پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘ارتفاق’

حق ارتفاق در اموال غیرمنقول

حق ارتفاق در اموال غیرمنقول     ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است. صاحب حق ارتفاق مکلف است در […]

جایگاه حق انتفاع و حق ارتفاق در قانون ایران

جایگاه حق انتفاع و حق ارتفاق در قانون ایران     انتفاع در لغت به معنای نفع گرفتن و سود بردن بوده و در اصطلاح فقه نیز این واژه دارای دو معنی است: در معنای نخست به مفهوم حقی است كه به موجب آن شخص می‌تواند از ملك غیر بهره‌مند شود و در معنای دوم […]

حق ارتفاق در اموال غیرمنقول

حق ارتفاق در اموال غیرمنقول     ارتفاق از ریشه رفق بوده و رفق به معنای مدارا است. ارتفاق حقی است برای شخص در ملک دیگری که این حق، جنبه شخصی ندارد. حق ارتفاق به لحاظ مالکیت شخص بر ملک، برای او ایجاد می‌شود و مخصوص اموال غیرمنقول است. صاحب حق ارتفاق مکلف است در […]

حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی

حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی دكتر محمود كاشاني     کمیسیون ماهانه حقوقی و قضایی آموزش دادگستری استان تهران هر ماه پذیرای یکی از اساتید مبرز با موضوعی مشخص می‌باشد. آنچه در پی می‌آید سخنرانی آقای دکترمحمود کاشانی با موضوع «حقوق مالکانه در پرتو مقررات شهرسازی» است که میهمان ماه کمیسیون بوده است. ١- […]