پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری’

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض حق‌الارض

  مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۸۲۰ سه‌شنبه،۵ آبان ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۷  رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض  شماره۹۱/۵۲۸       […]

رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۷۹۸ دوشنبه،۱۹ مرداد ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۱۳  رأی شماره‌های ۲۹۴ الی ۳۰۷ و ۳۳۴ و ۳۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی می‌باشد  شماره ۹۱/۵۲۸     […]