پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘حق’

حق طلاق -قسمت دوم

آنچه براى دردآشنایان مسایل اجتماعى و خانواده آفتى جدى به مثابه بیمارى قرن محسوب مى‏شود، روند رو به ازدیاد طلاق و متلاشى شدن خانواده‏هاست كه در هیچ عصرى چنین نگران كننده و موحش نبوده، بلایى كه بناى خانواده را ویران كرده و كودكان مظلوم را به دست طوفان حوادثى تلخ سپرده است.  

حق طلاق -قسمت اول

حق طلاق / جمشیدجعفرپور مهمترین بحث‏هاى مورد گفتگو، بحث حقوق زنان در مجموعه قوانین اسلامى، در حوزه‏هاى حقوق مدنى و حقوق جزایى مى‏باشد. از جمله موارد حقوقى در قانون مدنى «حق طلاق» است كه طى ماده 1133 قانون مدنى به مرد واگذار شده است