پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حضانت’

بررسی مقررات مربوط به حضانت در قانون حمایت ازخانوده

    آخرین نظرات قانونگذار در خصوص مسابل مختلف مربوط به خانواده، در قانون حمایت خانواده سال 1392 گنجانده شده است که فصل پنجم این قانون، به موضوع «حضانت و نگهداری اطفال و نفقه» اختصاص دارد.    طرح همه دعاوی مرتبط با حضانت در دادگاه خانواده ماده 4 این قانون، امور و دعاوی در صلاحیت […]

نوآوری‌های قانون‌گذار د‌‌رباره حضانت د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه

نوآوری‌های قانون‌گذار د‌‌رباره حضانت د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه     آخرین نظرات قانونگذار د‌‌ر خصوص باید‌‌‌ها و نباید‌‌های خانواد‌‌ه، د‌‌ر قانون حمایت خانواد‌‌ه مصوب سال ۱۳۹۲ گنجاند‌‌ه شد‌‌ه است و این قانون د‌‌ر خصوص حضانت نیز مقرراتی تازه د‌‌ارد‌‌.   د‌‌ر ماد‌‌ه ۴ این قانون «حضانت و ملاقات طفل» از جمله موضوعاتی است که د‌‌ر […]

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی

بررسی تاسیس حقوقی حضانت در قانون مدنی   مفهوم مصطلح حضانت که در میان جامعه رواج دارد، به معنای نگهداری و سرپرستی طفل توسط پدر و مادر است. در حقیقت حضانت واژه‌ای عربي است كه به مفهوم حفظ كردن و پرورش دادن است و در اصطلاح نیز عبارت از نگهداری مادی و معنوی از طفل […]

حضانت فرزندان در دایره قانون

حضانت فرزندان در دایره قانون     كودک براي‌ رشد كامل‌ و متعادل‌ شخصيتي‌ خود باید در محيط‌ خانواده‌ و در فضايي‌ مملو از خوشبختي‌، محبت‌ و تفاهم‌ بزرگ‌ شود. نهاد خانواده پیش از آن که در مقدمه کنوانسیون حقوق کودک برجسته شده باشد، در دین مبین اسلام و قوانین کشورمان مورد توجه قرار گرفته […]

حضانت

مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۱۵ شنبه،۲۲ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۵۰ نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه      شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                     […]

اشخاص صالح براى حضانت از منظر فقه اماميه و قانون مدنى

اشخاص صالح براى حضانت از منظر فقه اماميه و قانون مدنى معرفت سال بيست و يكم ـ شماره 182 ـ بهمن 1391، 83ـ96   طاهر على محمدى*    الهه خاكسارى**   چكيده   حضانت عبارت است از اقتدارى كه قانون به منظور نگهدارى و تربيت اطفال تا زمان رسيدن به بلوغ و رشد، به پدر […]