پست های برچسب گذاشته شده توسط ‘شهرداری’

رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۶۸ چهارشنبه،۲۸ اسفند ۱۳۹۲ سال هفتاد شماره ۲۰۱۱۲ رأی شماره‌های ۹۴۹ـ۹۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه ساختمانی از جمله وظایف ذاتی شهرداری است و شهرداری نمی‌تواند انجام این وظیفه را منوط و مشروط به تعهدی از سوی مالک متقاضی صدور پروانه […]

توقیف اموال شهرداری بدهکار ،قانونی یا غیر قانونی ؟

در گفت‌وگوی «حمایت» با دکتر صادق سلیمی، مدرس دانشگاه مطرح شد؛ توقیف اموال شهرداری بدهکار ،قانونی یا غیر قانونی ؟   گروه حقوقی- یکی از راهکارهای دریافت حق بعد از رای دادگاه، در صورتی که بدهکار حاضر به پرداخت بدهی خود نباشد، صدور حکم توقیف اموال است. در برخی از پرونده‌هایی که یک طرف آن […]

رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بهای خدمات مازاد بر تراکم

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۲۶        دوشنبه،۶ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۷ رأی شماره ۴۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شماره ۳۴۲۳/۳/ش ـ ۲۳/۵/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر اخذ بهای خدمات مازاد بر تراکم توسط شهرداری قبل از ارسال […]

رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تصویب معیارها و ضوابط و آیین‎نامه‎های شهرسازی

  رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره 4952/5 مورخ 11/3/1384 شماره هـ/88/560 ۱۳۸۹/۱۲/۸  رأی شماره 411 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 6 صورتجلسه ابلاغی معاونت شهرسازی شهرداری اصفهان به شماره 4952/5 مورخ 11/3/1384  تاریخ: 13/10/1389  شماره […]

دادنامه شماره 115 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع کمیسیونهای ماده 100 قانون شهرداری

تاریخ: 23 اردیبهشت 1392 کلاسه پرونده: 82/92 شماره دادنامه: 115 موضوع رأی: همسایه مجاور ملک موضوع رأی کمیسیون بازنگری ماده 100 قانون شهرداری ذی نفع محسوب شده و حق شکایت به خواسته ابطال رأی کمیسیون مذکور را دارد . شاکی: محمدرضا قلعه نوی بسم الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش […]

رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری بلاعوض ۳۵ درصد مساحت هر قطعه پس از تعریض به شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۶۲۹ دوشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۲۰۰۰۳ رأی شماره ۴۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک صورتجلسه شماره ۳۵ـ ۱۱/۱۱/۱۳۷۴ کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان اسلام‌شهر مبنی بر مشروط […]

رأی شماره 151 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض شهرداری

مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري  شماره ویژه نامه: ۵۹۱ یکشنبه،۱۶ تیر ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۰۵  ابطال بند ۴ از تعرفه شماره ۲۷ مصوبه شورای اسلامی شهر اراک مبنی بر وضع عوارض شهرداری از نرخ بلیط‌های مورد استفاده از وسایل بازی و سرگرم‌کننده داخل محوطه مرکزی اماکن تفریحی به مأخذ ۵% […]

رأی شماره 133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صدور پروانه

رأی شماره 133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 55 ماده یک شماره هـ/89/462 12/4/1390  رأی شماره133 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند 55 ماده یک  تاریخ: 30/3/1390 شماره دادنامه: 133 کلاسه پرونده: 89/462  مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری  شاکی: آقای قاسم ابراهیمی  موضوع شکایت و خواسته: […]