Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

دينداري و پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم

 بهناز خسروی

گزارشي از يك نشست در گروه جامعه‏شناسي دين

"موضوع پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، از سال 1964 در حوزه پژوهش‏هاي جرم‏شناسي و جامعه‏شناسي انحرافات وارد و پس از آن به تدريج به بخش ثابتي از پژوهش‏هاي پيمايشي درباره جرم تبديل شد. در واقع ورود اين مفهوم، به نظام حقوقي كمك مي‏كرد كه تلقي افراد جامعه را در نسبت با مجازات‏هاي مختلفی که او براي جرائم پيش‏بيني كرده است، بسنجد. به بيان ديگر، مشخص شود که مردم جرائم مختلف را چقدر سخت يا آسان مي‏بينند و چه مجازات‏هايي براي آنها پيش‏بيني مي‏كنند؛ چرا كه ثابت شده اگر ميان آنچه در متون رسمي حقوقي در نظر گرفته شده و آنچه مردم مي‏پندارند، هماهنگي و تناسب لازم وجود نداشته باشد، به نوعي نظام حقوقي مورد تأييد جامعه نبوده و در نتيجه نمي‏تواند خيلي تداوم داشته باشد."
دكتر سيدحسين سراج زاده عضو هيأت علمي دانشگاه تربيت معلم، در نشستي كه در گروه علمي ـ تخصصي جامعه‏شناسي دين انجمن جامعه‏شناسي ايران تحت عنوان ”دينداري و پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم: يافته‏هاي يك پژوهش تجربي“ برگزار شد، با بيان اين مقدمه، گفت: مطالعات محدودي كه در اين زمينه انجام شده، نشان مي‏دهند که بين جوامع اسلامي و ساير جوامع، در ميزان جرائم و پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، تفاوت‏هايي وجود دارد. براساس آمارهايي كه سالانه منتشر مي‏شوند، كشورهاي اسلامي تا امروز جزء گروه كشورهاي با نرخ پايين جرم شناخته شده اند و عموما مردم اين کشورها نسبت به ديگران، در مواجهه با جرائم بسيار سخت گيرترند و اين مسأله خود دليلي بود كه من موضوع تحقيقم را ارتباط ميان دينداري و پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم انتخاب كردم.
سراج‏زاده افزود: از سوي ديگر، يافته هاي پژوهشي در كشورهاي مختلف نشان مي‏دهند كه نگرش مسلمانان نسبت به انواع جرائم، به خصوص جرائم جنسي و اخلاقي با سخت‏گيري بيشتري همراه است و در اين زمينه پژوهشگران براي تبيين تفاوت در ميزان جرم و نگرش مسلمانان، دو عامل فرهنگي و اقتصادي را به عنوان عوامل مؤثر معرفي كرده‏اند.
سخنران اين نشست، در ادامه جلسه به بحث درباره سابقه نظري موضوع پرداخت و در اين زمينه گفت: همان‏طور كه مي‏دانيد از نظر دوركيم، نظام حقوقي همراه با همبستگي اجتماعي مكانيك، نوعي نظام حقوقي تبييني است كه به دنبال مجازات هاي سخت براي كساني است كه مرتكب جرم مي‏شوند؛ در حالي كه نظام حقوقي با همبستگي ارگانيك، نوعي نظام ترميمي است و از آنجا كه نظام‏هاي مكانيك عموماً در جوامع سنتي و تحت نفوذ دين هستند، ما نوعي همبستگي بين سخت‏گيري نسبت به جرم و دينداري مي‏بينيم و به تعبيري دين و دينداري را عامل مؤثري در سخت‏گيري نسبت به جرم مي‏دانيم. از سوي ديگر، در نگاه وبر، عوامل فرهنگي در نگرش‏ها و رفتار پيروان مؤثر هستند و در نتيجه دينداري و دين اسلام عامل مؤثري در نوع نگرش و سخت‏گيري نسبت به جرم شناخته مي‏شود. گيرتز انسان‏شناس آمريكايي نيز فرد ديگري است كه مي‏توان به مطالعات او درباره دين اشاره كرد. او در نظريات خود دين را به عنوان يك نظام فرهنگي معرفي مي‏كند كه تأثير بسزايي در انگيزه‏ها و خلقيات پيروان دارد و در كتابي نظام فرهنگي ديني (اسلامي) اندونزي و مراكش را با هم مقايسه مي‏كند و نشان مي‏دهد كه چگونه مي شود که حتي خود در اسلام نيز نظام‏هاي معنايي، رفتارها، خلقيات و انگيزه‏هاي مختلفي بروز پيدا مي کنند.
دكتر سراج‏زاده ادامه داد: مطالعات تجربي و تحقيقات انجام شده در اين زمينه نيز در مجموع نشان مي‏دهند كه نوعي ساختار هنجاري گسترده و يك توافق عام در سطح بيشتر جوامع وجود دارد و بنابر آن جرائمي كه آسيب جسمي به دنبال دارند، جدي‏ترين جرائم هستند. در عين حال، جرائمي كه به تخلف از مقررات اداري مربوط مي‏شوند، جزء كم اهميت‏ترين جرايم نزد مردم شناخته شده‏اند. همچنين ميانگين نمره جدي پنداشتن در گروه‏هاي مختلف جنسي، تحصيلاتي، سكونت گاهي و فرهنگي متفاوت است. در اين زمينه، مطالعات محدودي كه بين فرهنگ هاي مختلف انجام شده، تفاوت‏هاي فرهنگي و مذهبي را به عنوان عوامل مؤثر در ميزان سخت‏گيري نسبت به انواع جرائم معرفي كرده‏اند. به ويژه مشخص شده كه جوامع اسلامي و مسلمانان تفاوت زيادي با ساير جوامع و پيروان ساير اديان دارند. نخستين مطالعه بين فرهنگي و مقايسه‏اي در اين زمينه، در سال 1976 توسط نيومن انجام شد و طي آن از مردم شش كشور درباره 9 رفتار انحرافي شامل دزدي، زناي با محارم، سوء استفاده از اموال عمومي، هم جنس‏گرايي، سقط جنين، مصرف مواد مخدر، آلودگي محيط زيست، اعتراض‏هاي عمومي، كمك نكردن به فردي كه در معرض خطر است، پرسيده شد كه ”آيا به نظر شما اين رفتارها بايد غيرقانوني باشند؟“ و در واقع از طريق اين پرسش، ميانگين مدارا نسبت به جرم در فرهنگ‏هاي مختلف مورد سنجش قرار گرفت. در يافته های اين پژوهش، ميانگين پاسخ‏هاي مثبت، يعني كساني كه در جمع گفته اند كه اين كارها بايد غيرقانوني باشد، به ترتيب اندنزي 6/89%، ايران 6/87%، ايتاليا 7/84، يوگسلاوي 77%، هند 72%، آمريكا 58% بود.
سراج‏زاده نمونه ديگر مطالعه پيمايشي در اين زمينه را تحقيق اسكات و الثاقب در سال 1980 معرفي كرد كه طي آن، نمونه‏اي از كشورهاي دانمارك، فنلاند، هلند، بريتانيا، نروژ، سوئد، آمريكا و كويت با هم مقايسه شده‏اند. بنابر نتيجه اين پژوهش، در ميان کشورهاي فوق، كويتي‏ها شديدترين مجازات‏ها را پيشنهاد كرده اند. نمونه ها در ساير كشورها نيز معتقد بودند که جرم هاي خشونت‏آميز، مواد مخدر، اقتصادي، مالي ـ سياسي و جرائم جنسي به ترتيب حائز اهميت بيشتري بوده و مجازات هاي نسبتا شديدتري مي طلبند اما كويتي ها جرائم خشونت‏آميز، مواد مخدر، جرائم جنسي، اقتصادي و مالي ـ سياسي را با فاصله بسيار کم ميان جرائم جنسي و موارد قبلي‏، به ترتيب جرائم سخت تري دانسته اند.
عضو گروه جامعه‏شناسي دين انجمن جامعه‏شناسي ايران افزود: نمونه سوم نيز مطالعه‏اي است كه ايوانز و اسكات در 1982 انجام دادند و طي آن دو نمونه از دانشجويان آمريكايي و كويتي را با هم مقايسه كردند آنها هر يک از جرائم را با توضيح موقعيت ارتكاب جرم به دانشجويان نمونه ارائه كردند؛ سپس خود، آنها را در سه دسته جرائم خشونت‏آميز، اقتصادي، يقه سفيد و جرائم اخلاقي تقسيم كرده‏اند. براساس اين پژوهش ميانگين سخت پنداشتن انواع جرم از نظر دانشجويان آمريكايي، به ترتيب براي جرائم خشونت‏آميز 2/11%، جرائم اقتصادي 8/7%، جرائم يقه سفيد 1/6% و جرائم اخلاقي 11/4% بوده است. در حالي كه در كويت، از نظر دانشجويان نمونه جرائم خشونت‏آميز با 6/11%، جرائم اخلاقي 5/10% جرائم اقتصادي 4/8% و جرائم يقه سفيد با 8/7% و جرائم يقه سفيد 8/7% سخت‏ترين جرائم پنداشته شده‏اند. همچنين در اين تحقيق رتبه اول جرايم در آمريكا، اين بوده كه ”مردي همسر خود را در جريان يك مشاجره بكشد“ (ميانگين 1/13) اما در مورد كويت اين جرم رتبه ششم را در ميان جرائم سخت داشته است. اين در حالي است که رتبه اول در کويت به جرمي مربوط شده که طي آن، ”يك زن ازدواج كرده مرتكب زنا شود“. اين جرم در نزد پاسخگويان آمريکايي رتبه سي و دوم را اخذ کرده است.
دکتر سراج زاده تصريح كرد: عده‏اي مانند اسكات و الثاقب، در اين زمينه، تفاوت كشورهاي اسلامي با ساير كشورها را در مرحله اول، ناشي از قانون مجازات اخلاقي مي‏دانند. البته اسكات در كار ديگري كه با اوانز انجام داده، موضوع و نقش مذهب در فرهنگ خاورميانه را عامل اين تفاوت دانسته است. در عين حال گرو و همكارانش معتقدند كشورهاي اسلامي جزء كشورهاي توسعه نيافته هستند و زماني كه اين توسعه نيافتگي از ميان برود، تأثيرات دين نيز محو خواهد شد و در واقع اين تفاوت ناشي از عدم توسعه اقتصادي و اجتماعي و نه دين است.
بنا به تحليل سراج‏زاده، اين نظرات، هر سه بهره اي از واقعيت دارند. به هر حال توسعه باعث مي‏شود كه كشورهاي اسلامي آرام آرام به سمت گرايش‏هاي آسان‏گيرتر نسبت به جرايم پيش روند، اما با وجود اين، تأثير نظام معنايي و فرهنگي دين اسلام نيز در اين زمينه تعيين‏كننده است. به طوري كه وقتي ما كشورهايي در سطح توسعه نسبتاً مشابه با كشورهاي اسلامي را مقايسه مي‏كنيم مي‏بينيم باز كشورهاي اسلامي تلقي سخت‏گيرانه‏تري دارند.
وي پس از ارائه اين مقدمات نظري و يافته‏هاي پژوهش هاي بين المللي، فرضيه‏هاي خود را در مورد ايران چنين مطرح كرد:
1ـ در ايران ميانگين پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم نسبتاً بالاست. 2ـ جرايم اخلاقي (به ويژه جنسي) در بين جرائم سخت قرار مي‏گيرند. 3ـ افراد ديندارتر، پنداشت هاي سخت‏گيرانه تري دارند. 4ـ آنهايي كه از فرآيند مدرنيزاسيون تأثير پذيرفتند، پنداشت‏شان كمتر سخت‏گيرانه است. 5ـ افرادي كه داراي ديدگاه مذهبي و سياسي مدرن‏تر هستند، نگرش مداراجويانه‏ترين نسبت به جرم دارند.
دکتر سراج‏زاده، روش پژوهش خود را تحليل ثانويه اطلاعات يك طرح پيماشي با عنوان ”سنجش گرايش‏ها، رفتار و آگاهي‏هاي دانشجويان دانشگاه‏هاي دولتي“ معرفي كرد و گفت كه اين طرح در سال‏هاي ا8ـ1380 در دفتر برنامه‏ريزي اجتماعي و مطالعات فرهنگي وزارت علوم انجام شده انجام شده و نمونه آن، 1522 نفر از دانشجويان دختر و پسر در 20 دانشگاه تحت پوشش وزارت علوم در تهران و برخي شهرستان‏ها بوده است. در بخشي از اين طرح، 24 عنوان جرم به افراد داده و از آنها خواسته شده که نظرشان را راجع به اينكه اين جرائم چقدر مهم‏اند، در يك طيف رده‏بندي كنند. متغير وابسته تحليل ثانويه، جدي پنداشتن جرم يا سخت‏گيري نسبت به جرم بوده است. متغيرهاي مستقل تحليل نيز، جنسيت، پايگاه اقتصادي اجتماعي، منزلت شغلي پدر، تحصيلات خانواده، محل سكونت خانواده، شهري يا روستايي بودن محل تولد و دينداري كه با يك مقياس ليكرت و تقريباً براساس مدل گلارك و استارك در نظر گرفته شده، بوده است. براي تعيين نوع دينداري از افراد سؤال شده بوده كه خود را چه نوع مسلماني (نوانديش يا ولايي انقلابي) مي‏دانند. جهت‏گيري سياسي نيز با اين پرسش سنجيده شده بود که اگر انتخاباتي برگزار شود، از ميان كانديداهاي دو گروه اصولگرا و محافظه كار يا اصلاح‏گرا و آزادي‏خواه به کدام يک رأي مي‏دهند. مداراي فكري نيز سنجه‏اي بود كه در اين طرح با 12 سؤال تحليل مي‏شد. از افراد پرسيده ‏شده بود كه با انتشار و گرايش به آزادي بيان افراد مخالف، موافقند يا مخالف. سنجه‏هاي دينداري و مداراي فكري از پايايي و اعتبار قابل قبولي برخوردار بودند.
يافته‏هاي پژوهش دكتر سراج‏زاده نشان داده است كه سخت‏ترين جرم از نظر دانشجويان ايراني قتل عمد، بعد از آن تجاوز به عنف، لواط، زناي زن و پايين‏تر از آنها اختلاس، زناي مرد، قاچاق مواد مخدر، اقدام عليه امنيت ملي، جاسوسي، كلاهبرداري، رشوه، دزدي شناخته مي‏شود. در ادامه نيز جرائم اخلاقي، عقيدتي سياسي، نشر مطالب ضد دين، تخريب محيط زيست، پخش فيلم مستهجن، مصرف مواد مخدر، ارتداد، ضرب و جرح، مصرف مشروبات اخلاقي، قتل غيرعمد به ترتيب به عنوان جرائم لايق مجازات هاي سخت شناخته شده‏اند.
وي گفت: به نظر من، يکي از نکات جالب اينجاست که در تحقيقات كشورهاي غربي ضرب و جرح در رتبه‏بندي جرائم از نظر سختي بسيار بالاست ولي در جامعه ما، اگر به قتل منجر نشود، جزء جرائم كم اهميت خواهد بود. همچنين اين تحقيق نشان مي‏دهد كه مردها كمتر از زنان سخت‏گير بودند که اين خود شايد يكي از تفاوت‏هاي كشورهاي اسلامي باشد. محل سكونت تأثير چنداني در ميزان سخت‏گيري افراد نداشته و پايگاه فرد در مجموع در حد کوچكي موثر است.
سراج‏زاده تأكيد كرد: تحليل‏هاي آماري اين پژوهش نشان مي‏دهند كه دينداري قوي‏ترين متغير تأثيرگذار در سخت‏گيري نسبت به جرائم است. به نظر مي‏رسد تفاوت اصلي انواع دينداري در سخت‏گيري نسبت به جرائمي است كه از جنس اخلاقي، عقيدتي، سياسي و فكري هستند. به طوري كه كساني كه خود را دينداراني نوانديش، اصلاح‏طلب و با مداراي فكري دانسته‏اند, عموما در اين زمينه ها ملايم‏تر و آسان‏گيرتر بوده‏اند.
استاديار دانشگاه تربيت معلم، در پايان، نتايج تحقيق خود را اين‏گونه جمع‏بندي كرد:
1ـ در مجموع پاسخگويان اين پژوهش ، پنداشت سخت‏گيرانه‏اي نسبت به جرم دارند (در مقايسه با ديگر كشورها).
2ـ با توجه به اينكه پاسخگويان دانشجو هستند، مي‏توان پيش‏بيني كرد که در ميان ساير اقشار و كل جامعه پنداشت سخت‏گيرانه بيشتر باشد.
3ـ تفاوت مهم ديگر رتبه‏بندي از نظر پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم است. جرائم جنسي از جمله جرائمي هستند كه بيشترين پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به آنها وجود دارد و اين مهم‏ترين تفاوت جوامع اسلامي و جوامع ديگر، به خصوص جوامع غربي است.
4ـ در ميان متغيرهاي تأثيرگذار، متغيرهاي زمينه‏اي و دموگرافيك اثر چنداني بر پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم نداشته و بيشترين متغيرهاي اثرگذار متغيرهاي فرهنگي و فكري بودند و از ميان آنها بيشترين تأثير به دينداري و عمدتاً نسبت به جرائم جنسي، اخلاقي، سياسي و ايدئولوژيك مربوط مي‏شود.
5ـ ميان مداراي فكري و اصلاح‏گرايي و نوانديشي ديني با دينداري و همين‏طور با پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، همبستگي منفي وجود دارد و اين موضوعي است كه ما را به بازنگري سنجه‏هاي دينداري در شرايط جديد جامعه و نيز تأمل نسبت به تفسيرهاي سنتي و جديد از دين وامي‏دارد.
6ـ تفاوت جوامع اسلامي و جوامع ديگر، از نظر پنداشت سخت‏گيرانه نسبت به جرم، به خصوص نسبت به جرائم جنسي، اخلاقي و عقيدتي مي‏تواند اين نظر را تقويت كند كه تأثير دين اسلام و به خصوص قانون مجازات اسلامي به عنوان شريعت مقدس، مي تواند دليل اصلي اين تفاوت ها باشد. اما همين امر در نگرش نوانديش‏ها و اصلاح‏گران مي‏تواند نشان از آن باشد كه چنانچه تفاوت‏هاي نگرشي بتوانند جايي براي خود باز كنند و به عنوان يك تفسير موجه ديني جاي بيفتند، مي‏توان انتظار داشت که فرآيندهاي مدرنيزاسيون روحيات و انگيزه‏هاي مسلمان را نيز دستخوش تغيير كند و نتيجه آن در پنداشت‏هاي آسان‏گيرانه‏تر با مداراي بيشتر نسبت به جرم خود را نمايان سازد.

منبع:

http://www.fasleno.com/archives/sociology_of_religion/000780.php


 

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما