Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دادنامه شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع رأي كميسيون ماده77 قانون شهرداري

 
رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي کميسيون ماده77 قانون شهرداري
5/12/1387                                      شماره هـ/87/878 
 رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي کميسيون ماده77 قانون شهرداري
     
     
         تاريخ: 27/11/1387      
         شماره دادنامه: 835      
          کلاسه پرونده: 87/878
         مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
         شاکي: شرکت بيمه پارسيان.
         موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 ديوان عدالت اداري.
         مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي شماره 106ـ77 مورخ 6/6/1386 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، در مورد شکايت نسبت به رأي شماره 106/77 مورخ 6/6/1386 کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري در مورد محکوميت به پرداخت عوارض 3 درصد ناشي از آتش‌سوزي از شرکت بيمه با عنايت به اظهارنظر معاون هزينه و خزانه‎داري کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاون فني و امور حسابرسي وزارتخانه‎ها و موسسات دولتي و نهادهاي مستقر در ديوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کرده‎اند و دفاعيات شهرداري شيراز در رد مدارک و ادعاي شاکي بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکايت و ارجاع امر به کميسيون همعرض يا نقض رأي معترض‎عنه صادر و اعلام مي‎گردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شـهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي 7/77 مورخ 31/2/1386 کميسيون مـاده 77 شهرداري شيراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 11/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، ايراد وکيل شاکي مبني بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداري و عدم دعوت از مسئولين شرکت مودي موجه به نظر نمي‎رسد، زيرا تبصره يک ماده يک قانون معروف به تجميع عوارض ارائه‌دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طي نامه شماره 61/59435 مورخ 26/7/1382 عوارض‌هاي تصويبي و تنفيذي غيرمرتبط با قانون تجميع عوارض را از شمول قانون يادشده مستثني نموده و دستورالعمل نامه مذکور نيز از طرف مرجع ذيصلاح ابطال نگرديده است و از توجه به لايحه شهرداري خوانده از مسئولين شرکت دعوت بعمل آمده و حتي نماينده شرکت در جلسه 1/11/1385 شرکت نموده ولي مدرکي ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دليل و مدرکي که موجب نقض رأي معترض‎عنه گردد ارائه و اقامه نگرديده است، عليهذا حکم به رد شکايت تقديمي صادر و اعلام مي‎گردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علي‎البدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
         الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‎هاي فوق‎الذکر محرز بنظر مي‎رسد. ب ـ طبق ماده يک قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت مي‎پذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانه‎ها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي که شمول قوانين بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت مي‎پذيرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گرديده است. بنابه جهات فوق‎الذکر و عنايت به اينکه مصوبه مورخ 20/3/1373 رياست جمهوري بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغي شده است و مطالبه عوارض و صدور رأي از طرف کميسيون ماده 77 قانون شهرداري بر الزام شاکي به پرداخت عوارض مبتني بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانوني بوده است، بنابراين دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 شعبه بيست و نهم مبني بر ورود شکايت و تاييد اعتراض شاکي نسبت به رأي کمسيون ماده 77 قانون شهرداري، صحيح و موافق قانون مي‎باشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43863

برچسب ها:, , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما