Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

نگرشی بر اخلاق پزشکی نوین

منابع مقاله:

مجله پژوهش و حوزه، شماره 18و17، لاریجانی، باقر؛

 

 

 

پیوستگی اخلاق و علم در حوزه های مختلف دانش، همواره به عنوان یک اصل مهم و مسلم برای ارتقای مادی و معنوی بشر مطرح بوده است. در قلمرو علوم تجربی، خصوصاً علم طب نیز، از دیرباز اخلاق، جزئی لاینفک محسوب می شده است و عالمان طب در کنار پرداختن به مسائل پزشکی و توصیه های دارویی، توصیه های اخلاقی نیز داشته اند. با توجه به جایگاه علم طبابت که به شرافت وجود و اهمیت حفظ نفس انسانی مرتبط می باشد، و با در نظر گرفتن کاربرد وسیع طب در سلامت انسان ها، تحقیقات فراوان و موضوعات مستحدثه جدید در این حیطه، و همچنین سابقه تخلفات فراوان از چارچوب های انسانی و اسلامی در تاریخ طب، اخلاق در حوزه پزشکی از اهمیت دو چندانی برخوردار می باشد. نیاز وافر جوامع به مقوله اخلاق، در اکثر جوامع خصوصاً طی دهه های اخیر، رویکردی دوباره را در پی داشته است و اخلاق پزشکی سنتی1 را به اخلاق پزشکی نوین معاصر2 متحول نموده است. در این مقاله، جهت رعایت اختصار، مباحث مطرح در حوزه اخلاق پزشکی نوین به صورت مختصر و گذرا ذکر گردیده اند.

 

 

تاریخچه اخلاق پزشکی

اخلاق پزشکی سنتی بیش از همه با اندیشه ها و تفکرات فلاسفه بزرگی چون سقراط (299470 ق. م)، افلاطون (347427 ق. م) و ارسطو (322384 ق. م) پیوند و نزدیکی داشته است (1، 2). این متفکران یونانی، علم اخلاق را در کنار علم پزشکی فراگرفته بودند و آن را «هنر زیستن» و «مراقبت و مواظبت از نفس» توصیف می نمودند. در همان دوران، بقراط(380450 ق. م) سوگندنامه معروف خود را تنظیم کرد. بقراط اولین کسی بود که مبانی اخلاقی را در قالب قسم نامه با طبابت درآمیخت. سوگندنامه بقراط در حقیقت به منزله یک تعهدنامه اخلاق برای متون و به کار بستن اصول اخلاقی حرفه پزشکی محسوب می شد(3).

 

اما پس از آن دوران، با پدید آمدن نظریات مختلف در حیطه فلسفه اخلاق، حوزه اخلاق پزشکی نیز تحت تأثیراتی قرار گرفت. عمده ترین مکاتب فلسفی اثرگذار در این حیطه، مکتب کانتی(وظیفه مدار3)، مکتب اخلاقی نفع مدار4، و مکتب اخلاق فضیلت مدار بوده اند(3، 4). ادیان و آموزه های مذهبی نیز در شکل گیری اخلاق پزشکی در جوامع نقش بی بدیلی داشته اند. اسلام و علمای اسلامی، خصوصاً در دوران شکوفایی علوم در تمدن اسلامی، توجه ویژه ای به اخلاق در طب داشته اند و این امر در رساله ها و کتب اندیشمندان آن عصر به خوبی هویدا است. یکی از دست نوشته های بسیار ارزشمند آن دوران، پندنامه پزشکی اهوازی متعلق به علی بن مجوسی اهوازی(318384 ه. ق) است که از سوگندنامه بقراط بسیار کامل تر است(3، 5، 6). اما دو قرن اخیر با پیشرفت های وسیع و خیره کننده ای در حوزه دانش و فناوری پزشکی همراه بوده است که به فراخور نیاز، به تغییر و تحولات عمیقی در اخلاق پزشکی منجر گردیده است. لذا اخلاق پزشکی سنتی تا حدودی کارایی خود را از دست داده و با اخلاق پزشکی کاربردی نوین جایگزین گردیده است. اخلاق پزشکی سنتی عمدتاً شامل اصول و مبانی امر کننده یا نهی کننده بود؛ اما اخلاق پزشکی نوین با رسالت پرداختن به موضوعات و مباحث مطرح در جهان پزشکی و تلاش برای ارائه راهکارهای اخلاقی در مواقع لازم شکل گرفته است(3). در حال حاضر در بسیاری از کشورهای جهان، اخلاق پزشکی نوین به صورت علمی و عملی با شیوه های جدید مبتنی بر حل مسئله، 5 مطرح و به درجات متفاوت فعال می باشد. فعالیت های اخلاق پزشکی طی دهه اخیر در کشور توسعه روزافزونی داشته است که در مقالاتی(7، 8) نیز منعکس گردیده است.

 

 

تعریف اخلاق پزشکی نوین

اخلاق پزشکی یکی از شاخه های اخلاق حرفه ای6 است که سعی دارد اخلاقیات را به صورت کاربردی در حیطه عمل پزشکان و کادر پزشکی و نیز در حوزه تصمیم گیری های اخلاقی در طب وارد نماید. بر اساس مطالب بیان شده، دیگر اخلاق پزشکی صرف بیان صفات اخلاقی پسندیده برای پزشکان، یا نحوه برخورد پزشک با بیمار، و یا صرفاً تدوین قوانین حرفه ای در باب آداب معاشرت طبیب، و یا بیان قواعد مذهبی به تنهایی، نمی باشد(3). بلکه اخلاق پزشکی فعالیتی تحلیلی است که طی آن افکار، عقاید، تعهدات، روش رفتار، احساسات، استدلالات و بحث های مختلف در حیطه تصمیم گیری های اخلاق پزشکی به صورت دقیق و انتقادی بررسی می شود و در موارد لازم دستورالعمل هایی صادر می گردد. تصمیمات اخلاق پزشکی در حیطه عملکرد طبی، بدیهیات و ارزش ها، خوب یا بد، صحیح یا نادرست، و باید و نبایدها را مشخص می سازند(9). به بیانی دیگر: اخلاق پزشکی مقوله ای کاربردی است که راهکارهای سازمان یافته را برای کمک به پزشک در تبیین، تحلیل و حل مباحث اخلاقی در طب بالینی فراهم می نماید(10). در همین راستا «اخلاق زیستی7» نیز مبحثی است که به تبادل نظر و تأمل پیرامون موضوعات اخلاقی در طب، علوم بهداشتی و زیست شناسی می پردازد(3).

 

 

موضوعات مطرح در اخلاق پزشکی نوین

طی چند دهه اخیر، مباحث عمیق اخلاقی در حوزه اخلاق پزشکی مطرح شده است که توجهات زیادی را در جوامع مختلف به خود جلب نموده است. وسعت یافتن دانش بشری، ارتقای فناوری ها، افزایش توانمندی های انسانی در تشخیص و معالجه بیماری ها، و تعدد راه های انتخابی برای پزشکان و بیماران، سوءالات روزافزونی را مطرح نموده است که اخلاق پزشکی سنتی، علی رغم ارزش و قدرت خود، نتوانسته است پاسخگوی این پرسش ها باشد. این مسائل عمدتاً دستاوردهای جدید در حوزه علوم پزشکی و عناوین عمده ترین موضوعاتی هستند که برای عالمان اخلاق و پزشکان جوامع دغدغه آفرین بوده است. عناوینی چون:

 

1. ارتباطات حرفه ای در طب؛ 2. جایگاه جسم انسانی؛ 3. انسان قبل از تولد؛ 4. انسان نابالغ(جسمی یا فکری)؛ 5. پیوند اعضا و بافت ها؛ 6. خاتمه حیات انسانی؛ 7. زیست فناوری و اخلاق پزشکی؛ 8. شیوه های جدید القای بارداری؛ 7. پژوهش های پزشکی.

 

در اینجا عناوین ذکر شده به صورت مختصر توضیح داده خواهند شد. علاقه مندان می توانند تفصیل مطالب را در کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی(3) مطالعه فرمایند.

 

 

ارتباطات حرفه ای در طب

ارتباطات حرفه ای در حیطه پزشکی را می توان شامل ارتباط بین پزشکان و بیماران، اخذ رضایت، رازداری، حقیقت گویی، و ارتباط با همکاران دانست(3). جایگاه بیمار در نظام فکری ارزشی پزشک، امر مهمی است که تأثیر زیادی بر رعایت اصول اخلاقی دارد. احترام به اختیار بیمار(اتونومی)8، خودداری از پدرسالاری9 از سوی پزشک و استفاده از ظرفیت و توان جسمی و روحی بیمار برای تصمیم گیری های لازم، فرایندی مهم در حیطه طبابت است. وجدان کاری، احساس مسئولیت حرفه ای، دارا بودن صلاحیت علمی و عملی لازم و عدم بهره جویی های مادی، جسمی یا روحی از بیمار نیز مقوله های مهمی هستند.

 

مسئله «رضایت10»، نحوه اخذ آن و میزان آگاهی و شناختی که باید برای بیمار فراهم شود، از عناوین مهم مورد بحث در اخلاق پزشکی است. اخذ رضایت آگاهانه11 در حال حاضر، جنبه های قانونی نیز یافته است و لذا اطبا و همکاران آنها اگر اطلاعات کافی در اختیار بیمار نگذارند و یا بر خلاف رضایت او عمل نمایند، ممکن است به علت اهمال یا تعدی به حقوق بیمار تحت تعقیب قرار گیرند(11). برای معتبر بودن رضایت اخذ شده، رعایت سه اصل ضروری است(11):

 

الف. اطلاعات کافی در اختیار بیمار گذاشته شود؛

 

ب. بیمار صلاحیت لازم را برای دادن رضایت و ظرفیت کافی برای درک اطلاعات داده شده و تصمیم گیری دارا باشد؛

 

ج. تصمیم بیمار کاملاً آزادانه و داوطلبانه باشد.

 

 

جایگاه جسم انسان

جسم انسان، از منظر مکاتب و مذاهب مختلف، ارزش و جایگاه متفاوتی دارد. بر همین اساس موضوعاتی چون: تشریح جسد، اتوپسی، اخذ عضو از جسد و استفاده های آموزشی و پژوهشی دیگر از جسد، از نظر اخلاقی مورد مناقشه است.

 

 

انسان قبل از تولد

زمان شروع اطلاق کلمه « انسان» به موجود در حال رشد در رحم، از سوءالاتی است که در جوامع و مکاتب مختلف با پاسخ های گوناگونی روبه رو می باشد. آیا ارزش انسانی از زمان لقاح به نطفه حاصله تعلق می گیرد؟ آیا ارزش حیات رویان12 و جنین در حد یک انسان کامل می باشد؟ اگر حیات جنین و مادر منوط به مرگ دیگری باشد، کدامیک در اولویت نجات خواهند بود؟ در اینجا است که بایستی به تفاوت بین جایگاه زیست شناختی رویان و جنین و جایگاه فلسفی آن دقتی موشکافانه داشت. سقط جنین، پژوهش بر روی رویان و جنین، عقیم سازی و پیشگیری از بارداری برخی موضوعاتی هستند که از نحوه رویکرد پزشک به جایگاه و ارزش انسان قبل از تولد، بسیار تأثیر می پذیرند.

 

 

انسان نابالغ(جسمی یا فکری)

کودکان به علت نواقصی که در ظرفیت درک و تصمیم گیری آگاهانه دارند، در اخلاق پزشکی توجه ویژه ای به آنان شده است. مسئله اخذ رضایت در کودکان و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی از مهم ترین مباحث است. برخی سوءالات عمده در این حوزه عبارتند از(3):

 

1. سن قانونی برای پذیرش اختیار کودک در تصمیم گیری کدام است؟

 

2. چه کسانی می توانند به جای کودک تصمیم بگیرند؟

 

3. در صورت تعارض بین خواسته های کودک و ولی او، چه باید کرد؟

 

4. در موارد سوء استفاده از کودک یا کودک آزاری وظیفه پزشک چیست؟

 

استفاده از کودکان در پژوهش های پزشکی و نحوه رویکرد اخلاقی در افراد دچار عقب ماندگی ذهنی، معلولیت های شدید جسمی یا بیماری های صعب العلاج از دیگر موضوعات مطرح در این حیطه می باشد(12، 13).

 

 

پیوند اعضا و بافت ها

اولین پیوند بالینی عضو در سال 1954 م صورت پذیرفته است؛ اما پیشرفت دانش و فناوری در این زمینه، در دهه اخیر بسیار چشمگیر بوده است. پیوند اعضا و بافت ها چنان با مباحث اخلاقی عمیقی آمیخته است که در اکثر کشورهای جهان توجه علمای مذهبی، فیلسوفان و اخلاقیون، حقوقدانان، پزشکان و دست اندرکاران امور پزشکی و حتی عموم جوامع را جلب نموده است. مباحث اخلاقی گسترده در این حیطه، در کتاب منسجمی مورد بحث قرار گرفته است(14). موضوعاتی همچون: پیوند از جسد، پیوند از دهنده زنده، ارتباط مادی و مالی بین دهنده و گیرنده عضو پیوندی و راهکارهای جدیدی همانند پیوند از حیوانات و شبیه سازی درمانی13 چالش های زیادی را ایجاد نموده اند.

 

کمبود عضو پیوندی و راه های قابل قبول اخلاقی برای تأمین اعضای مورد نیاز از مهم ترین مباحث در این حیطه می باشد. مشکلات عرفی یا قانونی پیوند از جسد در برخی کشورها، تجارت سوداگرانه در اخذ پیوند دهندگان زنده غیر خویشاوند و مرگ بسیاری از بیماران در انتظار پیوند، مسائلی هستند که لزوم جست وجوی راهکارهای قابل پذیرش در جوامع مختلف را ایجاب نموده است. از این رو، برخی کشورها با ایجاد نظام «رضایت مفروض»14، راه را برای برداشت عضو از جسد بدون اخذ رضایت قبلی هموار نموده اند؛ اما در اکثر کشورهای جهان، نظام «رضایت آگاهانه»15 وجود دارد (1815). در حال حاضر استفاده از اعضای افراد دچار مرگ مغزی در بسیاری از کشورها پذیرفته شده است. کمبود عضو مورد نیاز، استفاده از اعضای کودکان آننسفال16 که فاقد سطوح فوقانی مغز بوده و قادر به ادامه حیات نیستند و بیماران دچار وضعیت نباتی17 از موضوع هایی است که در اکثر جوامع با مخالفت های عمده ای روبه رو بوده است(15). اخذ پیوند از دهنده زنده، اخذ رضایت آگاهانه، جلوگیری از سودجویی های مادی، چگونگی جبران صدمات و خسارات احتمالی فرد دهنده، نحوه اخذ عضو از کودکان و افراد دچار اختلالات شعور، شرایط انتخاب فرد گیرنده و راهکارهای اخلاقی ایجاد بانک های اعضا و بافت های پیوندی از مهم ترین معضلات اخلاقی موجود هستند. استفاده از بافت های جنینی، شائبه صدور جواز سقط جنین را در برخی جوامع ایجاد نموده است. برای همین، با مخالفت هایی همراه می باشد. استفاده از شبیه سازی و سلول های بنیادی انسان، شیوه جایگزین بالقوه ای است که خود مسائل اخلاقی منحصر به فردی را به همراه داشته است؛ از جمله: ارزش موجود به دست آمده، شأن و کرامت والای انسانی، دستکاری در خلقت الهی، خطرناک بودن و عوارض سوء این روش، سراشیبی لغزنده به سوی تولید انسان شبیه سازی شده و شائبه تجارت و سوداگری انسان و اعضای انسانی(2319).

 

برخی مباحث پیرامون پیوند اعضا در ایران، برخی راهکارهای اخلاقی تأمین عضو و موضوع همانندسازی در اسلام طی مقالات جداگانه ای(2824) بیان گردیده اند.

 

 

خاتمه حیات انسانی

خاتمه حیات انسان چه با خود فرد باشد یا دیگران، بدون تردید با ارزش گذاری ما نسبت به حیات انسان ارتباط محکمی دارد. در حیطه اخلاق پزشکی، مهم ترین موضوع مرتبط با این مقوله، «اتانازی» یا مرگ آسان می باشد. مسئله حدود اختیار فرد، نوع اتانازی(فعال یا غیرفعال)، موضوع عدم احیای برخی بیماران و مشکلات اجتماعی و اخلاقی ناشی از پذیرش اتانازی، مسائلی هستند که هر جامعه با توجه به زمینه های دینی و فرهنگی خود بدان پرداخته است(30، 29، 23).

 

 

زیست فناوری و اخلاق پزشکی

دست آوردهای زیست فناوری در حیطه پزشکی، عمدتاً شامل مهندسی ژنتیک، شبیه سازی، اصلاح نژاد، تهیه نقشه ژنوم انسانی، ژن درمانی و سایر پژوهش های ژنتیک می باشد و در ضمن اینکه چشم اندازی امیدوار کننده را در درمان بیماری ها ایجاد نموده است؛ پیامدهای اخلاقی جدی را نیز درپی داشته است. در حال حاضر با توجه به اهمیت استراتژیک موضوعات بالا، توان علمی بشر در این حوزه از اسرار علمی کشورها به شمار می آید(4). با توجه به احتمال سوء استفاده و کاربردهای نابجایی که می تواند از دانش و فناوری های جدید صورت گیرد، نگرانی اخلاقیون امری بدیهی است.

 

 

شیوه های جدید القای بارداری

پیشرفت طب و فناوری پزشکی در زمینه تولید مثل و روش های جدید درمان نازایی، امیدهای جدیدی را در افرادی که از داشتن فرزند محروم هستند، ایجاد نموده است؛ اما از سوی دیگر مسائل اخلاقی نیز در این حیطه مطرح گردیده است که حل آنها نیازمند تبادل نظر پزشکان، اخلاقیون و علمای مذهبی می باشد. اختلاف نظرهای اخلاقی در مورد شیوه های مختلف استفاده از تخمک و اسپرم غیر همسر، رحم کرایه ای، وضعیت کودکان آزمایشگاهی، شبیه سازی و استفاده از سلول های بنیادی و مباحث دیگری چون: تغییر جنسیت و انتخاب جنس جنین، از موضوعات اخلاقی پزشکی نوین می باشد.

 

 

پژوهش های پزشکی

پژوهش، مبنا و اساس طبابت بالینی صحیح می باشد. طی دهه های اخیر گسترش تحقیقات پزشکی، ضرورت حاکمیت ارزش های اخلاقی و نهادینه شدن اصول انسانی در مراکز علمی تحقیقاتی را ایجاب نموده است. متأسفانه تاریخ طب بیانگر سوء استفاده ها و انحرافاتی از مسیر پژوهش بوده است که البته در سطح جهان به قانونمند شدن و نظارت دقیق تر بر این گونه تحقیقات منجر گردیده است(33، 1331). در حال حاضر، بیانیه هلسینکی که انجمن پزشکی جهانی18 در سال 1964 م تنظیم و تا کنون چندین بار مورد بازبینی و تکمیل قرار داده است، یکی از معتبرترین متونی است که در سطح بین المللی مورد قبول می باشد(32). در کشور ما نیز کدهای ملی اخلاق در پژوهش های پزشکی که در 26 اصل تدوین گردیده است، معیار عمل و مورد استفاده محققان می باشد(3).

 

 

فلسفه اخلاق پزشکی

فلسفه اخلاق پزشکی، قسمتی اساسی از اخلاق پزشکی است که کوشش می کند در سایه تحلیل های فلسفی، درست و نادرست را در حیطه عمل در موضوعات مختلف و مراقبت های بهداشتی شرح دهد. تصمیم گیری های عملی در حیطه اخلاق پزشکی نوعاً نیازمند درک روشن از مباحث فلسفی مربوط می باشد. بنابراین، تبیین دقیق اصول و مبانی تعیین حسن و قبح در حیطه اخلاق پزشکی یک ضرورت است. برای کاربردی و مفید بودن بحث اخلاقی باید از معیارهای فهم، عمل و تصمیم گیری مناسبی استفاده شود، به نحوی که انسان های معتقد به اخلاقیات، آن را تصدیق نمایند. در کشورهای غربی، چهار اصل کلیدی برای راهنمایی در تصمیم گیری های اخلاقی در حال حاضر مطرح و مورد استفاده می باشد که عبارتند از(1، 3، 11، 3634):

 

اختیار فردی19 یا اتونومی، سودمندی،20 عدم زیانباری21 و عدالت22.

 

این نظریه از متعارف ترین فرضیه ها در اخلاق پزشکی است که برای حل مسائل و مشکلات اخلاقی به کار می رود(36). اما از آنجا که اسلام در هریک از چهار اصل ذکر شده، نظریات جامع و گاه متفاوتی با فرهنگ غربی دارد، تعیین چارچوبی مشخص برای تصمیم گیری های اخلاقی در طب برای پزشکان مسلمان ضرورت ویژه ای می یابد. این امر، وظیفه خطیر فلاسفه و اخلاقیون شیعه و فقهای مذهبی به همراه دانشمندان علوم پزشکی است که مباحث و موضوعات مختلف طرح شده را مورد بررسی قرار داده و چارچوبی جامع، قابل قبول و مشترک در جوامع اسلامی طرح ریزی نمایند. علاقه مندان به این حوزه از مباحث اخلاق پزشکی می توانند به کتاب پزشک و ملاحظات اخلاقی(3) رجوع فرمایند.

 

 

خاتمه و نتیجه گیری

پیشرفت دانش و ارتقای فناوری ها در بخش های تشخیص، درمان و پیشگیری بیماری ها، طب قدیم را دچار چنان تحول عمیقی ساخته است که پزشکان جدید بدون اتکا به روش ها و ابزار نوین قادر به ادامه حیات خویش نخواهند بود. پزشکی نوین مسلماً نیازمند اخلاق پزشکی نوین است. موضوعات فراوانی در این حیطه مطرح می باشند که به عمده ترین آنها اشاره گردید. آنچه در انتهای بحث در خصوص فلسفه اخلاق پزشکی و ضرورت توجه ویژه به آن بیان شد، در حقیقت یک نیاز بنیادین و فوری است. با توجه به تفاوت های فلسفه و اخلاق اسلامی با فلسفه و اخلاق غربی، پایه گذاری اصولی یک نظام اخلاق پزشکی مبتنی بر چارچوب های اسلامی جهت جلوگیری از نفوذ فرهنگ غرب در کشورهای اسلامی یک ضرورت اساسی است.

 

 

p پی نوشت ها:

traditional.1medical

 

..ethics2medicalContemporary

 

..ethics3duty

 

..based4

 

..Utilitarianism5problem-based

 

..approach6professional

 

..ethics7

 

..Bioethics8

 

..autonomy9

 

..paternalism10

 

..consent11Informed

 

.consent12. به موجود حاصله از لقاح، پس از جایگزینی در رحم تا 8 هفتگی، رویان (embryo) گفته می شود.

 

.13therapeutic

 

..cloning14outPresumed-opt)consent

 

..system15inInformed-opt)consent

 

..(system16

 

..Anencephaly17StateVegetativePersistent

 

..(PVS)18MedicalWorld

 

..Association19

 

..autonomy20

 

..beneficence21dononmaleficience)not

 

..(harm22

 

.justice p منابع و مراجع:

 

.1Campbell

 

AGillet

 

GJone.MedicalG:medicaloftheoriesethics.ethics:UniversityOxfordUK

 

PressPP2001

 

.-2219. صانعی دره بیدی، منوچهر، فلسفه اخلاق و مبانی رفتار، چاپ اول، تهران: انتشارات سروش، 1377.

 

3. لاریجانی، باقر، پزشک و ملاحظات اخلاقی (دو جلد)، چاپ اول، تهران: نشر برای فردا، 1382.

 

4. سیدفاطمی، سید محمد قاری، بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق، فصلنامه باروری و ناباروری، پائیز 1371، صفحات 5572.

 

5. نجم آبادی، محمود؛ ولایتی، علی اکبر، سوگندنامه های پزشکی، مجموعه مقالات صاحب نظران درباره اخلاق پزشکی، تهران: واحد چاپ معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، 1369، صفحات 173 186.

 

6. معاونت امور فرهنگی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، اخلاق پزشکی به انضمام مختصری از تاریخ پزشکی، هران: چاپ سپهر، 1370.

 

.7Larijani

 

BZahedi

 

FMalekAfzali.inactivitesethicsMedicalH.HealthMediterraneanEasternIran.Journal )

 

in(pressEMHJ.

 

.8Larijani.inactivitiesbioethicalCurrentB.BioethicsAsianIran:ofpromotionandDialogueAssociation . inBioethics.Asia

 

JapanKyoto21-24Sep

 

..20039Gillon.medicalphilosphicaltoIntroductionR.ethics:WileyUK

 

Reprint1985

 

p.p2001.

 

..-1810Jones

 

ARSiegler

 

MWinslade.ClinicalWJ:clinicalindecisiomsethicaltoapproachpracticalaethics . .Newmedicine:York-McGraw

 

.p.Hillp1997

 

..-1211Stone.alternativeandcomplementaryforframeworkethicalAnJ.NewandLondontherapies:York

 

.p.Routledgep1532002-

 

..16612 Campbell

 

AGillet

 

GJones.MedicalG:andbirthethics.beyond:UniversityOxfordUK

 

.p.Pressp2001

 

.-13115128. ترور، اسمیت، اخلاق در پژوهش های پزشکی، ترجمه محمد ضرغام (زیر نظر دکتر باقر لاریجانی)، تهران: چاپ برای فردا، 1381.

 

14. لاریجانی، باقر، پیوند اعضا: مباحث علمی، اخلاقی، فقهی و حقوقی، تهران: نشر برای فردا، 1382.

 

.15Campbell

 

AGillet

 

GJones.MedicalG:tissueandorganethics.transplantation:UniversityOxfordUK

 

.p.Pressp2001

 

..-12914916Hou.donorkidneytheExpandingS:medicalandethicalpool.InternationalKidneyconsideration؛2000:58

 

..-18203617Jones.organinissuesEthicalAR.transplantation:VeatchIn.ethicsMedicalRM:BartlettandJonesBoston . .pub

 

.p.p1997

 

..-23927418inion.ProcTransplantSingapore؛1998:30

 

..-3631219Sandel.EmbryoMJ:cellstemoflogicmoraltheethics.MedJEnglNresearch؛3512004:()3

 

..-207920Coors.TherapeuticME:toconsequencesfromcloning.PhilosophyMedJcontradiction؛272002:()3

 

..-29731721Gilbert.cellstemembryonichumanoffutureTheDM:scientificresponsiblewithethicaladdressingresearch .MonitSciMedresearch؛102004:()5RA

 

..-9910322deWert

 

GMummery.stemembryonicHumanC:andethicsresearchcell.ReproductionHumanpolicy؛182003 :()4

 

.-6728223MedicalBritish.Association.Euthanasia:London

 

..BMA199924Larijani

 

BZahedi

 

FTaheri.intransplantationOrganofaspectslegalandEthicalE.ProcTransplantIran؛2004:36

 

.-1241425Larijani

 

BZahedi

 

FardFGhafouri.renallivingforgiftRewardedS.Transplantdonors

 

Procin

 

.press26. لاریجانی، باقر؛ زاهدی، فرزانه، نگرشی به مسائل اخلاقی پیوند اعضا و تأمین عضو پیوندی در ایران، مجموعه مقالات سمینار اخلاق زیستی (بیواتیک) ازمنظر حقوقی، فلسفی و علمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران: 3و4 آذرماه 1383، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)840، صفحات 124144.

 

27. لاریجانی، باقر؛ زاهدی، فرزانه، جنبه های اخلاقی و قانونی تولید و استفاده از سلول های بنیادی جنینی انسان، مجموعه مقالات سمینار اخلاق زیستی (بیواتیک) ازمنظر حقوقی، فلسفی و علمی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران: 3و4 آذرماه 1383، ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)840، صفحات 106 123.

 

.28Larijani

 

BZahedi.cellstemandcloninghumanonperspectiveIslamicF.Transplantationresearch

 

Proceedingsin

 

..press29Campbell

 

AGillett

 

GJones.MedicalG:humanendingethics.lives:UniversityOxfordUK

 

p.Pressp2001

 

.-30200215. امینی، ابراهیم، «یوتانازی یا مرگ از روی ترحم»، مجموعه مقالات اخلاق پزشکی: مسائل مستحدثه، تهران: مرکز مطالعات و تحقیقات اخلاق پزشکی، چاپ سروش، 1373، صفحات 3 9.

 

31. فرهادی، یداللّه؛ باقری، علیرضا؛ حقیقی، زهره؛ و همکاران، «تدوین موازین اخلاقی و حقوقی جهت محافظت از آزمودنی ر پژوهش های علوم پزشکی»، مجله پژوهشی حکیم، بهار 1379، دوره 3، شماره1، صفحات 45 54.

 

.32MedicalWorldThe.ofDeclarationTheAssociation.AvailableHelsinki:from:URL:http// net.wma.www/polisy/

 

..html.e-c.1733MedicalofOrganizationsInternationalforCouncilThe.forGuidelinesEthicalInternationalScinces . HumanInvolvingResearchBiomedical

 

:SubjectsGeneva

 

.CIOMS2002Available:from:URL:http//WWW ch.cioms/.guidelines_nov__blurb2002

 

..htm34Beauchamp

 

TLChildress.biomedicalofPrinciplesJF.Firstethics

 

:UniversityOxfordeditionUK

 

.Press351983. ماوردس، جرج، «دین و غرابت اخلاق»، ترجمه و توضیح رضا اکبری، قبسات (پژوهشنامه فصلانه در حوزه فلسفه، دین و فرهنگ)، سال 1378، شماره3، صفحات 44 72.

 

.36Schwartz

 

LPreece

 

PEHendry

 

RAMedical:basedaethics-case.approach:Edinburgh

 p.Saundersp2002

منبع:

http://www.hawzah.net/FA/ArticleView.html?ArticleID=81243

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما