اين معامله را تصحيح كرده و روايت نهى پيامبرصلى الله عليه وآله را ضعيف دانسته است و با توجّه به تعارض روايات و صحّت عرفى معامله، بيع العربون قابل تصحيح است (الزحيلى، 1405 ق: ج 4، ص 448 – 450 و 211؛ ابن قدامه، ج 4، ص 58؛ ابورخيه، 1418 ق: ص 399 – 409).
در فقه شيعه فقط ابن جنيد اين معامله را صحيح و آن را در جمله شرايط صحيح بيع دانسته و گفته است: اگر مشترى بر بايع شرط كند كه اگر ثمن معامله را آورد، معامله واقع مى‏شود و گر نه عربون (پيش پرداخت) براى بائع در عوض منع از منفعت و تصرّف در كالا باشد، شرط صحيح و لازم الوفا است؛ ولى علّامه حلّى فرموده است: ملكيت مشترى بر مال باقى است و سبب شرعى بر انتقال نيست و روايتى از امام صادق‏عليه السلام رسيده كه اميرمؤمنان‏عليه السلام فرموده است: بيع عربون جايز نيست، مگر آن‏كه جزو ثمن قرار گيرد (الحلى، 1415 ق: ج 5، ص 317؛ المجلسى، 1407 ق: ج 19، ص 277)؛ بنابراين، از راه بيع العربون نمى‏توان حقّ اختيار معامله را تصحيح كرد.

2. بيمه و حقّ اختيار معامله‏

انگيزه رو آوردن به بيمه، حفظ اموال و آينده نگرى است. اين انگيزه در بسيارى از كارهاى اقتصادى وجود دارد. كسانى كه سرمايه پولى خود را به كالا يا اوراق بهادار تبديل مى‏كنند، مى‏خواهند از ضرر احتمالى آينده در امان باشند؛ ولى اين كار عقد بيمه نيست؛ بنابر اين، مشابهت انگيزه باعث نمى‏شود دو نوع معامله يكى دانسته شود. اوراق اختيار معامله، براى كاهش ضرر احتمالى آينده ايجاد شده است؛ ولى معامله بر روى حقِّ داشتن انجام خريد يا فروش در آينده واقع مى‏شود؛ بلكه شخص با اين عمل، خود را بيمه مى‏كند (بيمه به معناى حفظ اموال از نابودى) نه آن‏كه عقد بيمه را ايجاد مى‏كند. افزون بر اين‏كه افراد اين معامله را متفاوت با بيمه مى‏دانند؛ زيرا در بيمه دو طرف ملزم به امورى هستند؛ براى مثال، بيمه گر، پس از حادثه، بر حسب مقدار حقّ بيمه، خسارت وارد شده را جبران مى‏كند؛ ولى در اين مورد زيان ديده يا شخصِ در معرض زيان، به خريد يا فروش اقدام مى‏كند. حقّ بيمه مستمراً پرداخت مى‏شود؛ ولى اوراق اختيار معامله، خريدارى مى‏شود و شخص، حقّ معامله را مى‏خرد. در بيمه، مقدار زيان، قابليت تغيير دارد و به همان مقدار زيان جبران مى‏شود؛ ولى در اين‏جا فقط امكان خريد يا فروش براى خريدار اوراق وجود دارد.

3. قابليت معامله بر حقّ اختيار خريد و فروش‏

تصحيح معامله بر حقّ اختيار معامله به ماليت داشتن حقّ اختيار معامله و قابليت مثمن واقع شدن حق در بيع و نبود موانع بيع منوط است.
اوّلاً هر كس كه دارايى در اختيار دارد، بر آن سلطه دارد و مى‏تواند به هر كس كه بخواهد بفروشد يا با پول خود، از هر كسى كه مى‏خواهد، بخرد. اگر شخصى از اين حقّ خود صرف نظر كند، خود را محدود كرده و از برخى منافع آن محروم مى‏شود. از آن‏جا كه اعمال اين حق براى فرد، منافع مالى مستقيم دارد، محروم شدن از اعمال اين حق، قابليت معامله دارد و عرف، اين حق و امثال آن را از نمونه‏هاى حقوق مالى مى‏دانند؛ براى مثال، در رواياتى، حقّ انحصارى فروش، از حقوق مالى داراى ارزش تلقّى شده است و به همان سبب از امامان سؤال شده: آيا وجود چنين حقّى سبب ربوى شدن معامله مى‏شود؟ جميل بن دراج به امام صادق‏عليه السلام مى‏گويد: با برخى از مردم عراق در تماس هستيم و به آن‏ها قرض مى‏دهيم و آن‏ها غّلات خود را براى ما مى‏فرستند و با گرفتن اجرت، براى آن‏ها مى‏فروشيم و نفعى مى‏بريم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد. راوى مى‏گويد: گويا جميل گفت: اگر غلّات خود را براى ما نفرستند، ما به آن‏ها قرض نمى‏دهيم. حضرت فرمود: اشكالى ندارد (الحر العاملى، 1983: ج 13، ص 106، ح 12). چند روايت ديگر هم وارد شده است (همان، ص 105، ح 9 و 10).
ثانياً حقّ، قابليت معامله دارد؛ زيرا حقّ، امر اعتبارى است و به نظر عرف، اين حقّ، قابليت انتقال به غير را دارد و شاهد آن، رواج عُقلايى اين معامله‏ها در بورس است و از نظر شرعى هم دليلى بر منع انتقال آن وجود ندارد؛ زيرا پس از قبول انتقال نزد عرف اگر در انتقال شرعى آن شك داشته باشيم، به عمومات مراجعه مى‏كنيم (الايروانى، 1421 ق: 22؛ الموسوى الخمينى، 1410 ق، ج 1، ص 29 و 30 و المومن القمى، ص 240).
ثالثاً نزد عرف اين معامله بيع است و حق مى‏تواند مبيع قرار گيرد و منع شرعى هم بر اين قرار ندارد (الموسوى الخمينى، 1410 ق، ج 1، ص 32).
رابعاً غرر هم در معامله وجود ندارد؛ زيرا جهل به مفاد معامله و وضعيت آن و ثمن و مثمن وجود ندارد؛ بنابراين، حقّ اختيار معامله قابليت مبادله در بازار اوّليه را دارد و ثمن در مقابل حقّ قرار مى‏گيرد و اگر قرار باشد در بازار ثانويه مورد تبادل قرار گيرد، همين حقّ است كه در ازاى مبلغ خاصّ منتقل مى‏شود و منعى از ناحيه تبديل آن به «دين به دين» هم وجود ندارد.
از مجموع مطالب گذشته معلوم شد كه حقّ اختيار معامله، قابليت تصحيح شرعى را دارد؛ ولى قرارداد آتى، داراى موانع مهمّى است و اگر معامله آن در بازار اوّليه قابل تصحيح باشد، معامله در بازار ثانوى مشكل مهمّى را بر سر راه دارد.

منابع‏

1. ابن قدامة، موفق الدين ابى محمد: المغنى ويليه الشرح الكبير، بيروت، دار الكتاب العربى.
2. ابو رخيه، ماجد: حكم العربون فى الاسلام، بحوث فقيهة فى قضايا اقتصادية معاصرة، الاردن، دار النفائس، الطبعة الاولى، 1418 ق.
3. الايروانى، ميرزا على: حاشيه كتاب المكاسب، تحقيق باقر الفخار الاصفهانى، دار ذى القربى، الطبعة الاولى، 1421 ق.
4. الجواهرى، حسن: بحوث فى الفقه المعاصر، بيروت، دار الذخائر، الطبعة الاولى.
5. الحر العاملى، محمدبن الحسن: وسائل الشيعه، بيروت، دار احياء التراث العربى، الطبعة الخامسة، 1983 م.
6. الحسينى العاملى، السيد محمد جواد: مفتاح الكرامة فى شرح قواعد العلامه، بيروت، دار الحياء التراث العربى.
7. الحلى، الحسن بن يوسف بن المطهر: مختلف الشيعه، ج 5، قم، مؤسسة النشر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1415 ق.
8. الزحيلى، وهبة: الفقه الاسلامى و ادّلته، دمشق، دارالفكر، الطبعة الثانيه، 1405 ق.
9. سلطانى نژاد، هدايت اللَّه: بررسى اعتبار بيع كالى به كالى در حقوق ايران و منابع فقهى، نامه مفيد، شماره 6، تابستان 1375 ش.
10. صبرى هارون، محمد: احكام الاوراق الماليه، الاردن، دارالنفائس، الطبعة الاولى، 1419 ق.
11. الصدر، السيدمحمد باقر: منهاج الصالحين، بيروت، دار التعارف للمطبوعات، 1400 ق.
12. عبدالحميد رضوان، سمير: اسواق الاوراق الماليه، القاهره، المعهد العالمى للفكر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1417 ق.
13. عصمت پاشا، عبيداللَّه: فلسفه و سير تكاملى ابزارهاى مالى مشتقّه و ديدگاه‏هاى فقهى، ترجمه على صالح آبادى، فصلنامه تخصصى اقتصاد اسلامى، شماره نهم، بهار 1382 ش.
14. فطانت، محمد و ابراهيم آقاپور: اوراق اختيار معامله (Option) در بازار سرمايه ايران، تهران، مؤسّسه تحقيقات پولى و بانكى، اوّل، 1380 ش.
15. الفياض، محمد اسحاق: احكام النبوك و الاسهم و السندات و الاسواق الماليه، (البورصه)، قم، مكتب سماحة آيةاللَّه العظمى محمد اسحاق الفياض، الطبعة الاولى‏، 1418 ق.
16. كمال محمد، يوسف: مصطلحات الفقه المالى المعاصر، معاملات السوق، القاهره، المعهد العاملى للفكر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1418 ق.
17. المجلسى، محمد باقر: مرأة العقول فى شرح اخبار آل الرسول، تهران، دار الكتب الاسلامية، الطبعة الاولى، 1407 ق.
18. المؤمن القمى، محمد: كلمات سديدة فى مسائل جديده، قم، مؤسّسه النشر الاسلامى، الطبعة الاولى، 1415 ق.
19. الموسوى الخمينى السيد روح اللَّه: كتاب البيع، قم، مؤسّسه مطبوعاتى اسماعيليان، الطبعة الرابعة، 1410 ق.
20. الموسوى الخمينى السيد روح اللَّه: تحرير الوسيله، مؤسّسة تنظيم و نشر آثار الامام الخمينى قدس سره، الطبعة الاولى، 1421 ق.
21. الموسوى الخوئى، السيد ابوالقاسم: منهاج الصالحين، قم، مدينه العلم الطبعة الثامنة و العشرون، 1419 ق.
22. الموسوى السبزوارى، السيد عبد الاعلى: مهذب الاحكام فى بيان الحلال و الحرام، قم، مؤسّسة المنار، الطبعة الرابعة، 1407 ق.
23. النجفى، محمد حسن: جواهر الكلام فى شرح شرائع الاسلام، تهران، دار الكتب الاسلامية. الطبعة السادسه، 1394 ق.

پىنوشت:
1) عضو هيأت علمى دانشگاه مفيد

منبع:

http://www.shareh.com/persian/magazine/iqtisad_i/11/03.htm

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما