پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تقسيم’

سهم الارث از نگاه حقوقی(تقسيم ارثيه قبل از مرگ)

   سهم الارث از نگاه حقوقی تقسيم ارثيه قبل از مرگ يكي از مسائلي كه همواره اغلب افراد جامعه با آن روبه‌رو هستند موضوع ارث و اموال به جا مانده از متوفي است. اين بحث در همه جوامع دنيا با نگرش‌هاي كم و بيش متفاوتي وجود دارد. سؤالاتي هم كه در اين زمينه وجود دارد […]

رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه

  رأي وحدت رويه شماره 719 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص تعيين مرجع صالح براي رسيدگي به درخواست تقسيم تركه     شماره 7388/110/هـ                                                       19/3/1390  مديرعامل […]

نحوه صدور گزارش اصلاحي در درخواست تقسيم ترکه

حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام اشاره:  قانون آيين دادرسي مدني مصوب 28 ارديبهشت 1379 در فصل نهم، مواد 178 تا 193 را به سازش و نحوه درخواست آن اختصاص داده است. مطابق ماده 186 قانون مذکور "هرکس مي‌تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين به طور […]

تقسيم ترکه

حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام براساس ماده 300 قانون امور حسبي "در صورت تعدد ورثه، هريک از آنها مي‌تواند از دادگاه تقسيم سهم خود را از سهم ساير ورثه بخواهد." مطابق ماده 301 همان قانون "ولي و وصي و قيم هر وارثي که محجور باشد و امين […]

راه و رسم تقسيم املاک مشاع

  راه و رسم تقسيم املاک مشاع برخي اعتقاد دارند که شراکت در ملک يعني دردسر؛ قطعا بسياري از اين شراکت‌ها با مشکل روبه‌رو نمي‌شود و سال‌ها دوام دارد؛ اما بعضي از آنها که محل کشمکش شرکا مي‌شود، مشکلات زيادي را براي آنان به وجود مي‌آورد. معمولا با گذشت مدتي از اختلافات طرفين به اين […]

دعوي تقسيم ترکه مانند دعوي افراز بوده و غيرمالي محسوب و در صلاحيت دادگاه صلح است

  مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1362 > دعوي تقسيم ترکه مانند دعوي افراز بوده و غيرمالي محسوب و در صلاحيت دادگاه صلح است. > نظر مشورتي اداره حقوقي بشرح زير است:    با عنايت به تعاريف و مراتب مندرج در مواد 162 و 163 و 166 و 195 و 255 قانون امور حسبي در امور […]

ذکر دعاوي متعدد در ضمن درخواست تقسيم ترکه

   حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس امور قضايي دادگاه عمومي بسطام ‌برخي مواقع خواهان در ضمن خواسته اصلي خود که تقسيم ترکه است، خواسته‌هاي ديگري را نيز مطرح مي‌کند. بديهي است خواهان دعاويي را مي‌تواند ضمن يک دادخواست مطرح کند که ارتباط کاملي با دعواي طرح شده داشته باشند. طرح دعاويي همانند […]

آيا تقسيم ترکه منوط و موکول به تحرير ترکه است؟

حسين قربانيان، کارشناس ارشد حقوق خصوصي و کارشناس ارشاد و معاضدت قضايي دادگاه بسطام ماده 206 قانون امور حسبي، مقصود از تحرير ترکه را تعيين مقدار ترکه و ديون متوفا مي‌داند. درخواست تحرير ترکه عموماً از سوي ورثه يا نماينده آنها و وصي براي اداره اموال پذيرفته مي‌شود. پس از وصول اين درخواست، دادگاه زماني […]