پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بانکها’

رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۴۴ سه‌شنبه،۱۳ بهمن ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۵۷ رأی شماره ۱۲۰۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۶۵۴۰/ش الف د ـ ۱۰/۵/۱۳۷۹ و شماره ۱۴۷۳۱/ش الف د ـ ۵/۱۰/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر شیراز مبنی بر تعیین عوارض به مأخذ […]

رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۲۰   سه‌شنبه،۵ آبان ۱۳۹۴   سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۷ رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها  گردش کار : شکات […]

رأی شماره 86/385 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع صدور گواهی پایانکار ساختمان بانکها

تاریخ: 04 شهریور 1386 کلاسه پرونده: 155/85 شماره دادنامه: 86/385 موضوع رأی: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 8201565/10 مورخ 1/9/82 معاونت شهرسازي و معماري شهرداري تهران. شاکی: اداره حقوقي و املاک بانک مسکن. مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، بخشنامه مورد اشاره جهت ایجاد وحدت رویه در مورد صدور گواهی پایانکار ساختمان بانکها […]

رأی شماره‌های 254-260 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها

تاریخ: 10 تیر 1392 کلاسه پرونده: 92/33-34-35-174-234،91/977-640 شماره دادنامه: 254-260 موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها و موسات مالی و صندوق های قرض الحسنه که حوزه فعالیت کشوری و غیر محلی دارند شاکی: بانکهای ملی و تجارت بسم الله الرحمن الرحیم […]

رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۲۳ چهارشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۸۴ رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره۹۳/۷۰۴                                                                                     ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه […]

رأی شماره‌های ۱۵۲ـ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۸۸ پنج‌شنبه،۲۹ خرداد ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۱۸۰ رأی شماره‌های ۱۵۲ـ۱۵۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مرجع صالح جهت رسیدگی به آراء صادره از کمیته انضباطی کارکنان بانکها  شماره هـ/۹۰/۱۳۳۰                             […]

رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع…عوارض کسب و پیشه از بانکها

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۳۱ دوشنبه،۲۰ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۹ رأی شماره۴۷۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه شماره ۱۹۳۹ـ ۱۱/۱۰/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهرستان نیشابور مبنی بر تعیین و اخذ عوارض کسب و پیشه از بانکها که حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی […]

رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۵۸۴ پنج‌شنبه،۳۰ خرداد ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۸۹۲ رأی شماره ۱۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبه‌های شماره ۴۶۹ـ ۱۱/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شهر قزوین در حدی که ناظر بر تعیین عوارض کسب و پیشه بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری […]