پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بزهکار’

با دست خود بزهکار نسازیم/ چگونه بزهکار پرورش می یابد؟

  با دست خود بزهکار نسازیم/ چگونه بزهکار پرورش می یابد؟  کودکان بیشتر از هر کسی نیازمند توجه و حمایت بوده و مادامی که حمایت از آنها دریغ نشود مشکلی نخواهد بود، اما بی توجهی به نیازهای بر حق کودکان، ناخواسته آنها را در مسیر بزهکاری قرار می دهد.  گرچه ادعا می‏شود که عوامل فیزیکی […]

نقش الگوها و نمونه های رفتاری نادرست در بزهکار شدن افراد

  ریشه یابی جرم/  نقش الگوها و نمونه های رفتاری نادرست در بزهکار شدن افراد  خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: جرایم غالبا زاییده احساسات روانی ذهنی و عقده های سرکوب شده در ذهن و فکر انسانها بوده و تنها درصد اندکی از عوامل بزهکاری به دلایل ناخواسته و غیر عمدی دست به اعمال خلاف […]