پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ارتشا’

رشوه ، رشا و ارتشا

«حمایت» از مقررات قانونی برای برخورد با رشا و ارتشا در نظام اداری گزارش می‌دهد هدیه برای تخطی از قانون!    رشوه را می‌توان به عنوان یکی از قديمي‌ترين جرايم تاريخ كيفري بشر محسوب کرد زیرا سابقه تاريخي اين جرم به زمان تشكيل نخستین دولت‌ها در سطح جهان مربوط می‌شود. حكومت‌ها نيز رشوه‌خواری را مخل […]

مجازات پرداخت و دريافت رشوه

  مجازات پرداخت و دريافت رشوه امروزه مشكل پرداخت و دريافت رشوه – براي انجام امور اداري كه از وظايف كاركنان اداري است- در تمام جوامع و كشورها چالشي براي دولت‌ها محسوب مي‌شود. رشوه داراي دو صورت است كه صورت اول آن ارتشا- گرفتن رشوه- و عبارت از اخذ (گرفتن) وجه يا مال يا اخذ […]

مجازات رشوه دادن و رشوه گرفتن در نظام كیفری ایران

رشا و ارتشا از جمله جرایمی است كه اعتماد عمومی را از نظام اداری سلب كرده و موجب تزلزل آن می شود. جرم رشا و ارتشا از زمره جرایم بسیار قدیمی است كه از گذشته های دور در بسیاری از جوامع شیوع داشته است. در ایران دوره قاجاریه بسیاری از مقامات و مشاغل دولتی تنها […]

اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می‌شوند

استوار سنگری، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد واحد شیراز در گفت‌و‌گو با «حمایت»: اعضای شوراها مشمول تشدید مجازات مرتکبین ارتشا می‌شوند گروه قضایی- ابوالقاسم شم آبادی: شاید قبول این نظر که عضویت در شورای اسلامی شهر شغل محسوب نمی‌شود، سخت باشد. اما جالبتر اینکه، شوراها با اینکه شاغل و مستخدم دولت محسوب نمی‌شوند؛ در صورتی […]

تدابير قانونگذار براي مهار تحصيل مال نامشروع

  تدابير قانونگذار براي مهار تحصيل مال نامشروع  يكي از عناوين مجرمانه حقوق كيفري ايران تحصيل مال نامشروع است. ورود اين جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دليل فراگيري بسياري از جرايم مالي بود كه چه بسا، با ساير عناوين كيفري قابل تعقيب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاري تحصيل مال نامشروع عملا امكان فرار مجرمان […]