پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تعليق مجازات’

سوالات درخصوص تخفيف – تبديل و تعليق مجازات

  تخفيف – تبديل و تعليق مجازات      تخفيف مجازات و تعيين مجازات تتميمي تواماً ، منع قانوني ندارد       سؤال :       آيا دادگاه مي تواند بدواً به استناد ماده 22 قانون مجازات اسلامي جرم را مشمول تخفيف مجازات بداند و سپس با استناد به ماده 5 قانون مجازات […]

شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات

  شرايط بهره‌مندي از امتياز تعليق مجازات    قانون براي عادلانه‌تر کردن آراي قضايي، اختياراتي را براي قضات فراهم کرده است. يکي از اين اختيارات امکان تعليق مجازات است. براي بررسي شرايط استفاده از اين امتياز با دكتر غلامرضا پيوندي، عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي گفت و گويي کرده ايم که در […]