پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘رفع تصرف’

امکان رفع تصرف قبل از حکم قطعی

در قالب بازخوانی پرونده بررسی شد  امکان رفع تصرف قبل از  حکم قطعی     تصرف عدواني از جمله جرايم شايع عليه اموال ومالكيت است به طوريكه آمار بالاي ارتكاب آن در اكثر نقاط كشور گاه از آمار ديگر جرايم مهم عليه اموال پيشي مي‌گيرد. تصرف عدواني علاوه بر دارا بودن جنبه كيفري واجد جنبه […]