پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘باغات’

دادنامه شماره 517 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع احداث بنا در باغات

  تاریخ: 24 مهر 1391 —————————————————————————– کلاسه پرونده: 343/89 —————————————————————————– شماره دادنامه: 517 ————————————————————————— موضوع رأی: واگذاری درصدی از اراضی به منظور کسب موافقت شهرداری برای احداث بنا در باغات مغایر شرع و قانون است . ————————————————————————— شاکی: شکوفه ساده خو —————————————————————————— بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: […]

دادنامه 276هيئت عمومي ‌ديوان عدالت اداري درخصوص تفکيک و افراز باغات و اراضي مشجر محدوده شـهـري

  تاریخ: 30 تیر 1387 کلاسه پرونده: 447/83 شماره دادنامه: 87/276 موضوع رأی: ابطال بند 2-1 دستورالعمل ماده 14 قانون زمين شهري مصوب 1/9/1374 وزارت مسکن و شهرسازي. شاکی: آقاي محمد اصلاني. مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، حسب دادنامه‎های شماره 51 الی 44 مورخ 17/8/1366 با توجه به نظریه فقهای شورای نگهبان […]