Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص صدور و تمديد پروانه ساختماني…

رأي شماره 399 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور و تمديد پروانه ساختماني از وظايف شهرداري است و منوط به تجويزشوراي شهر اسلامي نمي‌باشد 
شماره هـ/89/657                                                                         29/10/1389   
تاريخ: 6/10/1389             
شماره دادنامه: 399           
کلاسه پرونده: 89/657
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محسن پوردانش.
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء بين دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، در پرونده کلاسه 88/853، صادره از شعبه 27 ديوان مبني بر رد شکايت با دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، در پرونده کلاسه 88/297 صادره از شعبه 29 ديوان مبني بر ورود شکايت.
گردشکار: شاکي به شرح درخواست تقديمي اشعار داشته، شعب 27 و 29 ديوان عدالت اداري در خصوص الزام شهرداري قم (منطقه 4) به تمديد شناسنامه ساختمان در پلاک ثبـتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم به علت انقضاء مدت پروانه صادره، آراء متفاوت و متناقضي صادر نموده است، که به موجب آن آراء شعبه 29 ديوان طي دادنامه شماره 2134 حکم به الزام شهرداري به صدور پروانه ساختماني صادر نموده و شعبه 27 ديوان طي دادنامه شماره 2134 اقدام به رد شکايت نموده است، که همگي جزء زمين پلاک ثبتي 11001 اصلي واقع در بخش يک قم مي‎باشند، لذا به جهت صدور حکم متناقض در موضوع واحد و يکسان خواستار رسيدگي و ارجاع امر به هيأت عمومي جهت صدور رأي وحدت رويه گرديده است، مشروح آراء به شرح زير مي‎باشد:
الف ـ شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/853، موضوع شکايت آقاي رحمان علي سليماني، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته تمديد شناسنامه ساختمان، طي دادنامه شماره 2121 مورخ 12/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه اولاً در خصوص پلاک ثبتي مورد شکايت پروانه ساختماني بر روي عرصه به متراژ 172 مترمربع و به صورت ويلائي در قالب زيرزمين و همکف سال 1381 صادر و در سال‌هاي 1382، 1383، 1385 نيز تمديد گرديده که حسب لايحه جوابيه قطعاتي از پلاک 11001 اصلي بخش يک قم به جهت افزايش محدوده شهر طي نامه شماره 3414/9 مورخ 18/7/1387 حوزه معاونت شهرسازي و معماري به کارگروه شهرسازي و معماري استان اعلام گرديده که پاسخي واصل نشده است و ممکن است پلاک شاکي نيز جزء آن مورد باشد و ملاحظه سابقه و نظر به اينکه نامبرده اعتراض موثر و موجهي که اقدام خوانده را مخدوش سازد به عمل نياورده و همچنين تخلفي از قوانين و مقررات در رسيدگي و عملکرد ثابت به نظر نمي‎رسد. بنابراين موجبات جهت اجابت خواسته وي فراهم نمي‎باشد. عليهذا به استناد مواد 7 و 13 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 9/3/1385 و مراتب فوق قرار رد شکايت صادر مي‎گردد.
ب ـ شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده کلاسه 88/297، موضوع شکايت آقاي حسين اکبري و خانم فاطمه اکبري، به طرفيت شهرداري قم، به خواسته الزام شهرداري به تمديد پروانه، طي دادنامه شماره 2134 مورخ 25/8/1388، چنين انشاء رأي نموده است: نظر به اينکه مطابق قسمت صدر ماده 100 قانون شهرداري، شهرداري‎ها، مجاز به صدور پروانه ساختماني براي املاک داخل محدوده و حريم شهر مي‎باشند و با توجه به اينکه علي‎رغم اين موضوع که به حکم قانونگذار در بند 24 ماده 55 قانون شهرداري به تکليف شهرداري براي صدور پروانه ساختماني ضرورتي براي موافقت شوراي اسلامي شهر نيست مع‌الوصف حسب مفاد لايحه جوابيه شوراي مذکور نيز با صدور پروانه براي اعضاء تعاوني فوق‌الاشاره موافقت کرده است و با لحاظ رأي وحدت رويه شماره 238 مورخ 23/4/1387 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري منتشره در روزنامه رسمي که امتناع شهرداري از صدور پروانه براي احداث بنا در املاکي که مالکين برخوردار از حقوق مالکانه هستند فاقد وجاهت قانوني دانسته است و اينکه شهرداري براي اشخاص ديگري نيز پروانه صادر کرده است عليهذا شکايت شاکي وارد تشخيص و حکم به الزام شهرداري طرف شکايت به صدور پروانه ساختماني براي پلاک متعلق به شاکي صادر مي‎گردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد. 
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مطابق ماده 100 قانون شهرداري مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يـا حريم آن مکلفند قبل از هرگونه اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند و وفق بند 24 ماده 55 قانون مذکور صدور پروانه براي کليه ساختمان‌هاي مورد نظر از وظايف شهرداري‎ها شناخته شده است و اجراي اين تکليف منوط به تجويز شوراي اسلامي شهر نگرديده است، بنابراين ضمن احراز تعارض در مدلول دادنامه‎هاي شماره 2121 مورخ 12/8/1388 شعبه 27 و شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 ديوان رأي شماره 2134 مورخ 25/8/1388 شعبه 29 در حدي که متضمن تکليف شهرداري به تمديد پروانه صادره مي‎باشد، صحيح و موافق مقررات اعلام مي‎گردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذي‎ربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع مي‎باشد. 
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري 
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46429
 

برچسب ها:, , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما