Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

نقش عوامل فرهنگی و اقتصادی بر جرم‌زدایی

جرم عملی است که از سوی انسان‌ها در جامعه وقوع می‌یابد و چون نمی‌توان از تأثیر متقابل انسان و جامعه در یکدیگر اغماض کرد، ناچار باید برای اتخاذ سیاست کیفری صحیح به عوامل اقتصادی و اجتماعی توجه داشت؛زیرا بسیاری از عوامل اجتماعی و اقتصادی از قبیل پایین بودن سطح معلومات و درآمدها، بی‌عدالتی در توزیع ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه، معاشرت با بزهکاران و قاچاقچیان جنایتکار سبب می‌شود که افراد ساده لوح به تباهی کشیده و به راهی هدایت شوند که پایان آن زندان و محرومیت‌های اجتماعی است.

از سوی دیگر وضع عادلانه توزیع و تقسیم ثروت، تعلیم و تربیت صحیح، روابط اجتماعی سالم و منظم و مهم‌تر از همه تعلیمات اخلاقی و مذهبی از مواردی هستند که مانع وقوع بسیاری از جرایم می‌شوند. از این رو باید برای درک علت واقعی وقوع جرایم به میزان تأثیر این بنیادها واقف شد تا علاوه بر کشف علت ارتکاب جرایم، به منظور بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی همت گمارد.

شرایط خاص هر جامعه، فرهنگ، آداب و رسوم و وضعیت اجتماعی و اقتصادی در ایجاد، ازدیاد یا کاهش جرایم تأثیر فراوانی خواهد داشت.

بی‌تردید جرایمی که در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با جرایم کشورهای در حال توسعه تفاوت فاحش دارد. به عنوان مثال، سرقت‌هایی که توسط باندهای مجهز و مسلح و گانگسترها در کشورهای پیشرفته صنعتی اتفاق می‌افتد، با سرقت‌هایی که در کشورهای فقیر و عقب‌افتاده روی می‌دهد، قیاس مع الفارق است.

در کشورهای غنی که از نظر فنی و تکنیکی به منتها و اعـلاترین حد ترقی نایل گردیده‌اند، فقر تا حد زیادی فراموش شده و ترس از فقر و گرسنگی به حداقل رسیده است. با وجود این وحشت و ترس از جنگ و تداخل قـدرت‌ها باعث گردیده که فضیلت‌های سنتی از قبیل اخلاق، مذهب و احترام به والدین ارزش خود را از دست دهد. سقوط ارزش‌ها سبب می‌شود بسیاری از انسان‌های مضطرب راه ارتکاب جرم، بزهکاری و خطا از قبیل استعمال الکل و مواد مخدر، فحشا و فساد و تجاوز به نوامیس مردم را در پیش گیرند و جامعه را ناامن و افکار عمومی را آشفته کنند.

بنابراین، وحدت جامعه، وحدت عادات و رسوم و وحـدت فـرهـنـگ و اقـتـصـاد و سـرانجام ناهنجاری‌های اجتماعی در ایجاد جرایم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند. امروزه ازدیاد جرایم اطفال در بسیاری از کشورها، به ویژه آمریکا بیداد می‌کند و فساد و فحشا و استعمال انواع موادمخدر قوس صعودی را در این کشورها می‌پیماید و هر روز در رسانه‌های جمعی و جراید شاهد وقوع جنایات فراوانی می‌باشیم. وجود باندهای بزرگ در کشورهای صـنـعـتـی، به خصوص آمریکا، تهیه بیلان‌های تقلبی و کلاهبرداری‌های افسانه‌ای، همه و همه از نتایج ترقی صنعتی و فـقـدان تـشـکـیـلات صـحـیـح اجـتـماعی است و بیشتر دانشمندان علت ازدیاد بزهکاری و نوع آن در کشورهای صنعتی را نتیجه عدم هماهنگی میان ترقی صنعتی از یک سو و فقدان تشکیلات صحیح اجتماعی از سوی دیگر می‌دانند.

از قدیم این اعتقاد وجود داشته که وضـع بـد اقتصادی و فقر در ایجاد بزهکاری مؤثر است. احادیثی از قــبــیــــل < الــفــقــــر ســــواد وجـــه الدارین>؛فقر موجب رو سیاهی در 2 عـــالـــم اســـت. <کـــاد الـفـقــر ان یـکــون کفرا>؛نزدیک است فقر به کفر بینجامد و ضرب المثل معروف فارسی که می‌گوید:< شکم گرسنه ایمان ندارد.> همچنین ضرب المثل انگلیسی که گفته است: < شکم گرسنه گوش شنوا ندارد>، همگی شاهد این مدعا هستند.

از نظر منطقی کاملاً روشن است که بین وضع اقتصادی یک جامعه و میزان جرایم رابطه نزدیکی برقرار است و به همین علت است که ترقی وضع اقتصادی با کم شدن جرایم و بحران‌های اقتصادی با اف‌زایش جرایم و جنایاتی توأم بوده است.

تحقیقات دانشمندان نشان می‌دهد که بسیاری از افراد  حتی در منتهای فقر و استیصال  با کمال مناعت طبع و شجاعت هرگز مرتکب اعمال خلاف نشده و به عکس چه بسیارند افرادی که در نهایت بی نیازی و رفاه از روی حرص و زیاده جویی به سرقت و کلاهبرداری می‌پردازند. نمونه آن اختلاس‌ها و کلاهبرداری‌های بزرگ، قاچاق کلان و از این‌گونه حیل و ترفندهای اقتصادی است. به عقیده نگارنده، وضع بد اقتصادی در بسیاری از موارد موجب ازدیاد جرایم نیست؛بلکه ترقی وضع اقتصادی سبب افزایش بزهکاری می‌شود. چنانچه ژان پنیاتل، مردم شناس مشهور فرانسوی معتقد است: <ترقی وضع اقتصادی و فعالیت آن منحصر به بـهـبـــــود وضــــع زنــــدگــــی مــــادی نـیـســت؛بـلـکــه در عـیــن حــال موجب برخورد و تصادم منافع و خواست ها نیز می‌شود. همان برخوردها و تضادهاست که در بعضی موارد به ارتکاب جرم منجر می‌گردد.>

محیط اجتماعی نیز در پیدایش و گسترش بزهکاری نقش عمده‌ای ایفا می‌کند. در تأیید این امر آنریکوفری، دانشمند بزرگ می‌گوید: <اگرچه عوامل زیستی و انسانی در تحریک بزهکاران به ارتکاب جرم نقش عمده‌ای را ایفا می‌کنند؛ ولی نباید شرایط اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی از جمله بی‌سوادی، نحوه تعلیم و تربیت، ارتباطات فامیلی، رفتار والدین با اطفال و محیط خانوادگی و تحصیلی را از نظر دور داشت.>

وی معتقد است: < هر جامعه ظرفیت مقدار معینی از بزهکاری را داشته و میزان جرایم در هر اجتماع مقدار معین و مشخصی است که تابع نظم و ترتیب و شرایط خاص همان جامعه می‌باشد.>  ‌

صرف نظر از حوادث و اتفاقات ناگهانی که موجب اختلال این نظم و ترتیب می‌شود، اصولاً تا زمانی که شرایط عادی اجتماعی و مختصات آن تغییر نیافته، میزان جرایم رقم ثابتی است. ازدیاد و کم و کسر جرایم، به تغییر شرایط و کیفیات اجتماعی مربوط می‌شود و با بهبود وضع اجتماعی، میزان جرایم نیز به خودی خود تقلیل خواهد یافت.

با این‌که نظر قانون‌گذاران بر آن است که مجازات بهترین درمان به منظور جلوگیری از وقوع جرایم است؛اما باید اذعان داشت که مجازات به هیچ وجه واجد خاصیت مورد نظر نمی باشد؛زیرا وقوع جرم نتیجه یک سلسله عوامل پیچیده و متعدد است که ارتباطی به مجازات‌های مقرر شده ندارد. مجازات‌هایی که توسط مقنن وضع و از سوی قاضی مورد حکم قرار می‌گیرد و از سوی مأمور زندان به اجرا گذاشته می‌شود، در ارتکاب و ازدیاد و نقصان جرایم کـوچـک‌تـریـن تـأثـیـری نـدارد. بـه نـظـر امـیـل دورکـهایم، جامعه‌شناس فرانسوی نتایجی که درخصوص طبیعی بودن پدیده جرم به دست می‌آید، به شرح زیر است: از آنجایی که بزهکاری پدیده طبیعی هر اجتماع است، از این رو نباید علل آن را در امور استثنایی جست و جو کرد؛بلکه به عکس این علت‌ها در جریانات کلی بنیادها و فرهنگ‌های هر جامعه وجود دارند.همچنین به دلیل این‌که بزهکاری نتیجه کلی جـامـعه است، بنابراین وجود بزهکاری و ارتباط آن با بنیادهای جامعه و تشکیلات کلی و اجتماعی امری دایمی است.در نتیجه نمی‌توان بزهکاری را به طور مجرد و منفصل از سایر عوامل اجتماعی بررسی نمود؛بلکه باید آن را در مجموعه‌ای از تمامی عوامل فرهنگی و اجتماعی، چه از نظر زمانی و چه از نظر مکانی، مطالبه نمود.

برای کاهش میزان جرایم، جامعه مکلف است به بهبود وضع بنیادهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی بپردازد. زمانی که اوضاع بد اقتصادی، توزیع ناصحیح و غیرعادلانه ثروت، تعلیم و تربیت اشتباه و سرانجام تعارض در فرهنگ‌ها سبب نقصان یا افزایش جرایم می‌شود، برای کاستن از میزان بزهکاری باید بنیادهای موضوعی را تقویت نمود و وضع نابسامان نوسان‌های حاکم را بهبود بخشید و به عبارتی به جای بالا بردن میزان مجازات‌ها به بهبود وضع اجتماعی پرداخت. به‌سازی محیط آلوده بهترین درمان بزهکاری و اعتلای سطح فرهنگی و اخلاقی مردم عامل پیشگیری‌کننده از وقوع جرم است و پرداختن به این موضوع هزار بار بیش از تدوین یک دوره قانون جزا ارزش خواهد داشت.

به نظر می‌رسد این اقدامات منطقی‌ترین و صحیح‌ترین روش‌هایی است که می‌تواند در زمینه بهبود سیاست کیفری مؤثر و نتیجه بخش عمل نماید.

 منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/8906/Default.aspx

 

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما