پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح-قسمت دوم’

تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح-قسمت اول

جزوه درس ثبت و امور حسبي – ۱۶/۴/۱۳۸۷ مقاله اي كه در پيش رو داريم, ويرايش جديدي از متن سخنراني مورخ ۲۶/۸/۸۴ , حسينيه ارشاد – از سلسله سخنراني هاي ماهانه اي كه جهت ارتقاي سطح علمي و دانش فني كارآموزان وكالت برگزار مي گردد – است كه, با عنوان ((تحليل مسائل ثبتي بر مبناي […]

تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح-قسمت دوم

تحليل مسائل ثبتي بر مبناي پرونده حقوقي مطرح ويرايش جديدمتن سخنراني مورخ ۲۶/۸/۸۴ , حسينيه ارشاد – آقاي فرامرز زماني سليمي, قاضي بازنشسته و وكيل پايه يك كانون وكلاي دادگستري مركز   اسناد مالكيت معارض قبل از اينكه در خصوص اسناد مالكيت معارض و مقررات لايحه قانوني راجع به اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض […]