پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘احقاق حق’

اعاده دادرسی اطاله دادرسی یا احقاق حق

  کاظم مهدي‌پور اعاده دادرسی اطاله دادرسی یا احقاق حق طبیعی است که عدالت اقتضا می‌کند که محکومیت آن فرد باید نقض شود و بی‌گناه از مجازات رهایی یابد ولی اعاده دادرسی‌هایی نباید مورد پذیرش واقع شوند که مردم برای هر حکمی به رئیس قوه قضاییه پناه می‌برند و خلاف بین شرع با حکم را […]