Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 171 /72 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي

تاریخ: 04 دی 1372
کلاسه پرونده: 165/72
شماره دادنامه: 72/171
موضوع رأی: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4 و 6 ديوان عدالت اداري.
شاکی: آقاي روح اله گشتاسبي.
مقدمه:
الف) شعبه چهارم در رسيدگي به پرونده كلاسه 69/1585- 1586 موضوع شكايت آقاي سليم كريمي به طرفيت شهرداري منطقه 4 تهران به خواسته خلاف قانون بودن رأي كميسيون ماده صد قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 2-1 مورخ 19/1/1370 چنين رأي صادر نموده است. نظر به اين‌كه قسمت اخير تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري مصرح است، داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‎شود و قيد وسيله مالك در تبصره مذكور اين نيست اگر مالك محل را براي دفتر ازدواج و طلاق و ساير موارد مقرر در تبصره ياد شده در اختيار ديگران قرار دهد مفاد تبصره ياد شده قابل اعمال نبوده و تبديل به واحد صنفي تجاري گردد و چه اين‌كه تبصره مزبور مصرح است دفترخانه و دفتر وكالت و … استفاده تجاري محسوب نمي‎شود و آراء كميسيون ماده صد مبني بر تلقي نمودن دفترخانه شاكي به‌عنوان واحد تجاري و تعطيل آن بر خلاف صراحت تبصره مرقوم است و ارزش و اعتبار قانوني ندارد. مديركل ثبت منطقه تهران طي نامه مورخ 7/10/1366 با تغيير دفترخانه شاكي و داير نمودن در پلاك مذكور موافقت كرده است و نظر به اين‌كه قانون دفاتر اسناد رسمي اجازه تشكيل دفترخانه را با رعايت شرايط مقرر در آن قانون در صلاحيت سازمان ثبت اسناد و املاك كشور قرار داده و در اين قانون براي تشكيل دفترخانه اشاره به صدور پروانه از شهرداري ننموده است و با عنايت به مجموع محتويات پرونده شكايت وارد تشخيص و حكم به ابطال رأي كميسيون مورد شكايت و ابقاء دفترخانه مزبور صادر و اعلام مي‎گردد.
ب) شعبه ششم در رسيدگي به پرونده كلاسه 72/463 موضوع شكايت آقاي روح اله گشتاسبي به طرفيت شهرداري منطقه 14 تهران به خواسته اعتراض به آراء كميسيون‌هاي بدوي و تجديدنظر ماده صد به شرح دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 چنين رأي صادر نموده است، شكايت شاكي به جهات ذيل وارد نمي‎باشد زيرا: اولاً، قسمت اخير تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها مصرح است به اين‌كه داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‎شود و با عنايت به اين‌كه موضوع تبصره فوق‌الذكر در خصوص استفاده تجاري ومحل كسب و پيشه در منطقه غير تجاري است و قيد داير كردن دفتر وكالت و … به وسيله مالك از نظر اين قانون تجاري محسوب نمي‎گردد حاكي است كه داير كردن دفاتر مذكور از طرف غير مالك ولو تحت عنوان اجاره از لحاظ اين قانون تجاري محسوب مي‎گردد والا قيد مالك در قانون لغو لازم مي‎آمد و قانونگذار حكيم است و در مقام بيان توجه به تمام قيود داشته است. ثانياً، عنوان اين‌كه اجازه تأسيس و تغيير محل دفترخانه براساس قانون دفاتر اسناد رسمي قانون سردفتران و دفترياران مصوب 20/4/1354 با سازمان ثبت اسناد و املاك مي‎باشد و چون ثبت اجازه داده است ديگر شهرداري مجاز به جلوگيري نيست فاقد وجهه قانوني است زيرا براساس تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري شهرداري‌ها موظف گرديده‎اند در مناطق مسكوني از داير كردن شغل‌ها و صنوفي كه جنبه تجاري دارد جلوگيري نمايند و مراتب را در كميسيون‌هاي ماده صد مطرح نمايند و اجازه ثبت مثبت عدم تجاري واحد مزبور يا تجاري بودن منطقه نيست. اجازه بر ثبت صرفاً ناظر به مورد از اختيارات و وظايف محوله به ثبت مي‎باشد و هيچ‌گونه الزامي براي شهرداري در محدوده اختياراتي كه به موجب قانون به عهده شهرداري گذاشته شده است نمي‎گردد. ثانياً ماده واحده قانون محل مطب پزشكان مصوب 2/10/1366 مجلس محترم شوراي اسلامي مبني بر اين‌كه فعاليت شغلي پزشكان و صاحبان حرف وابسته در ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري ملكي و اجاره‎اي بلامانع است نشانگر اين است كه ادامه فعاليت مطب پزشكي در مناطق مسكوني از طرف غير مالك مجاز نبوده است كه اقدام به تصويب اين ماده واحده گرديده است والا در صورت مجاز بودن نياز به تصويب قانون جديد و اخذ اجازه از قانونگذار نبوده است و به عبارتي اين ماده ناسخ تبصره بند 24 ماده 55 قانون شهرداري‌ها در خصوص دفتر مطب مي‎باشد در نتيجه ساير قسمت‌هاي تبصره مزبور به قوت خود باقي است بنابراين شكايت شاكي غير وارد و رأي به رد آن صادر و اعلام مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق به رياست حجت‌الاسلام و المسلمين اسماعيل فردوسي‎پور و با حضور رؤساي شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد.
رای هیات عمومی: 
سياق عبارات تبصره ذيل بند 24 ماده 55 قانون شهرداري در باب عدم جواز تخطي از مندرجات پروانه ساختماني و داير كردن محل كسب و پيشه و تجارت در محل غير تجاري توسط مالك يا مستأجر و صراحت منطوق قسمت آخر تبصره مذكور كه مقرر داشته «… داير كردن دفتر وكالت و مطب و دفتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسي وسيله مالك از نظر اين قانون استفاده تجاري محسوب نمي‎شود.» مفيد اختصاص حكم اخيرالذكر مقنن به مالك و مباشرت مستقيم او در استفاده از حق مذكور است بنابراين دادنامه شماره 624 مورخ 12/7/1372 شعبه ششم ديوان در پرونده كلاسه 72/463 كه متضمن اين معني مي‎باشد موافق اصول و موازين قانوني تشخيص داده مي‎شود. اين رأي به استناد قسمت آخر ماده 20 قانون ديوان عدالت اداري در موارد مشابه براي شعب ديوان و ساير مراجع مربوط لازم‎الاتباع است.
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=5256

برچسب ها:, , , , , , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما