پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بحث حقوقي حق شریک در فروش ملک مشترک’

بحث حقوقي حق شریک در فروش ملک مشترک

گاهی اوقات افراد به دلایل مختلف مانند ناتوانی از پرداخت قیمت مالی، تصمیم می گیرند ملکی را به طور مشترک خریداری نمایند و گاهی نیز مالی به صورت قهری به دو نفر منتقل می شود مانند خانه ای که به واسطه ارث به دو برادر منتقل می شود که به آن انتقال قهری گفته می […]