پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘احکام قطعی’

مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری

دکتر حبیب زاده در گفت‌وگو با «حمایت» تشریح کرد مقررات مربوط به نحوه اجرای احکام کیفری گروه حقوقی-آزاده آقاجانی: پس از اینکه بروز جرم از سوی دادگاه اثبات می‌شود و دادگاه برای مجرم، مجازات تعیین می‌کند، این مجازات باید به مرحله اجرا گذاشته شود؛ اجرای احکام کیفری مطابق با قانون برعهده دادسرایی است که در […]