Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

جایگزین حبس

 

همانطور که میدانیم وقوع جرم و بزهکاریهای یکی از شاخصه های اجتماعی است که همواره خود را در قالب منفی معرفی می کند. و به عبارتی کجروی افراد از هنجارها و عرف و روال جامعه باعث می شود که عده ای به عنوان مجرم و خلافکار شناخته شده که مبحث اصلی ما در این مقوله می باشد. برای بررسی بهتر و دقیق این ناهنجاریها باید بزه را به عنوان یک آسیب اجتماعی پذیرفت و در صدد شناسایی عوامل و کارکردهای نهان و آشکار آن بود تا با درک واقعی و حقیقی مساله را شناخت و اقدامات راهبردی و اساسی در جهت بهبود وضعیت موجود و کاستن آمار بزهکاران که هدف اصلی که در این گروه سنی می باشد اهتمام ورزید
تعریف مفاهیم
جرم : سرپیچی و تخطی افراد جامعه از قانون و قراردادهای اجتماعی و عرف رایج (هنجارها) و انجام کارهای مغایر با ارزشهای جامعه را شامل می شود. ‏
مددجو : ‏
فردی که دچار مشکل گردید و خود از حل مسائل مبتلا شده عاجز می باشد و نیازمند کمک و راهنمایی کارشناسان و کار آگاهان و حمایت کنندگان می باشد که باید ارگانهای جامعه با پرورش افرادی تحت عنوان مددکار که به نیروی علم و ایمان و عمل و کمک به همنوع مجهز باشد که به یاری مدد جویان بشتابند تا عوارض منفی افراد جامعه بصورت صحیح رفع مرتفع و از بزرگ شدن معضلات و عواقب اجتماعی کاسته شود.
کانون اصلاح و تربیت :
کانون اصلاح و تربیت مرکز نگهداری نوجوانان و جوانان به اصطلاح بزهکار که خواه و ناخواه مرتکب جرمی شده اند و به صلاحدید مقامات قضائی تحمل کیفر و مجازات می شوند که این محل زیر مجموعه سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی که به تناوب در هر کدام از استانها مستقر گردیده است که رسالت آن اصلاح و تربیت و بازگرداندان افراد تحت پوشش به اجتماع و خانواده های خود می باشد.
عوامل در بروز این بزهکاری نقش اساسی دارند که کنکاش در این محور بخشهای ذیل را بطور اجمالی مطرح می نماید و جالب است که بدانیم هیچ انسانی از بدو خلقت کجرو و متخلف آفریده نشده است و هیچکدام از انواع بزه را بلد نبوده بلکه شرایط و وضعیت زندگی و جو و عوامل حاکم بر آن افراد را از هم منفک و در جامعه طبقه بندی نموده است.
عوامل درونی
۱ ـ دوران قبل از تولد
شکل گیری نطفه در رحم مادر و انتقال کروموزمها و ژنها و خصوصیات وراثتی و تکوین مراحل رشد از تقسیمات سلولی از جمله میوز و میتوز گرفته تا تشکیل اعضا و جوارح و نوع تغذیه در فرآنید رشد داخل شکم مادر هیچ کدام بدون تاثیر حالتهای روحی و روانی و معیشتی و معاشرتی والدین نیستند که بر این بین عوامل روحی و بهره هوشی فرزندی که متولد خواهد شد نقش ایفا می کنند و به هیچ وجه قابل قبول نیست که در تولد یک بچه تنها یک وضعیت و پروسه طبیعی می باشد. ‏
‏۲ ـ شرایط روحی و روانی
روح و روان یک عامل درونی که رفتار و شخصیت و منش و خلق و خوی افراد در مقابل محرکهای بیرونی و واکنش افراد غیرقابل پیش بینی و مشابه نمی باشد و ممکن است هر فردی در مقابل محرکها پاسخی غیر همسان داده باشد و بزهکاری و مجرمیت در پاره ای از افراد جامعه یک نوع عادت و رفتار می باشد و اعمال نابهنجار و خلاف اجتماع جزو خصوصیات جامعه می باشد و چنانچه ایثار – گذشت – انسانیت و همنوع دوستی و غیره خصوصیات مثبت می باشد در مقابل بزهکاری و انواع آن از پدیده های اجتماعی و واقعیات اجتماعی می باشد و افرادی هستند که از لحاظ روانی و روحیه خلافکار می باشند و حتی در مبحث روانشناسی تیپ ها خاص یا خصوصیات شناخته شده مطرح می باشند و به عبارتی خلافکار و انجام کارهای ناسازگار برخی افراد در جوامع بوده و خواهد شد و فقط ما می توانیم با انجام راهکارهای مختلف آمار آن را تغییر یعنی کم و زیاد بکنیم. ‏
عوامل بیرونی
خانواده ‏
کوچکترین واحد اجتماعی خانواده می باشد که سهم بسزایی در رشد و تربیت و آموزش فرزندان دارد چنانچه خانواده از بار تربیتی، فرهنگی و رفاهی بیشتر برخوردار باشد به همان میزان افرادی فرهیخته و جامعه پذیر و آینده ساز و سالم آماده و تحویل جامعه خواهد داد و فرد از لحظه ای که چشم خود را باز می کند دیباچه خودسازی و آینده سازی و شالوده چگونه زیستن متعارف با سطح خانواده که در آن آموزش خواهد دید را بنیان می گذارد و در این بین سنن و آداب و رسوم و سطح آگاهی و معاشرت و کسب روزی و ا رزشهای حاکم در داخل خانه اعم از دینداری، امانتداری، راستگویی حسن همکاری، همنوع خواهی، احترام به یکدیگر و غیره و یا برعکس موارد که در قالب منفی می باشد فرزندان خود را به جامعه عرضه خواهند داشت و چه بسا که عمیقترین روابط و ساختار شخصیتی درونی و اجتماعی و سبک و سیاق خانواده شکل گرفته و برای همیشه در فرد ماندگار خواهد شد و تغییر آن آداب کاری به مراتب سخت و دشوار می باشد و میتوان گفت خانواده اساسی ترین نقش مهم را در نابهنجاری و یا بهنجاری افراد جامعه را عهده دار می باشد. ‏
دوستان و همسالان
وقتی پای خود را از عرصه خانه فراتر می گذارد اولین آشنائیها دوستی با همسالان و همبازیها می باشد که در این مرحله القا و تلقین و تاثیر و تاثر از همدیگر بیشترین نقش را بازی می کند. در واقع قالب و خشت نقش آفرینی و مطرح شدن در اجتماع با انجام بازیها و روابط دوستانه تمرین و قالبندی شخصیت افراد شکل می گیرد و به واقع بچه خود برای مطرح شدن و شناساندن خود را در چهارچوبهای مختلف به جامعه معرفی می نماید و چنانچه روابط و تعامل با همدیگر سالم باشد میزان کجروی و راه خطا و نا صواب در آینده کمتر خواهد شد.
مدرسه و آموزش
مدرسه و طی مراحل آموزشهای مختلف اعم از ابتدایی، متوسطه، دبیرستان و دانشگاهی و تحصیلات تکمیلی مراحل دارای اهمیت بیشتر در کیفیت زندگی و سطح زندگی و ارزشهای حاکم و آموزش پذیری و فرهیختگی و میزان برخورداری جوانان از نرمهای مثبت و منفی می باشد که هر چقدر آموزش دارای مضامین و مراحل تربیتی و فرهنگی و عملی بیشتر و به عبارتی تعلیم توام با تزکیه و آموزش مترادف با پرورش باشد از افراد سالم و جامعه پذیر و انعطاف پذیر و باشخصیت بیشتری برخوردار خواهیم شد و برعکس این قضایا نیز مطرح می باشد.
رسانه های جمعی و جراید
رسانه های جمعی امروزه بیشتر اوقات فراغت و حتی می توان گفت بخشی از زندگی را پر می کند اگر برنامه ها هدفمند آموزشی و کارکردهای فرهنگی و تربیتی و علمی ورزشی از طریق رسانه ها که عبارتند از رادیو، تلویزیون، لوح های فشرده بازیهای کامپیوتری و اینترنت و مجلات و روزنامه های متعدد که بتواند نیازهای قشرهای جوان را پاسخگو باشد که متاسفانه بعضی فیلمها و برنامه ها و بازیها و مطالب فوق دارای کارکردهای منفی و مخرب برای افراد کم سن و سال می باشد که این با الگو برداری و عدم تطابق واقعیت و شرایط و مناسبات زندگی با این موارد خود را در معرض خطرات و اختلالات روحی و روانی و عوارض سود قرار داده و به میزان جرایم و خشونت و ستیزه جویی افزوده و حتی می توان گفت دنیای خود مدارانه و تخیلی مطابق با این الگوهای نامناسب قشر اطفال و جوانان و نوجوان سوق داده می شوند که خود تهدید بر جوامع محسوب می شود.

 

امیر دلاورنیا

 

 ‏-به نقل از روزنامه حمایت 

http://dadgostary-es.ir/cms/index.php?option=com_content&task=view&id=841&Itemid=119

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما