پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بزهکار’

با دست خود بزهکار نسازیم/ چگونه بزهکار پرورش می یابد؟

  با دست خود بزهکار نسازیم/ چگونه بزهکار پرورش می یابد؟  کودکان بیشتر از هر کسی نیازمند توجه و حمایت بوده و مادامی که حمایت از آنها دریغ نشود مشکلی نخواهد بود، اما بی توجهی به نیازهای بر حق کودکان، ناخواسته آنها را در مسیر بزهکاری قرار می دهد.  گرچه ادعا می‏شود که عوامل فیزیکی […]