پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور’

رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس

مرجع تصویب: هيئت عمومي ديوانعالي کشور شماره ویژه نامه: ۸۸۲ چهارشنبه،۲۳ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۸۱ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد تعیین و اعمال مجازات جایگزین حبس به شرح مواد ۶۵ ، ۶۶ ، ۶۸ و ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ الزامی بوده و […]