پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘راهکار’

راهکار ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه

چگونه سند یک ملک پشت قباله عروس خانم انداخته می‌شود؟  راهکار ثبت مال غیرمنقول به عنوان مهریه     عاطفه پورمحمد –  تعیین مهریه در ظاهر  کار ساده‌ای است. خانواده‌‌ دختر تعدادی سکه تعیین می‌کنند و خانواده‌‌ پسرهم با اندکی چانه‌زنی بر سر تعداد سکه‌ها  بالاخره به توافق می رسند. اما عده‌‌‌ کمی هم هستند […]