پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘جزای نقدی’

مقررات مربوط به نحوه وصول جزای نقدی از محکوم

در گفت‌وگوی «حمایت» با یک حقوقدان تشریح شد مقررات مربوط به نحوه وصول جزای نقدی از محکوم جریمه نقدی یا جزای نقدی یکی از اقسام مجازات‌های تعزیری است که نحوه اجرا و وصول آن تابع قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی است. لذا بر خلاف تصور، حسب صراحت ماده 22 قانون نحوه اجرای […]