پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘اراضي’

دادنامه شماره 563 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص واگذاري رايگان قسمتي از اراضي اشخاص

  رأي شماره 563 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص تعليق وظيفه شهرداري در باب ارسال پيشنهاد تغيير كاربري اراضي مردم به‌كميسيون ماده5  شماره هـ/88/690                                                      23/12/1390 قانون تأسيس […]

دادنامه شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعيين بهاي خدمات تفکيکي اراضي

رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم شماره هـ/88/470 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم  تاریخ: 20/10/1389  شماره دادنامه: 459  کلاسه پرونده: 88/470  مرجع رسیدگی: […]

دادنامه شماره 87/209 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع عوارض تفکيک املاک

  تاریخ: 02 تیر 1387 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 599/86 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 87/209 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال مصوبه 11/8/84 شوراي اسلامي شهر اصفهان  ——————————————————————————– شاکی: حميدرضا نشاط  ——————————————————————————– مقدمه : شاکي در دادخواست تقديمي خود معنون داشته است، شوراي اسلامي شهر اصفهان در جلسه علني مورخ 11/8/84 اقدام به تصويب لايحه پيشنهادي شهرداري اصفهان (لايحه […]

دادنامه شماره 242 هیات عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع مهلت اعتراض به آراي هيات‌هاي واگذاري زمين

رأی شماره 242 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مهلت اعتراض به تصمیمات و آراء هیاتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در خصوص اراضی کشت موقت از تاریخ تصویب قانون نحوه رسیدگی و اتخاذ تصمیم مجدد نسبت به تصمیمات و آراء هیأتهای واگذاری زمین و ستاد مرکزی در مورد اراضی کشت موقت که مورد […]

دادنامه شماره 486 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع اراضي موقوفه

  شماره هـ/90/1131                                                   25/11/1390 مشاع بودن عرصه مانع اعمال اختيار ايجاد اعياني در ميزان عرصه مذكور نيست       تاريخ دادنامه: 10/11/1390 شماره دادنامه: 486 کلاسه پرونده: 90/1131 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: خانم ثريا ستوده صدر موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادر شده از شعبه 29 ديوان عدالت اداري گردش […]

دادنامه شماره 4 هيأت عمومي ديوان عدالت اداری با موضوع ضرورت پرداخت بهاي عرصه و اعيان املاك

      ۱۳۸۹/۱۰/۲۰ شماره هـ/89/5         تاريخ: 23/1/1389               شماره دادنامه: 4                   کلاسه پرونده: 89/5           مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.        موضوع: اعمال ماده 53 الحاقی به آييـن ‌دادرسي ديوان عدالت […]

دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع دريافت عوارض تفکيک اراضي

  رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان 10/1/1388                                            شماره هـ/82/1003، هـ/87/378   رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت […]

دادنامه 276هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري درخصوص تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري

  تاریخ: 30 تیر 1387 کلاسه پرونده: 447/83 شماره دادنامه: 87/276 موضوع رأی: ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازي. شاکی: آقاي محمد اصلاني. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دادنامه‎های شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1366 با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان […]