پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حقوقی’

هتک حرمت

نگاهی حقوقی به جرم هتک حرمت منازل      از زمان‌هاي گذشته در اجتماعات بشري، خانه و محل اقامت اشخاص محترم و مصون از تعرض بوده است.   در ايران حق آزادي مسكن و منع هتک منازل مبني بر قواعد شرعي و عرف مسلم ممالک و نیز قانون اساسي و قوانين عادي است. مصونيت منزل […]

هتک حرمت

هتک حرمت در نظام حقوقی ایران     نظام اجتماعی و فرهنگی جوامع مختلف روابط متعدد و مختلفی را برای آن جامعه شکل می‌دهد؛ روابطی که شاید فراتر از روابط دوستانه و خانوادگی در محیط اجتماع یا دانشگاه یا روابط کاری در محیط کار پیش برود.   حال آن که ممکن است به واسطه خللی […]

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی

تجدیدنظرخواهی در امور حقوقی رأی در لغت به معنای عقیده و اعتقاد است و در اصطلاح حقوقی نیز به تصمیم دادگاه که برای حل امر ترافعی گرفته شده، گفته می‌شود. هرگاه رای درباره ماهیت دعوا باشد یا آن را کلا یا بعضا قطع کند، به آن حکم گفته می‌شود؛ در غیر این صورت، رای دادگاه، […]

ابعاد حقوقی مقابله بااعتیاد

در گفت‌وگو با استاديار حقوق جزا و جرم‌شناسي دانشگاه جامع امام حسين(ع) مطرح شد  ابعاد حقوقی مقابله بااعتیاد   اعتیاد به مواد مخدر یکي از مهم‌ترین مشکلات اجتماعی، اقتصادي و بهداشتي است که عوارض ناشي از آن تهدیدي جدي براي جامعه بشري محسوب می‌شود و متاسفانه گسترش دامنه مصرف آن حتي قشر متفکر و تحصیل‌کرده […]

ماهيت حقوقی وجه التزام

ماهيت حقوقی وجه التزام     در قراردادها معمولاً برای تضمین و تحكیم تعهدات متعاقدین، به صورت شرط در ضمن عقد، مبلغی پیش‏بینی می‏شود تا در صورت تخلّف هر كدام از آنان، به عنوان خسارت به طرف مقابل پرداخت شود. این مبلغ در اصطلاح «وجه التزام» نامیده می‌شود.   در این موضوع كه آیا وجه […]

رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟

 ارکان و ویژگی‌های عقد مزارعه در قانون رابطه حقوقی کشاورز و مالک زمین چگونه است؟  مزارعه در لغت به معنای «با همدیگر كاشتن» بوده و در اصطلاح عقدی است كه به موجب آن یكی از طرفین زمینی را برای مدت معینی به طرف دیگر می‌دهد تا در آن زراعت کرده و حاصل را تقسیم كنند. […]

طرح شکایت علیه اشخاص حقوقی

  مرجع تصویب: قوه قضائيه  شماره ویژه نامه: ۷۱۲ شنبه،۱۵ شهریور ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۲۴۴ نظریه‌ مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                       […]

جایگاه حقوقی شناسنامه در نکاح

در گفت‌وگوی «حمایت» با کارشناسان بررسی شد؛  جایگاه حقوقی شناسنامه در نکاح     نام و نام خانوادگی، سال و محل تولد و اطلاعاتی از این دست که در کشور ما روی شناسنامه ثبت می‌شود اعتبار و هویت‌مان را تشکیل می‌دهد. در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی به بررسی اهیمت شناسنامه در مراحل مختلف زوجیت پرداخته‌ایم […]