پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘عوارض’

رأی ۹۳۸ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع عوارض بر فعالیت پیمانکاران

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۶۳            دوشنبه،۲۶ فروردین ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۳۷  رأی ۹۳۸ شماره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال مصوبات موضوع کدهای ۱۳۱۱ و ۱/۱۳۱۱ شورای اسلامی شاهین‌شهر در مورد وضع عوارض بر فعالیت پیمانکاران شماره۹۱/۷۵۵                                                                           ۲۸/۱۲/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: ۲۱/۱۲/۱۳۹۱    شماره دادنامه: ۹۳۸     کلاسه […]

رأی شماره 808، 809 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض از هزینه پذیرش آگهی

  ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر مشهد در خصوص دریافت عوارض از هزینه پذیرش آگهی. شماره هـ/87/439، 86/ 219 29/11/1387 تاریخ: 20/11/1387 شماره دادنامه: 808، 809 کلاسه پرونده: 86/219، 87/439 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: موسسه فرهنگی، هنری خراسان (روزنامه خراسان)ـ موسسه فرهنگی قدس (روزنامه قدس). موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه […]

دادنامه شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمان برای املاک و اراضی فاقد سند مالکیت رسمی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۰۳   سه‌شنبه،۱۱ مهر ۱۳۹۱  سال شصت و هشت شماره ۱۹۶۸۵ رأی شماره ۲۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه یکصد و شصت و پنجمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان به شماره ۸/۳۳۶۷۶/۸۸ ـ ۲۳/۲/۱۳۸۸ شماره هـ/۸۸/۳۴۳                                                                          ۵/۷/۱۳۹۱ تاریخ دادنامه: […]

دادنامه شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا

رأي شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري  با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‌هاي شماره و 197ـ 18/6/1380 و 304ـ2/5/1386 هيأت عمومي و قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا توسط شوراهاي اسلامي رأي هيأت عمومي به موجب حکم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده […]

دادنامه شماره 341 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها

  ابطال مواد 7 و 8 تبصره ماده 8 مصوبه اصلاحی ضوابط اجرایی چگونگی ماده یکم قانون حفاظت و گسترش فضای سبز شهرها در پنجاه و سومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‎العاده شورای اسلامی شهر تهران شماره هـ/84/ 2 28 /5/1387 تاریخ: 20/5/1387 شماره دادنامه: 341 کلاسه پرونده: 84/2 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان […]

دادنامه724-759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

  تاریخ: 11 دی 1391 کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844-90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128، 119، 110، 43، 573، 913، 957-91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137، 1136، 1088، 1074، 844، 346 شماره دادنامه: 724-759 موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در […]

دادنامه شماره 770 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ

  تاریخ: 18 دی 1391 ——————————————————————————– کلاسه پرونده: 700/89 ——————————————————————————– شماره دادنامه: 770 ——————————————————————————– موضوع رأی: ابطال قسمتی از مصوبات شورای اسلامی شهر بوشهر، موضوع تعرفه عوارض حذف یا کسری پارکینگ ——————————————————————————– شاکی: مهدی میرزایی به وکالت از آقای سیدکاظم جعفری ——————————————————————————– بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: […]

دادنامه شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع تعيين بهاي خدمات تفکيکي اراضي

رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم شماره هـ/88/470 ۱۳۸۹/۱۱/۲۰  رأی شماره 459 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه چهل (پ) کمیسیون مورخ 17/11/1387 شورای اسلامی شهر قم  تاریخ: 20/10/1389  شماره دادنامه: 459  کلاسه پرونده: 88/470  مرجع رسیدگی: […]