پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘خلع’

نگاهی به طلاق خلع

نگاهی به طلاق خلع  وقتی زوجه برای رهایی از زوجیت، مالی را می‌بخشد    طلاق خلع، یکی از انواع طلاق‌های توافقی است که در آن، زوجه به دلیل کراهتی که از زوج دارد و با توافق زوج، مالی را به او می‌بخشد تا از قید زوجیت رها شود. در طلاق رجعی، برای شوهر در مدت […]

با مراحل قضایی طلاق خلع آشنا شوید

با مراحل قضایی طلاق خلع آشنا شوید؛ مهرم حلال، جانم آزاد     گروه حقوقی- بعید نیست که سرنوشت یک زندگی مشترک به جایی برسد که زن چنان از زندگی خود ناراضی باشد که حتی یک‌ لحظه حاضر به ادامه رابطه ازدواج نشود؛ ولی برعکس زن، شوهر حاضر به طلاق دادن همسر نباشد. در این […]

تفاوت خلع ید با تصرف عدوانی

خلع ید به لحاظ حقوقی عنوان دعوایی است که مالک یک مال غیر منقول(خانه،مغازه،زمین)بطرفیت متصرف غیر قانونی مال خود اقامه می کند و از دادگاه(امروزه شورای حل اختلاف)می خواهد که به روند تصرف غیر مجاز متصرف پایان بخشیده و ملک وی را از تصرف او خارج کرده و تحویل او بدهند،بعنوان مثال من دارای یک […]

طلاق خلع چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟

با نگاهی به قانون مدنی  طلاق خلع چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟      بر اساس ماده 1146 قانون مدني، «طلاق خلع آن است که زن به واسطه کراهتی که از شوهر خود دارد، در مقابل مالی که به وي می‌دهد، طلاق بگیرد؛ اعم از اینکه مال مزبور عین مهر یا معادل آن یا بیشتر […]

تشریفات رسیدگی به طلاق خلع

در قالب بازخوانی یک پرونده تشریح شد؛  تشریفات رسیدگی به طلاق خلع     طلاق يعني انحلال عقد نكاح دایم كه پس از اجراي صيغه طلاق صورت می‌گیرد و از آن پس رابطه زوجيت بين زن و شوهر منقطع مي‌شود لكن با توجه به نوع طلاق آثار حاصله از آنها متفاوت خواهد بود. اصولا طلاق […]

درمورد زوجه ای که با بذل مهر و سایر حق و حقوق ….

  نشست قضایی دادگستری آباده، آذر 85 چنانچه درمورد زوجه ای که با بذل مهر و سایر حق و حقوق خود و با اجابت زوج و گواهی عدم امکان سازش، طلاق توافقی( از نوع خلع) صادر شده و سپس در مهلت قانونی صیغه طلاق جاری شودو پس از چند روز باقی مانده از مدت عده، […]

رجوع زوجه به بذل در عده طلاق خلع

نويسنده : فرشته زینلی چکیده طلاق خلع از اقسام طلاق بائن است که ضمن آن، زوجه به دلیل کراهتی که نسبت به زوج خویش دارد، در مقابل مالی که به او می‌دهد از قید زوجیت رها می‌گردد. زوجه می‌تواند ـ تا قبل‌ از طلاق‌ خلع‌ و حتي‌ بعد از طلاق‌ در مدت عده و تا […]