Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

مهريه( حضرت آیت الله العظمی بهجت « قدس سرّه»)

 

 

نهايت حق امتناع زوجه از تمكين براى اخذ مهر

106. حقّ امتناع زوجه از تمكين براى گرفتن مهريه پيش از دخول، تا چه زمانى باقى است؟

ج. اگر زمان مشخصى در بين نبوده است، اين حق تا گرفتن تمام مهريه باقى است.

 

حق زن براى مطالبه مهريه قبل از دخول

107. در بحث طلاق غير مدخولٌ بها آمده كه مالك نصف مهريّه مى باشد و در مدخولٌ بها آمده كه مالك تمام مهريه است. سؤال اين كه آيا زن قبل از اجازه ى مواقعه، حقّ مطالبه ى همه ى مهريه را دارد يا نصف آن را؟

ج. حقّ مطالبه ى همه ى مهريّه را دارد.

 

تعيين مهريه بدون دخالت عروس و داماد

108. در برخى از مناطق رسم آن است كه بزرگان فاميل دختر و پسر متكفّل تعيين مهريه مى شوند، در صورتى كه پسر قلبا رضايتى به آن چه آنان تعيين كرده اند ندارد، آيا آن مهريه بر ذمه ى او خواهد بود؟

ج. طيب خاطر و رضايت قلبى ميزان است، پس اگر در وقت عقد رضايت به آن ندهد و بعد از عقد هم راضى نشود، آن مهريه به ذمه ى او نخواهد بود.

حالّ بودن و مؤجّل بودن مهر

109. در عرف معمول خواستگارى خانواده ها، مهريّه را كسى حالاًّ خواستار نمى باشد و مى دانند اگر چنين تقاضايى بكنند، به جهت بالا بودن مهريّه، عملاً ازدواجى صورت نمى گيرد و از طرفى براى آن زمانى را مشخّص نمى كنند و در عقدنامه ى ازدواج نوشته مى شود مهريه عندالمطالبه پرداخت شود، آيا مهريّه حال است يا مؤجّل؟

ج. در هر دو مورد مذكور در سؤال، مهريّه حالّ حساب مى شود.

 

معسر بودن زوج و تقاضاى تمام مهر

110. در صورت حالّ بودن مهريه و ناتوانى زوج از پرداخت تمام آن به صورت نقدى، آيا زوجه مى تواند مهريه را ـ به فرض اين كه باكره است ـ به طور كامل درخواست كند؟

ج. زن تا پرداخت تمام مهريه حقّ مطالبه جهت تمكين دارد؛ هر چند مرد معسر، معذور است.

 

زمان مطالبه ى نصف مهر

111. اگر زوجه غير مدخوله باشد، بلافاصله بعد از جارى شدن عقد، مى تواند مطالبه ى نصف مهريّه نمايد؟

ج. به تمام شدن عقد، زوجه مى تواند تمام مهر را مطالبه كند، به شرط يسار زوج، مگر در صورتى كه مؤجّل باشد؛ و اگر طلاق يا فوت يا فسخ ـ در موارد عنن ـ قبل از دخول، واقع شد، مهريّه تنصيف مى شود، واللّه  العالم.

 

قسط بندى مهريه و تمكين زن

112. اگر زوج معسر بود و به تكليف دادگاه ملزم به پرداخت مهريه به صورت قسطى شد، با توجّه به اين كه امروزه مهريه ها بالا است و پرداخت قسطى آن هم سال ها طول مى كشد تا تمام شود، آيا با اين وجود با فرض باكره بودن و عدم مواقعه، زن حقّ دارد تا پايان قسط آخر تمكين نكند؟

ج. اگر تأجيل رافع حق مطالبه، به نحو شرعى محقق شد، با دريافت اوّلين قسط ـ حالّ اگر باشد ـ ديگر حقّ امتناع از مواقعه ندارد.

 

حق امتناع از تمكين براى زن

113. زنى با توجّه به اين كه شوهر توان مالى جهت پرداخت مهريه ندارد، به عقد او درمى آيد. آيا بعد از عقد مى تواند تا وصول مهر از تمكين امتناع كند؟

ج. اگر مهر حالّ و غير مؤجّل باشد، حقّ امتناع دارد.

 

تخلّف از غير تمكين براى دريافت مهر

114. در صورت حالّ بودن مهر، زوجه غير مدخول بها حقّ دارد تا گرفتن مهريه تمكين نكند. امّا آيا حقّ دارد در غير تمكين، از زوج اطاعت نداشته باشد؛ مثلاً منزل خانواده ى خود بماند و هر جا خواست برود هر كار خواست بكند؟ در اين صورت مى تواند نفقه را مطالبه نمايد؟

ج. حقّ ندارد و اگر اطاعت در اين امور نكند، ناشزه مى شود و حقّ نفقه ندارد.

 

آميزش از پشت و تقاضاى مهريه

115. اگر دختر و پسر در ايام عقد از پشت آميزش كرده باشند، آيا دختر حق دريافت كل مهريه را با عدم پذيرش تمكين از جلو دارد؟

ج. خير ندارد، اگر عمل او اسقاط حق بوده و اختيارى، و از روى اكراه نبوده است.

تعارض اظهارات زن و مرد در مهر و تمكين

116. اگر زن بگويد: اگر مهريه ام را بگيرم تمكين مى كنم؛ ولى شوهر بگويد: در صورتى كه مهريه را بگيرد نيز از تمكين خوددارى مى كند، در چنين صورتى، اظهارات كدام يك بايد مبنا و ملاك عمل قرار گيرد؟

ج. در اين صورت بايد مهر را نزد شخص امينى قرار دهند تا پس از تمكين به زوجه بدهد.

 

رابطه طلاق با تقاضاى مهر

117. اگر زن قبل از تمكين، مهريه خود را طلب كند، ولى مرد قادر به پرداخت آن نباشد، آيا مى تواند تقاضاى طلاق كند؟ در صورت جواز، آيا اين موضوع موجب سست شدن بنيان خانواده نمى شود چون امروزه بسيارى از زنان به محض گرفتن مهريه، از شوهر خود جدا مى شوند؟

ج. خير، امر طلاق به دست مرد است.

 

مراد از تمكين

118. در مواردى كه مهريه حالّ باشد و زن مطالبه ى آن را نمايد، مى فرمايند كه زوجه حقّ دارد تمكين نكند. آيا مراد از تمكين همان اجازه ى نزديكى است يا خير؟

ج. بلى، خود را در معرض آن درآوردن است.

 

مهرالسنّة

119. مهرالسنّة كه پانصد درهم مى باشد، يك درهم آن معادل چند گرم مى باشد؟

ج. درهم شرعى مراد است كه هر درهم 6/12 نخود است و هر نخود تقريبا 2/ گرم است؛ پس هر درهم تقريبا 5/2 گرم است. و مهر السنه تقريبا يك و ربع كيلو نقره مسكوك است.

120. قرار دادن «مهر السنّه» به تنهايى به عنوان مهريه ى يك زن در چه صورتى صحيح است؟

ج. مطلقا صحيح است.

 

121. اگر زنى مهريه خود را مهرالسّنة قرار دهد، آيا معادل آن را طلب دارد يا مهرالمثل؟

ج. معادل مهرالسّنة را طلب دارد.

 

اختلاف در نزديكى و عدم آن

122. زوجين بعد از عقد ازدواج قصد جدايى از هم را دارند و زوجه مدّعى است به واسطه ى نزديكى، مستحقّ كلّ مهريه است و زوج به جهت عدم نزديكى، زوجه را مستحقّ نصف مهريه مى داند، در صورت اختلاف بين زوجين در عقد نكاح در اين كه نزديكى صورت گرفته است يا خير، قول كدام يك مقدّم و معتبر است؟

ج. اگر براى حاكم استعلام حال ممكن نيست، قول زوج مقدّم است.

 

نشوز و حقّ مهر

123. هر گاه زنى به خانه ى شوهر آمده و پس از مدّت كمى خانه ى شوهر را بدون جهت و اجازه ى شوهر ترك كند و به خانه ى پدرش برود و ديگر حاضر به آمدن به خانه ى شوهر نباشد و تقاضاى طلاق كند، آيا حقّى به مهريه دارد يا نه؟

ج. در غير طلاق خلع يا مبارات (مقدار بذل)، حقّ مهريه دارد.

 

بخشيدن مهر بعد از فوت شوهر

124. زنى مهريه اى را كه از شوهر طلب كار است و در ذمّه ى او است؛ پس از فوت شوهر بخشيده، آيا اين بخشش، حكم ابراء را دارد يا هبه است؟

ج. ابراء است و شرايط بخشش را ندارد.

فوت يكى از زوجين

125. هر گاه يكى از زوجين قبل از دخول فوت كند، آيا تمام مهر را بايد به زن داد يا نصف مى شود؟

ج. مهر نصف مى شود.

 

خودكشى زن و مسأله ى مهر

126. هرگاه زن بعد از عقد و قبل از دخول خودكشى كند، آيا تمام مهر را مى برد يا نصف را؟

ج. بنابر اقوى مهر نصف مى شود.

 

ارش از بين بردن بكارت

127. شخصى با دختر باكره اى زنا كرده و با رضايت دختر ازاله ى بكارت نموده كه مهر در اين صورت ثابت نيست، آيا ارش ازاله ى بكارت ثابت است يا نه؟

ج. در اين تأمّل است، پس احتياط در مصالحه است.

 

اعتبار قيمت طلا در مهر

128. در سند ازدواج، مهريه را يك صد سكّه بهار آزادى به قيمت چهارصد هزار تومان قرار داده اند، اكنون كه 15 سال از آن تاريخ مى گذرد و قيمت طلا چند برابر شده، ميزان طلاست يا پول رايج آن موقع؟

ج. ظاهرا طلا ميزان است.

 

قرار دادن سفر حجّ يا عمره به عنوان مهر

129. آيا قرار دادن سفر حجّ تمتّع يا حجّ عمره به عنوان مهريّه جايز است يا نه؟

ج. مانع ندارد و بهتر است قيمت آن هم تعيين شود.

مهريه ى يك جلد كلام اللّه  مجيد

130. اگر مهريه ى زن يك جلد كلام اللّه  مجيد باشد، آيا هنگام طلاق همان را بايد به زن داد؟

ج. بله، زايد بر آن واجب نيست.

 

طىّ مدارج علمى به عنوان صداق

131. آيا جايز است صداق را طىّ نمودن مدارج علمى مشخص نمود؟

ج. هر عملِ مشروع متموّل، جايز است صداق قرار داده شود.

 

رابطه بكارت و مهريه

132. خانمى كه شوهرى اختيار نكرده است، ولى قبلاً ازاله ى بكارت شده است، باكره محسوب مى گردد؟ چنان چه وى به عقد مردى درآيد و قبل از نزديكى شوهر، طلاق بگيرد آيا مشمول مهريّه مى باشد يا خير؟ به چه نسبتى از مهريه؟

ج. مهريه در طلاق قبل از دخول نصف است و اختيار طلاق با مرد است و بكارت و عدم آن در اين مورد دخالت ندارد.

 

طلب مهريّه از پدر شوهر

133. همسر پسرى در يكى از ملك هاى پدر، مهريه دارد. آيا با عدم يقين به عقل پدر، وظيفه ى فرزندان پدر چيست؟

ج. همسر حقّ دريافت مهر خود را دارد و با فرض اين كه شعور پدر، هر چند به حكم استصحاب برقرار نباشد، بايد با نظر حاكم شرع تحويل دهند.

 

تعهّد به پرداخت مهر توسّط پدر شوهر

134. اگر پدر شوهر مهريه ى عروس را قبول كند، آيا پرداخت مهر بر او واجب مى شود و يا بر عهده ى شوهر است و اگر بميرد، مهريه ساقط مى شود يا از مال او بايد بدهند يا به عهده ى شوهر انتقال پيدا مى كند؟

ج. مهريه بر عهده ى شوهر است و مجرّد وعده ـ كه در ضمن عقدى نباشد ـ الزام آور نيست، به خلاف اين كه هنگام عقد، پدر شوهر مهريه را ضامن شود كه دينِ بر عهده اوست كه در اين صورت اگر وفات كند، از عهده ى شوهر ساقط است.

 

مهريه هايى كه در اثر زمان كم ارزش شده

135. مهريه هايى كه مثلاً 40 سال قبل هزار تومان بوده، آيا اكنون همان مقدار بر عهده ى زوج است يا اين كه بايد مقدار قدرت خريد هزار تومان در 40 سال قبل به عنوان مهريه محاسبه شود؟

ج. احتياطا بر ارزش پول در آن زمان مصالحه كنند.

 

مهريه قرار دادن ختم قرآن براى سلامتى امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ

136. آيا زوجه مى تواند مهريّه اش را يك سال ختم قرآن توسط همسرش براى سلامتى آقا امام زمان ـ عجّل اللّه تعالى فرجه الشّريف ـ قرار دهد؟

ج. اشكال ندارد.

 

حق زياد كردن مهريه پس از عقد

137. پس از تعيين مهريّه در عقد ازدواج و اجراى صيغه، آيا زوجه حقّ ازدياد مهريّه را دارد؟

ج. ديگر زوجه حقّ زياد كردن مهريّه را ندارد. اما اگر شوهر خودش از باب هبه چيزى به او بذل كند، مانعى ندارد.

نحوه تعيين ميزان مهرالمثل

138. نحوه تعيين مقدار مهرالمثل را در مواردى كه بايد مهرالمثل پرداخت شود، بيان فرماييد.

ج. اگر طرفين بر مبلغى مصالحه كنند، مهرالمثل همان است وگرنه از اهل آن سؤال مى كنند و در صورت اختلاف، حدّ وسط را مى گيرند.

 

مهريه زن بهايى

139. مسلمانى با زن بهايى از روى جهل به مسأله ازدواج و وطى به شبهه كرده است. آيا مهريه زن به عهده مسلمان است؟

ج. واجب نيست چيزى به او بدهد.

 

شرط عدم مطالبه مهريه

140. آيا مرد ضمن عقد مى تواند شرط كند كه زن تا مدتى حق مطالبه ى مهر را نداشته باشد؟

ج. بله، مى تواند مهر مؤجّل قرار دهد.

 

عدم لزوم گفتن عنوان در پرداخت مهر

141. مرد اگر قصد دادن مهريه زن را دارد، اطلاع دادن به زن لازم است به اين كه اين را به عنوان مهر به تو مى دهم؟

ج. با تسليم مهر چه عين باشد چه دين، ذمّه ى زوج فارغ مى شود و از عهده خارج مى گردد، مگر در فرض غرر.

 

تبانى بر مهر و كمتر نوشتن در مهرنامه

142. به دخترى گفتند مهريه ى شما فلان مقدار است؛ ولى در عقدنامه كمتر از آن مبلغ نوشته و صيغه را بر آن مبلغ كمتر جارى كردند. آيا اين صيغه (ازدواج دايمى) صحيح است؟

ج. ظاهرا صحّت آن، بر اجازه ى دختر توقّف دارد.

 

تعيين مهر به دست كيست؟

143. آيا در تعيين مقدار مهريه توافق دختر و پسر شرط است؟ يا آن كه والدين آن ها هم حقّ اعمال نظر دارند؟

ج. هر كدام از دختر و پسر بر خودش ولايت دارد، امر مهر هم به خود او مربوط است.

 

ضرورت مهريه در عقد

144. آيا قرار دادن مهريه جزو شرايط ازدواج است يا اين كه با رضايت زن، مى شود بدون مهريه ازدواج صورت بگيرد؟

ج. در عقد موقت شرط صحت است، ولى در دايم اگر مهريه ذكر نشود، به مهرالمثل منتقل مى شود.

 

مهريه غير مادى

145. آيا مى توان امور غير مادى و معنوى را به عنوان مهريه ى زن قرار داد؟

ج. هر چه ماليت دارد مى تواند مهريه قرار گيرد، مثل تعليم قرآن و امثال آن.

 

طلب نمودن مهريه اى كه بيش از حد مرسوم باشد

146. دخترى مهريه خود را (كه بيش از حد مرسوم است)، بر اثر اختلافى كه پيش آمده از شوهر طلب كرده و مى گويد: با تو حرف نمى زنم تا حق مرا ادا كنى. مرد در چنين مواردى چه كند؟

ج. مرد تا حدّ قدرت، وظيفه ى بر ادا دارد.

پرداخت مهريه بدون گرفتن شاهد

147. آيا هنگام دادن مهريه به زن، گرفتن شاهد لازم است؟ اگر مردى بدون گرفتن شاهد، مهريه همسرش را بدهد و زن بعد از مدتى، گرفتن مهريه را انكار كند، تكليف مرد چه مى باشد؟

ج. شاهد گرفتن لازم نيست، بله براى رفع اختلاف در آينده خوب است و در صورت اختلاف، قول منكر مقدّم است.

 

زمان درخواست مهريه از شوهر

148. آيا زوجه مى تواند هر وقت كه بخواهد مهريه خود را از شوهرش مطالبه كند؟

ج. اگر مهريه حالّ باشد، با استطاعت زوج، زوجه حق مطالبه دارد.

 

عدم قدرت پرداخت مهريه

149. اگر مرد مهريه اى را قرار دهد كه الآن قدرت پرداخت آن را ندارد، اين كلاه بردارى و تضييع حقوق زن نيست؟

ج. خير، با فرض معلوم بودن حال او و عدم تدليس و احتمال ابراى زن در آينده، كلاه بردارى صدق نمى كند.

 

مهريه اى كه وجود خارجى ندارد

150. اگر مهريه دو دانگ خانه قرار داده شود كه الآن وجود خارجى ندارد، آيا مهريه صحيح است؟

ج. در خانه مانعى ندارد و محمول بر وسط است بين اعلى و ادنى بنابر احوط.

 

عدم مطالبه مهريه از سوى زن

151. آيا در صورت عدم مطالبه از طرف زن، مرد بايد مهريه او را پرداخت كند؟

ج. لزومى ندارد، ولى دين بر عهده مرد است.

مطالبه ى عين مهريه

152. آيا زن مى تواند عين همان چيزى را كه در مهريه قرار داده شده مطالبه نمايد؟

ج. بله.

 

وارثان مهريه ميّت

153. مهريه ميّت به چه كسانى مى رسد؟

ج. حكم ساير تركه ى او را دارد كه پس از تجهيز و دين و وصيّت، به وارثان اموال ديگر او مى رسد.

 

پرداخت مهريه از اصل مال ميّت

154. در صورت فوت مرد، آيا مهريه زن از اصل مال ميّت پرداخت مى شود؟

ج. بله، مثل ساير ديون.

 

عدم پرداخت مهريه زن

155. آيا نپرداختن مهريه زن در صورت مطالبه گناه است؟

ج. با وجود قدرت و استطاعت اگر حالّ بوده است، مرد مكلف به ادا است.

 

حداكثر مهريه پيشنهادى

156. حداكثر مهريه اى كه يك دختر مى تواند پيشنهاد كند چه مقدار است؟

ج. شرعا مقدار معينى ندارد؛ ولى مستحب، عدم تجاوز از مهرالسنّه است ـ كه پانصد درهم مى باشد ـ و يا آن كه بيشتر از مقدار مهرالسنّه مكروه است.

 

مهريه دختر زناكار

157. بكارت دخترى در اثر زنا زايل مى شود، اين دختر مستحق چه نوع مهريه اى مى باشد؟

ج. اگر دختر هم به زنا راضى بوده، مهريه اى ندارد و در استحقاق ارش بكارت، تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

فوت مرد قبل از نزديكى

158. اگر قبل از نزديكى، زوج يا زوجه فوت كند، تكليف مهريه ى زن چه مى باشد؟

ج. در صورت فوت زن يا مرد قبل از دخول، بنابر اقوى، مهر نصف مى شود.

 

اختلاف زوجين در مقدار مهريه

159. اگر زوجين در مقدار مهريه اختلاف داشته باشند و بيّنه اى نيز در كار نباشد، ملاك عمل چه مى باشد؟

ج. ملاك بر اقلّ (كمتر) است كه قدر متيقّن است.

 

نحوه ى احتساب مهريه بعد از مرگ

160. شخصى حدود 30 سال قبل با زنى ازدواج نموده و از اين ازدواج فرزندى به عمل نيامده است. زن حدود چند ماه قبل از شوهرش فوت كرده است. مهريه آن زن مبلغ پنج هزار تومان پول رايج ايران بوده و شوهر مبلغ يادشده را در زمان حيات به زنش پرداخت ننموده است و بعد از فوت زن، شوهرش هم از دنيا رفته، در حالى كه ورّاثِ طبقه اوّل و دوّم ندارد و ارثيّه به دست طبقه سوّم رسيده است. مادر آن زن مهريّه و ماليّه دخترش را از ورّاث دامادش مطالبه نموده است. ورّاث آن مرد متوفّى بايد ماليّه و مهريّه آن زن را چگونه به مادر آن زن متوفّى پرداخت نمايند؟ (در حالى كه شوهر هم وارث زن خودش مى باشد). آيا مهريه، به همان مقدار ياد شده محاسبه مى شود يا طبق نرخ روز؟

ج. نسبت به مهريه، بر ارزش اين پول در آن زمان مصالحه كنند، بنابر احوط و سپس از جميع اموال زن كه ـ مهريه هم جزو آن ها است ـ نصف آن را به مادرش مى دهند، كه تنها وارث اوست و نصف ديگر سهم شوهرش مى شود كه به ورثه ى او مى رسد.

 

باردارى از طريق انزال

161. مردى ازدواج كرده؛ ولى هنوز دخول نكرده است، امّا زن از طريق انزال در محلّ، باردار شده است. وضعيت مهر بعد از طلاق چگونه خواهد بود؟

ج. اگر التقاى ختانين نشده، زن همان نصف مهر را طلب كار است.

162. اگر مردى با دختر نامحرمى همبستر شود و انزال شود و فرزندى منعقد گردد، بى آن كه دخول صورت گرفته باشد، حكم فرزند و زوال بكارت كه بر اثر تولّد فرزند حاصل مى شود چيست؟

ج. احكام ولد زنا را ندارد، هر چند به فعل حرام منعقد شده است و اگر راجع به زوال بكارت مصالحه شود خوب است.

 

تعدّد مهرالمثل

163. چند نفر به زنى به اجبار تجاوز كرده اند.

آيا هر كدام بايد جداگانه يك مهرالمثل بپردازند يا همه يك مهرالمثل مى دهند؟

ج. هر كدام بايد يك مهر المثل بپردازند.

هرگاه تجاوز از يك نفر مكرّر واقع شود، آيا مهرالمثل نيز تكرار مى شود؟

ج. مكرّر است.

 

مبناى مهرالسنّة

164. چون درهم سكّه دار در اين زمان وجود ندارد، آيا مبناى مهرالسنة نرخ نقره ى عمومى مى باشد؟

ج. به نيّت رجا، طبق وزن نقره ى مسكوك محاسبه شود.

پرداخت مهر در باكره و غير باكره

165. آيا بين باكره و زنان ديگر در اين مورد كه دخول باعث مهر كامل و عدم دخول باعث تنصيف مهريه مى شود، فرقى هست؟

ج. فرقى نيست.

 

فوت شوهر بى بضاعت و مسأله ى مهر

166. شوهر خانمى فوت كرده و هيچ گونه اموال منقول و غير منقول از خود باقى نگذاشته است. همسر ايشان از پدر متوفّى ادّعاى مهريّه مى نمايد. آيا پدر متوفّى بدون اين كه تعهّدى براى مهريّه ى همسر فرزندش داشته باشد، ضمانى براى مهريّه ى فرزندش دارد؟

ج. در فرض سؤال، پدرشوهر ضامن نيست، واللّه  العالم.

 

هفت هزار تومان طلا معادل با سى مثقال

167. شوهر خانمى فوت كرده و طبق قباله مهريه زن هفت هزار تومان ـ كه معادل با سى مثقال طلاى نساخته است ـ مى باشد. ورثه ى آن مرحوم آيا بايد سى مثقال طلا را پرداخت نمايند يا هفت هزار تومان را؟ با توجّه به اين كه در وصيّت نامه ى زوج از اين موضوع هيچ گونه ذكرى به ميان نيامده است.

ج. آن چه كه در قباله ى نكاح نوشته شده است، در ذمّه ى متوفّى باقى است و بايد ورثه پرداخت نمايند و لازم نيست در وصيّت نامه ذكر نمايد، ضمن آن كه هفت هزار تومان، معادل سى مثقال طلاى نساخته است، يعنى فعلاً سى مثقال طلا را پرداخت كنند.

 

مهرالمثل در فرض زنا

168. 1) آيا زناى به عنف با دختر باكره، در دو فرض بلوغ و عدم بلوغ موجب ضمان مهرالمثل مى شود؟

ج. بلى.

در صورتى كه شخصى با وعده دروغين ازدواج، با دختر باكره اى زنا كند (با توجه به مجبور نبودن دختر) آيا زانى ضامن مهرالمثل است؟

ج. خير و در ضمان ارش البكاره تأمّل است و احوط مصالحه است.

 

مهريه و فرزندان زنان بدكاره

169. آيا دختران و زنانى كه ارتباط نامشروع دارند، مستحق مهريه هستند؟ فرزندانى كه در اين بين متولد مى شوند، به چه كسى منتسب مى باشند چون به علت كثرت ارتباطات، تشخيص اين مطلب دشوار مى باشد؟

ج. زانيه ها مستحق مهريه نيستند و فرزندان هم لحوق شرعى به زانى يا زانيه ندارند

 

به نقل ازسايت

http://bahjat.org/fa/content/view/988/

 

 

 

برچسب ها:, ,

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما