پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘سفیه’

ولی قهری و اداره امور محجور

ولی قهری و اداره امور محجور محجور کسی است هستند که به علت کمی سن یا اختلال در وضعیت روانی و عقلی خود نمی‌تواند به راحتی و آزادانه در امور خود تصرف کند و اعمال حقوقی‌ که شخص با اراده خود انجام می‌دهد و قصد ایجاد تعهد دارد را انجام دهد؛ به همین دلیل قانون، […]

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟

محجوران تحت ولایت و مواظبت چه کسانی باید باشند؟ اداره امور صغیر، مجنون و سفیه ولایت قهری به حق و تکلیفی گفته می‌شود که قانونگذار برای اداره‌ اموال صغیر، مجنون و سفیه، به پدر و جد پدری واگذار می‌کند؛ طفلی هم که فاقد پدر یا جدپدری باشد، برایش قیم تعیین می‌شود. پدر و جد پدری […]

مسیر قانونی تعیین قیم

  بسته حقوقی برای کسانی که در خانواده محجور دارند؛ مسیر قانونی تعیین قیم    گروه اجتماعی- انسان بالغی که از نظر روانی یا رشدیافتگی وضع عادی ندارد، نمی‌تواند مانند یک انسان معمولی به رتق‌وفتق کارهایش بپردازد؛ بنابراین معاملات چنین آدمی نیز می‌تواند هم برای خودش و هم برای دیگران دردسرهایی درست کند. به همین […]

آشنایی با مفهوم «حجر و محجور» در قوانین ایران

دانستنی های حقوقی؛ آشنایی با مفهوم «حجر و محجور» در قوانین ایران مطمئنا در دنیای پرتلاطم امروزی، یکی از موضوعاتی که می تواند جوامع بشری را از اختلافات شخصی و جمعی در امان بدارد، «آشنایی با حقوق متقابل افراد با یکدیگر و قانون» است که مهمترین اثر این آشنایی و آگاهی را می توان در […]

ولایت ابوین

ولایت ابوین / ضرابی، میترا   منابع : مجله مشکوة النور، شماره 11 خداوند در هر بعدی از زندگی برای انسان ولی و سرپرستی معین کرده است ; چرا که انسان هرگز نمی تواند راه پر مشقت زندگی را به تنهایی و بدون بهره گیری از افکار و تجارب دیگران طی کند. ابتدایی ترین جامعه […]