پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘بیع’

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟

وقوع عقد بیع چه آثاری به دنبال خواهد داشت؟ بیع در لغت به مفهوم خریدن و فروختن آمده است. بر اساس ماده 338 قانون مدنی، «بيع عبارت است از تمليک عين به عوض معلوم.» از این تعریف استنباط می‌شود كه بیع عقدی معوض و تملیكی است. بنا بر تعریف بیع، مبیع (مال مورد بیع) باید […]

شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع

  جلیل پورسلیم بناب  شصت نکته کاربردی در نحوه تنظیم قراردادهای بیع تاریخ دقیق تنظیم سند رسمی با قید شماره دفترخانه و آدرس آن جهت تعیین دقیق موعد ایفای تعهدات و عنداللزوم مطالبه خسارات ضروری بوده، دقت شود روز تعیین شده مصادف با تعطیلی نباشد، از تعیین زمان بین دو تعطیلی و ایامی که احتمال […]

يك راي:از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفابر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد

از منظر حقوقی اراده حقیقی متعاقدین صرفابر اساس اراده ظاهری آنان است که مسجل می‌گردد اعلام اشتباه قاضی تاریخ: 30/2/88 پرونده کلاسه: … شماره دادنامه:… مرجع رسیدگی: شعبه … دادگاه عمومی تهران خواهان: «ش – م» با وکالت «س – ل» به آدرس … خوانده: «ح – الف» به آدرس …. به تاریخ: 30/2/88 پرونده […]

بیع

بیع ، اصطلاح فقهی و حقوقی . این واژه همانند «شراء» از اضداد است و در خرید و فروش ، هر دو، به کار می رود، ولی بر اثر کثرت استعمال ، «بیع » فروش کالا، و «شراء» خرید آن را به ذهن متبادر می سازد. تجارت را نیز به «بیع و شراء» معنی کرده […]

الزامات حقوقی پیش فروش کالا

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر محمدرضا پیرهادی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی بررسی شد؛ الزامات حقوقی پیش فروش کالا   گروه قضایی- احمدرضا اسعدی‌نژاد: یکی از شرایط مبیع (چیزی که فروخته می‌شود)، موجود بودن آن است. یعنی در صورتی که کالا یا خدمات فروخته شده در هنگام عقد، وجود خارجی نداشته باشد و در […]

حق حبس (بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در خصوص قراردادهای بیع بین المللی کالا و حقوق ایران)

  در این مقاله، به مسئله «حق حبس» و ماهیت و خصوصیات و آثار آن از نظر کنوانسیون پرداخته می شود و این مسئله از منظر حقوق ایران بررسی می گردد و موارد بدیع و ظریفی از مصادیق این حق، که در کنوانسیون به آن ها اشاره شده، و نیز خلأهای قانون داخلی در این […]

مبحث بیع(درس خارج فقه آیت الله جوادی)

درس خارج فقه آیت الله جوادی مبحث بیع 89/08/19 بسم الله الرحمن الرحیم در مسقطات خيار غبن دو مطلب گذشت يكي اينكه اسقاط خيار غبن را ساقط مي‌كند يكي اينكه اشتراط سقوط هم مسقط خيار غبن است.      مطلب اول اصل مسئله اسقاط مستحضريد كه دو عنصر محوري هميشه بايد مورد لحاظ باشد اول اينكه خود […]