Law

موسسه حقوقی عدل فردوسی به شماره ثبتی ۲۷۷۹۴

پیگیری کلیه دعاوی خود را با اطمینان به ما بسپارید.

دعاوی خانواده

کلیه دعاوی حقوقی خانوادگی اعم از مطالبه مهریه ، حضانت فرزند ، تمکین و طلاق را به ما بسپارید.

دعاوی ملکی

برای پیگیری دعاوی ملکی اعم از سرقفلی ، حق کسب ، پیشه ، تجارت و تخلیه اماکن مسکونی و تجاری با ما تماس بگیرید.

دعاوی کیفری

برای پیگیری کلیه دعاوی کیفری اعم از چک بلامحل كيفري، فروش مال غیر ، خیانت در امانت ، کلاهبرداری و ... با ما تماس بگیرید.

دعاوی حقوقی

برای پیگیری کلیه دعاوی حقوقی اعم از چک ، مطالبه خسارت ، سفته ، رسید ،دعاوي مالي ، ارث ، سهم الارث ، وصیت با ما تماس بگیرید.

دعاوی شهرداری ها

این موسسه کلیه دعاوی شهرداری ها مانند دریافت غرامت طرح‌هاي دولتي ، کمسیون ماده ۱۰۰ و غیره را نیز می پذیرد.

دعاوی دیوان عدالت

این موسسه دعاوی مرتبط با کمسیونهای ماده ۱۰۰شهرداری ها و غیره را در دیوان عدالت اداری می پذیرد.

907

مقالات حقوق جزایی

548

مقالات حقوق خانواده

965

مقالات حقوق خصوصی

گزارش عملكرد امور ديه بيت المال

مقدمه:

امور ديه وزارت دادگستري«بيت المال» از ابتداي سال 1363 وفق ضوابط و مقررات قانوني پرداخت ديات احكام قطعي صادره از محاكم كيفري و بعضا حقوقي قوه قضاييه در بخش ديات و اعسارقانون مجازات اسلامي را عهده دار مي باشد.

ضوابط پرداخت ديات در امور ديه در وزارت دادگستري محدود به رعايت مقررات و احصاء شرايط مواد استنادي قضات محترم شامل مواد 236-255-260-312-313-332 و تبصره ذيل ماده 244 قانون مجازات اسلامي و ماده 13 قانون نحوه به كار گيري سلاح توسط مامورين نيروهاي مسلح در موارد ضروري مي باشد كه قضات محترم محاكم قضايي كشور حسب مورد احكام قطعي ديات و اعسار براي پرداخت ديات مرحومين يا مصدومين عليه بيت المال صادر مي نمايند.

امور ديه بيت المال تا شهريور سال 87 ديات پرونده هاي تصادفات رانندگي را كه احكام آنها عليه بيت المال صادر   مي شد را پس از كسر پرداخت سقف تعهدي شركت هاي بيمه وفق ضوابط مارالذكر پرداخت مي نمود.

با تلاش و جديت جناب آقاي دكتر الهام وزير محترم وقت وزارت دادگستري و جناب آقاي دكتر رحيمي اصفهاني مشاور محترم ايشان در سالهاي 86 و 87، قانون مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه مورد باز نگري و اصلاحات قرار گرفت و در شهريور 87 قانون اصلاح قانون مسئوليت مدني دارندگان وسايل نقليه موتوري به تصويب رسيد.طبق ماده 10 قانون موصوف كه اشعار مي دارد:

«به منظور حمايت از زيانديدگان حوادث رانندگي، خسارتهاي بدني وارد به اشخاص ثالث كه به علت فقدان يا انقضاي بيمه نامه، بطلان قرارداد بيمه، تعليق تامين بيمه گر، فرار كردن و يا شناخته نشدن مسئول حادثه و يا ورشكستگي بيمه گر قابل پرداخت نباشد يا به طور كلي خصارتهاي بدني خارج از شرايط بيمه نامه « به استثناء مواردمطرح در ماده 7» توسط صندوق مستقلي به نام صندوق تامين خسارت هاي بدني پرداخت خواهد شد»

با تصويب قانون مذكور و الزام قانوني صندوق تامين خسارتهاي بدني و شركتهاي بيمه به پرداخت ديات احكام قطعي قضايي مرحومين و مصدومين حوادث رانندگي، ضمن اينكه حدود بيست درصد از حجم پرونده هاي وارده به امور ديه بيت المال را كاهش داده، موجبات سرعت العمل در پرداخت ديات حوادث رانندگي و همچنين رضايتمندي مردم و اولياي دم و مصدومان را نيز فراهم كرده است.

 

وظايف اجرايي امور ديه:

الف: دريافت احكام قطعي ديات از دواير اجراي احكام يا شعب صادر كننده، تشكيل پرونده، انجام مكاتبات براي رفع نقض و تكميل پرونده، تهيه فرم رايانه اي خلاصه پرونده، انجام بررسي هاي نهايي ، تامين اعتبارات لازم، در سال مبالغي ديات پرونده ها به ذيحسابي دادگستري كل استان ها براي پرداخت به اولياي دم و مصدومان از جمله اقدامات اجرايي مكتوب امور ديه بيت المال در قبال پرونده هاي وارده از محاكم قضايي كشور مي باشند.

ب: برآورد بودجه واعتبارات مورد نياز ديات براي هر سال با ملحوظ نظر داشتن تعداد پرونده هاي وارده، افزايش نرخ ديه در هر سال، وجوه تغليظ ديات در ماه هاي حرام.

ج: تهيه جداول آماري عملكرد امور ديه به تفكيك استاني شامل پرونده هاي ورودي، پرداخت ديات و نمودارهاي آماري.

د: پاسخگويي به ارباب رجوع و صاحبان پرونده ها با رعايت اصل تكريم ارباب رجوع.

س: دريافت، بررسي، پيگيري و پاسخگويي به نامه هاي وارده از نهاد رياست جمهوري و قوه قضاييه، نمايندگان محترم مجلس شوراي اسلامي، وزارتخانه ها و ساير نهادها و ارگانها.

ش: بررسي و پيگيري ارجاعات وزير محترم دادگستري و تهيه و تقديم گزارشات لازم .

ديه

 

از سال 1363 ديات احكام صادره از دادگاههاي كيفري قوه قضاييه از بودجه بيت المال به مصدومين و اولياي دم مرحومان وفق مقررات قانوني پرداخت مي شود .
تعداد اين قبيل پرونده تا سال 1388 بيش از سي هزار فقره پرونده ومبلغ ديات پرداختي بيش از يكصد ميليارد تومان بوده است.
ديات پرداختي بر اساس مفاد ومقررات قانون مجازات اسلامي شامل مورد 255، 260،266، 312 ،313 ، 332 مي باشد.
نحوه تشكيل پرونده  و رسيدگي هاي لازم در امور ديه وزارت دادگستري((بيت المال)) صورت مي گيرد وپرداخت ديات بعد از يقين قطعي مبلغ آن، ذيحسابي  وزارت دادگستري مبالغ معينه را از خزانه دولت اخذ و به دواير اجراي احكام دادگستري هاي سراسر كشور حسب مورد ارسال مي نمايد.
دواير اجراي  احكام  قضايي با مراجعه به سوابق پرونده ها و شناسايي قانوني افراد ذينفع نسبت به پرداخت ديات از طريق ذيحسابي دادگستري ها اقدام مي نمايد.

در حال حاضر امور ديه وزارت دادگستري، متشكل از افراد با تجربه وزحمتكش، مسئوليت خطير اين امر خداپسندانه را بر عهده دارد.
تلفن مستقيم 3-88383201  در زمينه ديات پاسخگو و آماده راهنمايي مي باشد.

 

 

منبع:

 

http://62.193.12.10/Portal/Home/Default.aspx?CategoryID=f8878448-9745-4583-a6f6-8565f26cf87d

برچسب ها:

حل مشکلات

موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از مجرب ترین وکلای پایه یک دادگستری سعی در حل مشکلات حقوقی شما دارد.

تماس با ما

ارتباط با ما

شما میتوانید برای حل کلیه مشکلات حقوقی خود با موسسه حقوقی عدل فردوسی تماس حاصل فرمایید.

تماس با ما

کمک به شما

شما می توانید برای حل کلیه دعاوی حقوقی خود اعم از کیفری ، جزایی ، خانوادگی و.. از وکلای موسسه حقوقی عدل فردوسی استفاده فرمایید.

تماس با ما

بانک جامع مقالات

مقالات موسسه حقوقی عدل فردوسی با بهره گیری از بانکی بالغ بر ۳۰۰۰ مقاله ی حقوقی در اختیار شما می باشد.

تماس با ما