Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

رأی شماره 85/121 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ماده 100 قانون شهرداري

تاریخ: 07 خرداد 1385
کلاسه پرونده: 88/85
شماره دادنامه: 85/121
موضوع رأی: نقض رأي صادره در پرونده كلاسه 84/787 شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
شاکی: مستشاران شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان عدالت اداري.
مقدمه: مستشاران شعبه يازدهم تجديدنظر در نامه تقديمي اعلام داشته‎اند، آقاي علي شربتيان طي لايحه تقديمي تقاضاي اعمال تبصره‎هاي ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري را نموده است، بدين توضيح كه 1- تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري، صدور حكم به قلع بنا و تخريب را موكول به سه شرط اساسي مندرج در آن از جمله عدم رعايت اصول شهرسازي و عدم رعايت اصول فني و بهداشتي … ضرورت امر تخريب دانسته است به عبارت ديگر چنانچه اجتماع سه شرط مذكور در بناي احداث شده محقق نگردد امر تخريب مصداق ندارد. 2- در صدر ماده صد قانون شهرداري قانونگذار صراحتاً اعلام داشته كه شهرداري مي‎تواند از عمليات ساختمان بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه كه اضافه بنا را نيز شامل مي‎گردد به وسيله مأمورين خود جلوگيري نمايد كه شهرداري منطقه به اين تكليف قانوني عمل ننموده است. 3- براساس اظهارنظر مهندسين محاسب و ناظر و همچنين كارشناس رسمي دادگستري كه تصاوير آن جهت ملاحظه تقديم مي‎گردد حكايت از تاييد استحكام بنا و رعايت كامل آيين نامه 2800 مقررات ملي ساختمان و ضمائم آن و بلااشكال بودن بهره‎برداري از ساختمان فوق الذكر را اعلام داشته‎اند. از طرف ديگر تخريب يك طبقه بناي اضافي ساخته شده از ساختمان به علت پيوستگي ستون‎ها و بتوني بودن كل سازه ساختمان بالا به دليل آسيب رساندن به ساير قسمتهاي آن موجب ورود خسارتفني به كليه ساختمان مي‎گردد. به عبارت ديگر اصول فني كل ساختمان احداث شده متزلزل مي‎گردد. طبق مفاد و محتويات پرونده بدوي و لوايح تجديدنظر با مستندات ارائه شده و نظر به اينكه در صدر ماده صد قانون شهرداري قانونگذار صراحتاً اعلام داشته كه شهرداريها مي‎توانند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه و يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مامورين خود اعم از اينكه عمليات ساختماني در زمين محصور و يا غير محصور واقع باشد جلوگيري نمايند و از طرفي مندرجات تبصره 7 ماده صد قانون ياد شده در صورت وقوع تخلف، مهندسـان ناظر ساختمـان و مـاموران شهرداري را مكلف بـر جلوگيري به موقع تخلف نموده است و حتي تعقيب‎
جزائي آنان را لازم دانسته است و همچنين حسب مفهوم و منطوق نظريه مورخ 19/2/1363 شوراي عالي قضايي و نظريه شماره 4589/7 مورخ 27/7/1372 اداره حقوقي، تخريب بناي مسقف تجويز نگرديده، به علاوه حسب تبصره 2 اصلاحي مورخ 27/6/1358 ماده صد قانون شهرداري تخريب و جمع‎آوري تأسيسات موجب ايجاد خسارت جبران ناپذيري مي‎گردد. بناء عليهذا با توجه به مراتب فوق و اينكه در احداث بنا اصول و مقررات شهرسازي مرعي و بنا از استحكام كافي برخوردار است با اعمال تبصره يك ماده 18 قانون ديوان از باب مصلحت موافقت و تقاضاي طرح موضوع را در هيأت عمومي مي‎نمايد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤساي شعب بدوي و رؤسا و مستشـاران شعب تجديدنظر تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره بـا اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مي‎نمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به مراتب مندرج در مشروحه مستشاران محترم شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان و عنايت به حكم قانونگذار به شرح تبصره يك ماده 100 قانون شهرداري در باب جواز تخريب بناي اضافه در صورت مغايرت با اصول شهرسازي و فني و بهداشتي و همچنين احراز ضرورت قلع بناي اضافه و امكان آن و لزوم رسيدگي و تحقيقات كافي در خصوص وجود يا عدم وجود شرايط قانوني لازم مستنداً به تبصره‎هاي يك و 3 الحاقي به ماده 18 قانون ديوان عدالت اداري دادنامه قطعي شماره 2123 مورخ 23/7/1384 شعبه يازدهم تجديدنظر ديوان مبني بر تاييد رأي بدوي و نتيجتاً رد شكايت و اعتراض شاكي نسبت به رأي صادره از كميسيون ماده 100 مشعر بر تخريب بناي ملكي نامبرده نقض مي‎شود و پرونده جهت ارجاع به شعبه تجديدنظر همعرض به دفتر رياست كل ديوان ارسال مي‎گردد./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري
مقدسي‎فرد
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=1541

برچسب ها:, , , ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما