پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اجرای مجازات’

شرايط “تعليق اجرای مجازات” در قانون مجازات اسلامی

به گزارش خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، متوقف ساختن مجازات كسي كه به كيفرهاي تعزيري يا بازدارنده محكوم شده است، تعليق اجراي مجازات گفته می‌شود؛ چنانچه در مدت معيني پس از آن مرتكب جرم ديگري نشود و از دستورهايي كه دادگاه مي‌دهد پیروی كند، مجازات او ناديده گرفته مي‌شود.      به موجب ماده ۲۵ […]