پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘علم قاضی’

اعتبار علم قاضی در شمار ادله اثباتی .

  براي اثبات امور قضايي راه‌هاي مختلفي از لحاظ شرعي و قانوني پيش‌بيني شده است. يكي از مهمترين دلايل قانوني و شرعي جهت كشف قضايا در پرونده‌هاي قضايي، علم قاضي است. علم قاضي از طرق مختلفي حاصل مي‌شود براي آشنايي با مفهوم و كيفيت حصول علم قاضي و نيز رويكرد قوانين موضوعه و شرع نسبت […]