پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حق حبس’

شرايط قانوني «حق حبس» مهريه

شرايط قانوني «حق حبس» مهريه شايد برخي مواد در قوانين مختلف وجود داشته باشد که امتيازاتي انحصاري براي مردان در نظر بگيرد؛ از سوي ديگر موادي هم در قوانين مختلف وجود دارد که حقوق زنان را نيز پيش‌بيني کرده است. در حقيقت قانونگذار با توجه به نقش مردان و زنان در خانواده مقررات را به […]

توقیف قانونی برای استیفای حق

بسته حقوقی برای کسانی که می‌خواهند با حق حبس آشنا شوند؛ توقیف قانونی برای استیفای حق   گروه حقوقی- در قراردادهایی که می‌بندیم اگر به طرفمان اعتماد نداشته باشیم و از خوش‌قولی او مطمئن نباشیم سعی می‌کنیم به هر روشی اجرای قول و قرارمان را به تاخیر بیندازیم تا اینکه طرف دیگر تعهدش را اجرا […]

مهريه را چگونه طلب کنيد؟

  مهريه را چگونه طلب کنيد؟     تمامي عقود و قراردادهاي منعقده يك‌سري حقوق و تعهداتي را نسبت به طرفين آن قرارداد ساري و جاري خواهد كرد. عقد نكاح نيز در كنار شيريني و خوشي انعقاد آن، يك دسته از تعهدات را براي طرفين به همراه خواهد داشت. يكي از مهم‌ترين حقوق و تعهداتي […]