پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘تقسیم ترکه’

آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛ آثار حقوقی رد ترکه از سوی وارث     گروه حقوقی- ندا هلیلی: میراثی که از متوفی باقی می‌ماند باید بین وارثان تقسیم شود. در حقیقت دارایی یکی از ویژگی‌های مربوط به شخصیت انسان است که با تولد شخص به وجود می‌آید و با فوت […]

دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه

دو قاعده فراغ دادگاه و اعتبار امر مختومه در درخواست تقسیم ترکه حسین قربانیان1   چکیده: از آنجایی‌که احکام ترافعی دارای دو خصیصه قاعده فراغ دادگاه از امر محکومٌ به و دیگری اعتبار قضیه محکومٌ بها می‌باشد که احکام، اوامر و دستورهای اداری متخذه در امور حسبی فاقد این دو خصیصه‌اند، در درخواست‌های تقسیم ترکه […]

بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر امین‌پور، مدرس دانشگاه بررسی شد؛ بایدها و نبایدهای تقسیم ترکه      گروه حقوقی- ندا هلیلی: قواعد ارث در کشور ما امری است یعنی جای چانه‌زدن و اما و اگر در آن نیست. با فوت هر شخص اموال او به وارثان او به ارث می‌رسد. اما برای اینکه مالکیت وارثان […]