پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۱۳ چهارشنبه،۳ آذر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۸۹ رأی شماره ۵۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش الف ماده ۲۷ تعرفه عوارض محلی شهرداری تبریز در سال ۱۳۹۳ مبنی بر تعیین عوارض کلیه معاملات رسمی اعم از تجاری، مسکونی، خدماتی، […]

رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض و بهای خدمات

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۸۴ پنج‌شنبه،۳۱ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۸ رأی شماره ۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۸ ، ۷، ۶ ، ۲ و ۱ بخش ۱۲ فصل دوم دفترچه عوارض و بهای خدمات شورای اسلامی شهر کرج در سال […]

رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تخفیف عوارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۵۴ شنبه،۲۲ اسفند ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۹ رأی شماره ۱۲۶۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع مصوبه شماره ۷۹۳ـ ۱۸/۹/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر گلدشت در خصوص اعطاء ۲۵درصد تخفیف عوارض شهرداری خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره هـ/۹۴/۲۵۲ ۱۲/۱۲/۱۳۹۴ بسمه […]

رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۴۴ سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۷ رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ […]

رأی شماره‌های ۳۴۱ـ۳۴۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع عوارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۳ سه‌شنبه،۹ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۱ رأی شماره‌های ۳۴۱ـ۳۴۰ هیأت‌عمومی دیوان‌عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبات دویست و سی و سومین جلسه علنی مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر شیراز موضوع نامه‌های شماره ۲۶۳۷۳/ش الف س و ۲۶۴۴۴/ش الف س ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ […]

رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۶۰ دوشنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۸ رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ‌ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها شماره هـ/۹۱/۳۴۹ ۱۵/۱/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل […]

رأی شماره 1214 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض معابر عمومی

تاریخ: 29 دی 1394 کلاسه پرونده: 94/587 شماره دادنامه: 1214 موضوع رأی: ماده 45 مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه مصوب سال 1393 تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر کرمانشاه مبنی بر :اخذ عوارض خدمات بهرهبرداری از معابر عمومی شهرداری برای استفاده از تاسیسات شهری تحت عنوان عوارض ح الارض خلاف قانون است و ابطال می شود […]

رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض تغییرکاربری اراضی

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۳۹ چهارشنبه،۲۳ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۴۰  رأی شماره ۱۱۲۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۰ و بخش ۵ فصل ۱۴ ماده ۵۱ تعرفه مصوب عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان مبنی برتعیین عوارض […]