پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع دریافت حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۳۷ دوشنبه،۱۴ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۳۲ رأی شماره ۱۱۱۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۳۴۵۴/۹۳/۴ش ـ ۱۱/۴/۱۳۹۳ شورای اسلامی شهر مشهد از تاریخ تصویب  شماره هـ/۹۳/۹۰۵                     […]

رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۲۳ چهارشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۸۴ رأی شماره ۸۸۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اطلاق کد ۱۳۵ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر مبارکه در تجویز و تصویب عوارض بر قراردادها و معاملات به غیر از […]

دادنامه شماره 748 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص وضع عوارض چاهها

تاریخ: 17 شهریور 1394 کلاسه پرونده: 88/705 شماره دادنامه: 748 موضوع رأی: ابطال بند 5-3 و جدول پیوست مصوبه شماره 42-20/10/1386 شورای اسلامی شهر زیدآباد شاکی: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه زرد با وکالت آقای ابوالفضل قلیخانی بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: شرکت کشاورزی سیرجان بنیاد مزرعه […]

رأی شماره‌های ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۳۴ سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲ رأی شماره‌های ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و […]

دادنامه شماره 850هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخذ عوارض تابلوهای منصوبه

تاریخ: 25 مهر 1394 کلاسه پرونده: 93/861 شماره دادنامه: 850 موضوع رأی: ابطال بند «ز» تبصره 1 و تبصره 2 مصوبه شماره 24750/1844/160-19/11/1392 شورای اسلامی شهر تهران شاکی: موسسه اعتباری توسعه با وکالت خانم سیده هدی بنی جمالی بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: موسسه اعتباری توسعه با […]

دادنامه شماره 816 الی 836 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص وضع عوارض

تاریخ: 31 شهریور 1394 کلاسه پرونده: 92/649، 92/648، 92/606، 92/558، 92/523، 92/422، 92/391، 92/390-90/1071 93/659، 93/612، 93/196، 93/169، 93/168، 93/167، 93/165، 93/145- 92/991، 92/930، 92/909 شماره دادنامه: 816 الی 836 موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض شاکی: بانکهای ملی و تجارت و کشاورزی و صادرات و توسعه […]

رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عوارض تغییر کاربری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۱۶ چهارشنبه،۲۲ مهر ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۶۷ رأی شماره ۷۸۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بندهای ۱، ۲ و ۵ از ردیف ۱۴ مصوبه شماره ۳/۲۵۴۴۲/۸۶ ـ ۱۱/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر گرگان شماره ۹۱/۶۸۲                                                                              ۶/۷/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۲۴/۶/۱۳۹۴      شماره دادنامه: […]