Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور

 
رأی شماره 715 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز قانونی دائر به پرداخت بهاء و یا معوض اراضی که در اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع کشور ملی اعلام می گردد به مالکان قبلی آنها
شماره هـ/84/
601 11/3
/1387
تاریخ: 22/8/1386 شماره دادنامه: 715 کلاسه پرونده: 84/601
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: سازمان مسکن و شهرسازی خراسان.
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هجدهم و یازدهم تجدیدنظر
دیوان عدالت اداری.
مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم در رسیدگی به پرونده کلاسه83/2637 موضوع شکایت آقای رضا
سنجری به طرفیت، سازمان مسکن و شهرسازی استان خراسان به خواسته، الزام به واگذاری
معوض ملک تصرف شده یا بهای آن با لحاظ خسارات وارده به شرح دادنامه 2730 مورخ 5/12
/1383 ضمن اشاره به لایحه جوابیه مبنی بر ملی بودن اراضی ادعایی و واگذاری آن از
سوی اداره منابع طبیعی به سازمان خوانده رسیدگی به خواسته‎های شاکی را در قلمرو
صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی تشخیص داده است. الف ـ2ـ شعبه یازدهم تجدیدنظر در
رسیدگی به پرونده کلاسه 84/520 موضوع تقاضای تجدیدنظر سازمان مسکن و شهرسازی استان
خراسان نسبت به دادنامه شماره 2730 مورخ 5/12/1383 شعبه بیستم چنین رأی صادر نموده
است، با عنایت به اینکه مراتب تصرف و تملیک ملک شاکی از ناحیه تجدیدنظر خوانده
محرز و مسلم بوده و نسبت به شکایت و ادعای مطروحه ایراد و اعتراض موجه و مستندی
بعمل نیامده علیهذا ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به ورود شکایت در خصوص واگذاری زمین
معوض با شرایط مقرر در قانون صادر و اعلام می‎دارد. ب ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به
پرونده کلاسه 80/671 موضوع شکایت آقای فریدون محمدخان سرتیپ به طرفیت سازمان مسکن
و شهرسازی خراسان به خواسته، ابطال سند زمین و برگشت زمین به اینجانب به شرح
دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 چنین رأی صادر نموده است: … با توجه به اینکه
ملی بودن اراضی مورد ترافع براساس احکام مراجع قضائی قطعیت یافته و با توجه به
مفاد بند 9 دادنامه شماره 74 الی 91 مورخ 22/8/1363 که اعلام داشته «… ملی شدن
زمین شاکی در اجرای قانون جنگلها و مراتع کشور بوده که اخص از قانون اراضی شهری
است و بند 9 ماده 65 آیین‎نامه اجرائی قانون اراضی شهری برای این قبیل مالکین که
زمین آنها ملی شده اولویتی برای واگذاری یک قطعه زمین در نظرگرفته‌شده و سازمان
زمین شهری و سازمان مسکن و شهرسازی تکلیفی برای واگذاری زمین معوض در مقابل اراضی
ملی شده براساس قانون اراضی شهری نداشته و ندارد، لذا از اقدامات سازمان مسکن و
شهرسازی خراسان تخلف از مقررات قانونی مشهود نیست وشکایت شاکی رد می‎شود. ب ـ2ـ
شعبه یازدهم تجدیدنظردر رسیدگی به پرونده کلاسه 84/244 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای
فریدون محمدخان سرتیپ نسبت به دادنامه شماره 89 مورخ 18/1/1382 شعبه هجدهم دیوان
به شرح دادنامه شماره 1177 مورخ 27/4/1384 با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را
عیناً تایید و استوار نموده است. ج ـ1ـ شعبه هجدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/
217 موضوع شکایت آقای محمد وحدتی به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مشهد به خواسته
اجرای بند 9 ماده 65 قانون زمین شهری به شرح دادنامه شماره 1267 مورخ 1/11/1380
چنین رأی صادر نموده است: چون زمین شاکی در سال 1352 توسط کمیسیون ماده 56 قانون
حفاظت و بهره‎برداری از جنگلها و مراتع ملی اعلام گردیده با استناد به رأی وحدت
رویه شماره 74 الی 91 مورخ 22/8/1363 تکلیفی برای سازمان زمین شهری جهت اعطاء معوض
تشخیص نداده و شکایت را رد نموده است. ج ـ2ـ شعبه اول تجدیدنظر در رسیدگی به
پرونده کلاسه 81/58 موضوع تقاضای تجدیدنظر آقای محمد وحدتی نسبت به دادنامه شماره
1267 مورخ 1/11/1380 شعبه هجدهم دیوان به شرح دادنامه شماره 541 مورخ 23/4/1382
ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه بدوی را تأیید نموده است. هیأت عمومی دیوان
عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤساء و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب
دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی
مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید:
رأی هیأت عمومی
نظر به اینکه اراضی مورد ادعای شاکیان در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‎برداری
از جنگلها و مراتع کشور و قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به موجب آراء و احکام
مراجع اداری و قضائی ذیصلاح، ملی شناخته شده و در مالکیت دولت قرار گرفته و با این
کیفیت مالکیت شاکیان نسبت به اراضی مذکور منتفی شده است و پرداخت بهاء و یا معوض
اراضی مزبور به شاکیان جواز قانونی ندارد، بنابراین دادنامه‎های شماره 1267 مورخ 1
/11/1380 و شماره 89 مورخ 18/1/1382 شعبه هجدهم مبنی بر رد شکایت شاکیان که متضمن
این معنی است موافق اصول و موازین قانونی می‎باشد. این رأی به استناد بند 2 ماده
19 و ماده 43 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 برای شعب دیوان و سایر مراجع
اداری ذیربط در موارد مشابه لازم‎الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ مقدسی‌فرد
http://rc.majlis.ir/fa/law/show/135113

برچسب ها:, , , , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما