پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری’

رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض محلی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۵۶ سه‌شنبه،۵ اسفند ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۸۳ رأی شماره ۱۸۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۳ ماده ۱۴ تعرفه عوارض محلی مصوب سال ۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر اردبیل  شماره ۹۰/۲۷۰                     […]