پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘زن ايراني،’

تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان

نويسنده : عباس تدين* مجيد يوسفي** چكيده تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج مي­باشد. مهمترين اثر ازدواج در تابعيت فرزندان، زماني آشکار مي­شود که در تابعيت پدر و مادر طفل اختلاف […]

تأثير ازدواج مرد خارجي و زن ايراني بر تابعيت فرزندان

نويسنده : عباس تدين* مجيد يوسفي** چكيده تابعيت رابطه سياسي بين فرد و دولت متبوع بوده و داراي آثار حقوقي خاصي است. يکي از عوامل تعيين و تغيير تابعيت اشخاص نسبت به خود، همسر و فرزندان، ازدواج مي­باشد. مهمترين اثر ازدواج در تابعيت فرزندان، زماني آشکار مي­شود که در تابعيت پدر و مادر طفل اختلاف […]