پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اتباع خارجی’

بی‌هویتی جرم‌زاست

آسیب‌شناسی ازدواج بی حساب و کتاب با اتباع خارجی؛ بی‌هویتی جرم‌زاست     گروه اجتماعی:زهرا میرزاخانی- چندی پیش رییس اداره اتباع خارجی استانداری تهران اعلام کرد در ایران 32 هزار کودک بدون هویت و شناسنامه وجود دارند که پدر اغلب آنان افغان و مادرشان ایرانی است. این کودکان نه شناسنامه دارند و نه می‌توانند تابعیت […]

بررسی تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در گفت‌وگو با اکبری، قاضی دیوان عالی کشور

  بررسی تبعات ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی در گفت‌وگو با اکبری، قاضی دیوان عالی کشور  زنان، بله را با اجازه دولت بگویند «در صورت اخذ نکردن مجوز برخی از اساتید، عقیده به نبود نفوذ نکاح دارند ولی برخی نکاح را صحیح می‌دانند و به استناد ماده 17 قانون ازدواج مصوب 1316 برای متخلف […]

ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی

  نظام حقوقی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی ازدواج زنان ایرانی با اتباع خارجی   زمانی درمزاری، محمدرضا – ازدواج زن ایرانی با مردان دارای تابعیت غیر ایرانی و خارجی در طی دهه های اخیر، روند رو به تزایدی داشته و موجب پیامدهای مختلف سیاسی، امنیتی، حقوقی، بین المللی در داخل و خارج از […]

شرايط تابعيت و ثبت ازدواج اتباع خارجی

    كليه اتباع خارجي طبق ماده 979 قانون مدني مي‌توانند در صورتي كه داراي شرايط ذيل باشند تقاضاي تحصيل تابعيت ايران را بنمايند. 1- به سن 18 سال تمام رسيده باشند. 2- پنجسال اعم از متوالي يا متفاوت بصورت قانوني در ايران ساكن بوده باشند. 3- فراري از خدمت نظامي در كشور متبوع خود […]