پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تعليق اجراي مجازات’

شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات

  شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات    قانون براي عادلانه‌تر کردن آراي قضايي، اختياراتي را براي قضات فراهم کرده است. يکي از اين اختيارات امکان تعليق مجازات است. براي بررسي شرايط استفاده از اين امتياز با دكتر غلامرضا پيوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت و گويي کرده ايم که در […]